Παρουσία του Δημάρχου Αλέξανδρου Παρίση, του Αντιδημάρχου Τουρισμού Βαγγέλη Κεκάτου, του Δ/ντος Συμβούλου της ΕΔΑΚΙ ΟΤΑ Α.Ε. Παναγή Βανδώρου, των δημοτικών συμβούλων Σ. Σαμούρη και Μ. Δημητράτου κ.α.