Δέν έχουν δικαίωμα μεταγραφής οι Κεφαλονίτες φοιτητές λόγω της ποσόστωσης όπως προκύπτει από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας:

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/15_10_30_.pdf