Άντε να σας πω κι άλλο ένα…Ο Ρουχωτάς πρώτος σε σταυρούς στην Παλική…