Καλή Χρονιά,

Με Σεβασμό, Αλληλεγγύη, Δημοκρατία, Ειρήνη, Υγεία και Ευτυχία!!
Το 2015 να είναι ένα έτος ελπίδας και αγάπης!
                          Σωτήρης Κουρής
                       Περιφερειακός Σύμβουλος
                       τ. Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς & Ιθάκης