Μνήμη καταστροφής της Σάμης από τον Γεράσιμο Γαλανό.