Πάντως τα μηχανήματα του Δήμου δουλεύουν συνεχώς για να μη κλείσουν οι δρόμοι