Χθες ολοκληρώθηκε η ηλεκτρονική διαδικασία για τη δημοπράτηση του έργου της επεξεργασίας νερού στο Αργοστόλι και σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι προσφορές που κατατέθηκαν είναι τρεις.

Η Παρασκευή είναι σημαντική ημέρα, αφού τότε θα αποσφραγιστούν και θα ελεγχθούν οι σχετικοί φάκελοι οπότε και θα επιλεγεί ο ανάδοχος