Συνεργείο του Δήμο καθάρισε και έκοψε τα χορτάρια στο γήπεδο του Καραβομύλου