Το θέμα έθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης η παράταξη της Λαικής Συσπείρωσης. Συζητήθηκε ως κατεπείγον και τελικά πάρθηκε απόφαση κατά πλειοψηφία που ζητά να αποσυρθούν η μήνυση και οι κατηγορίες και να σταματήσει η δίωξη των μαθητών και η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο