Λόγω αδυναμίας πολλών Συμβούλων να παραβρεθούν και λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων η προγραμματισμένη για σήμερα και ώρα 11:00 π.μ συνέχιση της  11ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναβάλλεται.

Με νεώτερη γνωστοποίηση θα ενημερωθείτε για τον χρόνο συνέχισης της συνεδρίασης.

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ