Παρουσία του Δημάρχου Αλέξανδρου Παρίση και του Προέδρου της ΚΕΔΗΚΕ Άγγελου Κωνσταντάκη