alex alex1 alex2 alex3 alex4 alex5 alex6 alex7

Συνεχίζει να δίνει την μάχη της καθημερινότητας στην Παλική ο Αντιδήμαρχος Παλικής Αλέξης Μοσχονάς. Σήμερα πάλι στην κυριολεξία “όργωσε” την περιοχή αφού βρέθηκε σε Κοντογεννάδα, Σουλλάρους και Μαντζαβινάτα και είχε συνεργασία, τόσο με τον Πρόεδρο της Τ/Κ Σουλλάρων Σταύρο Μένεγο όσο και με τον Πρόεδρο της Τ/Κ Μαντζαβινάτων Πέτρο Βιτωράτο. Με τον τελευταίο μάλιστα έκαναν αυτοψία για τις ζημιές που άφησε ο σεισμός στην θέση “Κουνόπετρα”.