Μια καταπληκτική φωτογραφία από τον δρόμο Κραναίας – Τραυλιάτων στην θέση Κοκκύλια. Από το άλμπουμ που ανήρτησε ο Spiros Kroussos. Ημερομηνία 1η Μαίου 1941.

Από το Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης