Ο πρόεδρος, Φωκάς Διονύσης
Ο Γραμματέας, Ορέστης Καππάτος