skip to Main Content
Aei

Έργο ανοιχτών ακαδημαϊκών μαθημάτων από Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, που φιλοδοξεί να αποτελέσει μέρος ενός αναδυόμενου διεθνούς «κινήματος»!

Η γνώση είναι δύναμη, κι όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτήν! 

Τι είναι τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα;

Μαθήματα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, που διδάσκονται στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ, ελεύθερα προσβάσιμα και δωρεάν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για όλους. Έχουν διαμορφωθεί ψηφιακά, ώστε να διατίθενται στο Διαδίκτυο, με ανοικτές άδειες χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων Creative Commons (CC).

Τι δεν είναι; Χορηγείται πιστοποιητικό κατάρτισης ή απόκτησης γνώσης, μετά την παρακολούθηση;

Δεν είναι μέρος προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ή προγράμματος σπουδών ΑΕΙ. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα δεν προσφέρουν υποστήριξη από διδάσκοντες και δεν οδηγούν στη χορήγηση κάποιου πιστοποιητικού.

Ποιοι τα παρακολουθούν;

Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται! Φοιτητές και απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές, επαγγελματίες κ.ά. Κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του! Όπως οποιοσδήποτε το επιθυμεί -χωρίς να είναι φοιτητής και χωρίς να στοχεύει στην απόκτηση τίτλου πιστοποίησης- μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα στους χώρους διδασκαλίας των ΑΕΙ, έτσι μπορεί να παρακολουθήσει και τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα μέσω Διαδικτύου.

Τι προσφέρουν;

Νέες γνώσεις, επιμόρφωση, εξειδίκευση και ευκαιρία στη μάθηση. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, που συνάδει με τον δημόσιο χαρακτήρα και την αποστολή των ΑΕΙ.

Υπάρχει κόστος παρακολούθησης;

Όχι. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα είναι διαδικτυακά προσβάσιμα, ελεύθερα και δωρεάν. Θεμελιώδης αρχή των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων είναι η ανοικτή, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση.

Μπορώ να επικοινωνήσω με τον διδάσκοντα, εάν παρακολουθώ ένα ανοικτό ψηφιακό μάθημα;

Όχι, αυτή τη στιγμή δεν παρέχεται περαιτέρω διδακτική υποστήριξη, εκτός από την κατάλληλη διαμόρφωση των μαθημάτων, προκειμένου αυτά να είναι προσβάσιμα μέσω Διαδικτύου. Προς το παρόν, δεν υπάρχει το οργανωτικό πλαίσιο και οι απαραίτητοι πόροι για την υποστήριξη της διάδρασης με τους ενδιαφερόμενους.

Η παρακολούθηση ανοικτού ψηφιακού μαθήματος υποκαθιστά την παρουσία μου στο αντίστοιχο μάθημα που διδάσκεται στο αμφιθέατρο, αν είμαι φοιτητής;

Όχι, σε καμία περίπτωση. Οποιαδήποτε υποχρέωση έχετε ως φοιτητής εξακολουθεί να ισχύει.

Σε τι θα με βοηθήσει ένα ανοικτό ψηφιακό μάθημα;

Τα ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα καθιστούν εφικτή την αυτόνομη παρακολούθηση. Για τους φοιτητές/ σπουδαστές, αυτό σημαίνει ότι τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα ενδείκνυνται για επανάληψη ή/ και προετοιμασία για την παρακολούθηση του μαθήματος στον φυσικό χώρο. Απευθύνονται όμως, σε οποιονδήποτε επιθυμεί να διευρύνει τις γνώσεις του, να αποκτήσει νέες ή να ανανεώσει τις ήδη υπάρχουσες. Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα μπορούν επίσης να συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό και να βοηθήσουν τους μαθητές οι οποίοι αναζητούν το αντικείμενο των σπουδών τους στο μέλλον!

Ποιος υλοποιεί τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα;

Τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα υλοποιούνται από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και φιλοξενούνται στις ιδρυματικές πλατφόρμες. H πύλη αναζήτησης ελληνικών ανοικτών μαθημάτων opencourses.gr συγκεντρώνει μεταδεδομένα που επιτρέπουν την αναζήτηση των μαθημάτων, ανακατευθύνει τους χρήστες στις ιδρυματικές πλατφόρμες και υλοποιείται από το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet). Μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά στο info@gunet.gr

 

Τα ανοικτά μαθήματα:

  • Αναπτύσσονται και παρέχονται σταδιακά. Το ευρύ κοινό μπορεί να τα αναζητήσει στο «opencourses.gr», όπου ήδη διατίθενται περισσότερα από 310 μαθήματα, με τη συμμετοχή 341 και πλέον διδασκόντων, από 10 ΑΕΙ.
  • Παραδίδονται ψηφιακά υπό τη μορφή βιντεοδιαλέξεων, «podcast», σημειώσεων ή παρουσιάσεων των διδασκόντων.
  • Αποτελούν ένα ελεύθερο περιβάλλον μάθησης, προάγοντας τις αξίες της δια βίου μάθησης, ενώ μπορούν να φανούν ιδιαιτέρως χρήσιμα σε κοινό το οποίο έχει περιορισμένη πρόσβαση στη θεσμοθετημένη εκπαίδευση, για γεωγραφικούς, οικονομικούς ή άλλους λόγους.
  • Η νέα δυναμική της «ανοικτής εκπαίδευσης» αναπτύσσεται σε παγκόσμια κλίμακα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το «Open Education Consortium» και το «OpenupEd». Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό εγχείρημα είναι ένα έργο υπό εξέλιξη, το οποίο φαίνεται ότι φιλοδοξεί να αποτελέσει μέρος ενός αναδυόμενου διεθνούς «κινήματος»!

Το έργο των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων παρουσιάστηκε την Πέμπτη 12 Μαρτίου, σε ενημερωτική ημερίδα σχετικά με πρωτοβουλίες και έργα τα οποία υλοποιούνται στην Ελλάδα, στην κατεύθυνση της ανοικτής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας Εβδομάδας Ανοικτής Εκπαίδευσης 2015 (9 – 13 Μαρτίου).

Πού μπορείτε να βρείτε ανοιχτά μαθήματα:

  • Εθνική Πύλη Αναζήτησης: opencourses.gr
  • Facebook: OpenCources.gr
  • Twitter: @OpenCoursesGR

Πηγές: http://opencourses.gr/, www.e-theseis.gr

 

  Επιμέλεια – Παρουσίαση: Αναστασία Κανάκη

Back To Top