Να διευκρινίσω ότι μέσα στους “έμπειρους και ικανούς” εντάσσεται και ο Θεόφιλος…Έχει χρηματίσει και Αντιδήμαρχος και Δήμαρχος…

Το παρελθόν είναι πίσω αλλά δεν παύει να μας ακολουθεί…