Συνεργείο του Δήμου από το πρωί σήμερα στη μαγευτική Άσσο για αλλαγή λαμπτήρων αλλά και στόλισμα στο πνεύμα των Χριστουγέννων