skip to Main Content
Katasxeseis 620×320

Απειλή για κατασχέσεις σε 400.000 οφειλέτες – Το ΙΚΑ θα βλέπει το «περιουσιολόγιο» ασφαλισμένων για να κρίνει τι μπορεί να δεσμεύσει

Άμεση πρόσβαση στις φορολογικές δηλώσεις και στα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών του αποκτά το ΙΚΑ με στόχο να ελέγχει μέσω εφορίας αν αποδίδονται στο σύνολό τους οι ασφαλιστικές εισφορές τις οποίες παρακρατούν από τους μισθούς των εργαζομένων, αλλά και να έχει πλήρη εικόνα των περιουσιακών τους στοιχείων ώστε να προχωρά ακόμη και σε δέσμευσή τους έναντι χρεών!

Ενεργοποίηση

Το Ίδρυμα ενεργοποιεί σχετική εγκύκλιο που είχε εκδώσει στις 4 Απριλίου του 2013 ο πρώην γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων (και νυν βουλευτής με το Ποτάμι) Χάρης Θεοχάρης, σύμφωνα με την οποία θα έχει πλήρη πρόσβαση στις δηλώσεις απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία, καθώς και στην Οριστική Δήλωση Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών προκειμένου να διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις που αποβλέπουν στον ορθό προσδιορισμό των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Ταυτόχρονα, όμως, το ΙΚΑ επικαιροποιεί παλαιότερες οδηγίες του και καλεί τις υπηρεσίες του να τις εφαρμόσουν «κατά γράμμα», προκειμένου να αναζητούν τα πλήρη περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών του και να προβαίνουν σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των εισφορών.

Στην πράξη με τα δύο αυτά μέτρα, πάνω από 400.000 οφειλέτες του θα βρεθούν στο στόχαστρο των ελέγχων στο επόμενο διάστημα. Αφενός για να διαπιστωθεί μέσω των δηλώσεων Ε1 και Ε3 αν έχουν αποδώσει στο σύνολό τους τις ασφαλιστικές εισφορές που έχουν παρακρατήσει με το φόρο μισθωτών υπηρεσιών και αφετέρου για να εντοπίζει μέσω του Ε9 τα περιουσιακά τους στοιχεία και κυρίως ποια από αυτά θα μπορούν να δεσμεύονται έναντι χρεών από βεβαιωμένες εισφορές για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση ρύθμισης!

Στην ουσία το ΙΚΑ θα βλέπει το «περιουσιολόγιο» εκατοντάδων χιλιάδων οφειλετών του πριν καν αυτό εφαρμοστεί και θα πράττει αναλόγως. Δηλαδή, όποιο περιουσιακό στοιχείο βρίσκει πρόσφορο θα το δεσμεύει έναντι οφειλής. Είτε πρόκειται για τραπεζικό λογαριασμό είτε για άλλο περιουσιακό στοιχείο, όπως Ι.Χ. αυτοκίνητα, οικόπεδα και σπίτια.

Η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εφαρμόζεται και σήμερα, χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα της απευθείας πρόσβασης στο «περιουσιολόγιο» των οφειλετών, παρά μόνον αφού προηγηθούν δικαστικές ενέργειες.

Πρόσβαση

Στις νέες οδηγίες όμως που απέστειλε χθες η αρμόδια διεύθυνση σε όλα τα υποκαταστήματα του ΙΚΑ αναφέρει ότι «μέσω των αρμοδίων οργάνων του για τον έλεγχο, τη βεβαίωση και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, μπορεί να ζητά από τις δημόσιες ή δημοτικές και κοινοτικές αρχές, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά από κάθε οργάνωση επαγγελματική, εμπορική βιομηχανική, γεωργική κ.λπ. οποιεσδήποτε πληροφορίες θεωρεί αναγκαίες», ενώ, όπως τονίζει, «ειδικά για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, οι πληροφορίες που μπορούν να ζητούν τα παραπάνω όργανα είναι μεταξύ άλλων και αυτές που περιέχονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των εργοδοτών και αφορούν τα πάσης φύσεως περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν ή συνυποβάλλονται με αυτήν»!

Ανά πάσα στιγμή δηλαδή το ΙΚΑ θα χρησιμοποιεί τις εφορίες για να παίρνει σε πραγματικό χρόνο το Ε1, το Ε3 και το Ε9 των οφειλετών του, για να βλέπει τι έχουν κρατήσει από ασφαλιστικές εισφορές, τι έχουν αποδώσει και ποια είναι τα περιουσιακά τους στοιχεία που θα μπορούσαν να δεσμευτούν όταν υπάρχουν μεγάλα και κυρίως αρρύθμιστα χρέη!

Η εγκύκλιος ενεργοποιείται σε μια χρονική στιγμή που το ΙΚΑ αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα ρευστότητας, με τα έσοδά του να βαίνουν μειούμενα. Μάλιστα, για τον Φεβρουάριο, όπως αποκάλυψε στο χθεσινό του φύλλο ο Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής, η εκτίμηση των υπηρεσιών του είναι ότι θα διαμορφωθούν στα 850,1 εκατ. ευρώ, από 1,069 δισ. ευρώ που ήταν τον Φεβρουάριο του 2014, δηλαδή μειωμένα κατά 219 εκατ. ευρώ ή κατά 20,4%.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος

Back To Top