Περίπου μισό αιώνα είχαν οι κάτοικοι στα Χαβριάτα να δουν “άσπρη” μέρα και το σημερινό πρωινό τους αποζημίωσε με τον πιο όμορφο τρόπο. Κατάλευκο τοπίο μέσα στο χωριό αλλά και στον κάμπο που το χιόνι έφτασε μέχρι τη θάλασσα.

Ο αντιδήμαρχος Παλικής Αλέξης Μοσχονάς επι το έργον επέβλεπε τη διάνοιξη του δρόμου από τα χιόνια όχι μόνο στα Χαβριάτα αλλά και σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Παλικής.

http://www.lixourinews.gr/