Στην ανάρτηση που έκανε στην ομάδα «Κομπόγιο ιστοριάς Κεφαλονιάς και Ιθάκης», ο Giannis Stellatos και την κοινοποίησα και στην ομάδα μας… αναφέρεται στην επίσκεψη του εικοσιπεντάχρονου Ιωάννη Καποδίστρια ως επικεφαλής Αυτοκρατορικής Επιτροπής στις αρχές Μαϊου στο Ληξούρι. Είναι η εποχή που παραιτήθηκαν από την προσωρινή κυβέρνηση όλα τα μέλη τα καταγόμενα ,από το Ληξούρι και –όπως γράφει ο Giannis Stellatos «….έφθασαν ειδήσεις στους Επιτρόπους για μεγάλη συγκέντρωση οπλισμού και πολεμοφοδίων εκεί, μάλιστα τους καταδόθηκε και η μεταφορά τηλεβόλου». Και είναι σωστή η αναφορά του ότι «…. οι Ληξουριώτες δεν επέτρεψαν την εξακρίβωση των πληροφοριών (εξανάγκασαν με καταιγιστικές βολές το στρατιωτικό απόσπασμα , που στάλθηκε γι’ αυτό να υποχωρήσει ). Τους Αυτοκρατορικούς Επιτρόπους τους είχε ανησυχήσει η συγκέντρωση πολεμικού υλικού στο Λήξούρι, η αρπαγή ενός μεγάλου κανονιού από την Κέρκυρα, καθώς και η αποτυχημένη προσπάθεια επαναστατών από το Ληξούρι, να καταλάβουν ένα μεγάλο εμπορικό πλοίο του πλοιάρχου Φερενδίνου (σσ: προφανώς Φερεντίνου) προκειμένου να το εξοπλίσουν.
Σύμφωνα με τις περιγραφές του ΜΑΡΚΟΥ ΘΕΟΤΟΚΗ στο βιβλίο που κυκλοφόρησε το 1887 με τον τίτλο «Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΕΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ-ΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΕΝ ΕΤΕΙ 1800-1801-1802» και το οποίο όπως αναφέρει ο ίδιος στο εξώφυλλο πρόκειται «ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ» βασισμένες σε έγγραφα της ΕΠΤΑΝΗΣΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ σημειώνει στις σελίδες 57-58….. ότι :
ΠΡΩΤΟ: Την κλοπή του κανονιού κατέδοσε ένας ναύτης που είχε δραπετεύσει από το πλοίο του Πέτρου Κουτουφά, ονόματι Γεώργιος Τσιριγώτης…
ΔΕΥΤΕΡΟ: Σύμφωνα με τον Τσιριγώτη, ο Πέτρος Κουτουφάς πήγε στην Κέρκυρα προκειμένου να εφοδιάσει τους στασιαστές με ένα κανόνι. Σε ένα βράδυ «μετά του πλοίου αυτού και νύχτα τινά αφήρεσεν έκ της κανονοστοιχίας του Καβοσιδέρου εν τώ παλαιώ φρουρίω εν τηλεβόλον και απήλθεν ίνα αποβιβάση αυτό εν Ληξουρίω».
ΤΡΙΤΟ: Το τηλεβόλο ήταν ορειχάλκινο βάρους 2537 λίτρων και έφερε το έμβλημα του Αγίου Μάρκου.
ΤΕΤΑΡΤΟ: Οι αυτοκρατορικοί επίτροποι –μεταξύ αυτώς και ο Καποδίστριας-«..απέστειλαν τότε απόσπασμα τι, στρατιωτών έπιβαινόντων πλοίου υπό την οδηγίαν ενός Λοχαγού, αλλά πλησιάσας εύρε μεγάλην αντίστασιν ού μόνον εκ του πλοίου αλλά και εκ τής ξηράς, ώστε ηναγκάσθη νά έπιστρέψη.
ΠΕΜΠΤΟ: Οι Αυτοκρατορικοί Επίτροποι μετά από αυτή την αποτυχία διέταξαν τον Φρούραρχο του νησιού τον συνταγματάρχην Πιέρρην Φρούραρχο του νησιού, «… νά έπιβιβαστή επί του δημοσίου πλοίου μετά μείζονος δυνάμεως προς σύλληψιν του πλοίου και του πληρώματος» και βέβαια να πάρει πίσω το κανόνι…
ΕΚΤΟ: Διέταξαν επίσης τον Πιέρρη να επιθεωρήσει και την υπάρχουσαν κανονοστοιχίαν στους Αγίους Θεοδώρους

Ο συνταγματάρχης Πιέρρης επιβιβάστηκε σε πλοίο στις 19 του μηνός, αλλά όταν έφθασε στο Ληξούρι έμαθε ότι το πλοίο του Κουτουφά είχε φύγει για Κλαρέντζα (σσ: Κυλλήνη) την προηγούμενη μέρα και έτσι έφυγε χωρίς να εκτελέσει την εντολή που είχε… Πήγε στους Αγίου Θεοδώρους για επιθεωρήσει τα τηλεβόλα που ήταν εκεί. Μάλιστα εκεί ένας χωρικός κρυμμένος πίσω από κάποιο σπίτι πυροβόλησε εναντίον του, με την σφαίρα να περνάει δίπλα από το αυτί του. Οι στρατιώτες του Πιέρρη περικύκλωσαν το σπίτι, συλλάβανε τον δράστη και τον οδήγησαν σε συσταθέν στρατοδικείο που τον καταδίκασε σε θάνατο. Όπως αναφέρει ο Θεοτόκης «ο Συνταγματάρχης παρεκάλεσε τούς Αύτοκρατορικούς Επιτρόπους να απονέμωσει εις αυτόν χάριν», χωρίς να αναφέρει αν πράγματι του δόθηκε.

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΤΟΥΦΑΣ

Τώρα σε ότι αφορά τον Πέτρο Κουτουφά από έρευνα που έκανα – όπως καταλαβαίνετε με ενδιέφερε το θέμα – το όνομα του αναφέρεται σε νοταριακές πράξεις ως Επίτροπος στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας Μιχαλιτσάτων.
Υπάρχουν νοταριακές πράξεις από συνάδελφους και επιτρόπους της Αγίας Μαρίνας Μιχαλιτσάτων, από το 1695 με αναφορά στο όνομα Πέτρος Κουτουφάς καθώς και το 1702 1711. Προφανώς πρόκειται για κάποιον άλλον, πιθανότατα νόνο του ή κάποιον συγγενή του.
Η εκτίμηση μου είναι ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο που αναφέρεται σε νοταριακή πράξη του νοτάριου Ληξουρίου Αντώνιου Πολυκαλά για την πρόσληψη του ιερέως Στάθη Βουτζινά του Γερασίμου με ημερομηνία 19 Φεβρουάριου 1811.
Κατά πάσα πιθανότητα ο πατέρας του ήταν ο Ανδρέας Κουτουφάς, και αδελφός του ο Αντώνιος Κουτουφάς, αναφέρονται σε διάφορες πηγές.
Επίσης πρέπει να είχε τουλάχιστον δύο παιδιά τον Δημήτρη Κουτουφά και τον Ιωάννη Κουτουφά όπως αναφέρεται σε δύο διαθήκες που άφησαν.
Ο μεν πρώτος Δημήτριος Κουτουφάς συνέταξε διαθήκη στις 26 Φεβρουαρίου 1838 στον νοτάριο Ληξουρίου Ιωάννη Βασιλόπουλο, ενώ
ο δεύτερος Ιωάννης Κουτουφάς συνέταξε διαθήκη στις 30 Ιανουαρίου 1843 στον ίδιο Νοτάριο, ενώ σύμφωνα με ληξιαρχιακή πράξη του θανάτου του πέθανε ένα χρόνο αργότερα στις 21 Σεπτεμβρίου του 1844.
Από αυτή την ληξιαρχική πράξη προκύπτει ότι ο Πέτρος Κουτουφάς ήταν παντρεμένος με την Ζαχαρένια Λαμπίρη του Φωτεινού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
– Οι πληροφορίες για τις νοταριακές πράξεις της εκκλησίας της Αγίας Μαρίνας προέρχονται από το βιβλίο του Κωνσταντίνου Μονοκρούσου «ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ για τους Ιερούς Ναούς του Ληξουρίου και 32 χωριών της Επαρχίας Πάλλης Κεφαλονιάς» την συμπληρωμένη έκδοση του 2008.
– Οι πληροφορίες για τις διαθήκες από το βιβλίο του Γιώργου Μοσχόπουλου ΤΟΠΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ «ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΌΜΟΣ 1 από Α έως –Λ) που κυκλοφόρησε το 1989.
– Η ληξιαρχική πράξη είναι από το ηλεκτρονικό αρχείο του Ιστορικού Αρχείου Κεφαλονιάς.
– Η φωτογραφία του κανονιού είναι ενδιεικτική.

Ανάρτηση του Π. Κουτουφά στο Κομπόγιο Ιστορίας Κεφαλονιάς και Ιθάκης