Πολύς κόσμος αυτή την ώρα στο BEE’S KNEES στο ANTI-SIESTA PARTY της Κυριακής