Είναι οι τρεις περιοχές που ο Παρίσης θα πάει καλύτερα από τις προηγούμενες εκλογές…