Τα μηχανήματα του Δήμου δουλεύουν συνεχώς προκειμένου ο δρόμος Σάμη-Πυργί-Πόρος να παραμείνει ανοιχτός καθώς και οι αγροτικοί δρόμοι απλά είναι απαραίτητο οι οδηγοί να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους