Τι άραγε να ετοιμάζει το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου Κεφαλλονιάς; Γιατί αυτή η κινητοποίηση που παρατηρείται από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου;