skip to Main Content
FOTO

Απολογισμός- Παραλαβή – Παράδοση από τον Περιφερειάρχη Ι.Ν Σπυρίδων Σπύρου

ΠΟΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Π.Ι.Ν.

 

 

1.Ε.Σ.Π.Α.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων είναι 281,7 εκ. €

Η συνολική εικόνα που παρουσιάζει το Πρόγραμμα ως προς τις βασικές παραμέτρους του  είναι η εξής: Εντάξεις  424,5 εκ. € , Συμβάσεις   317,6 εκ. €, Δαπάνες  157,2 εκ. €

Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων που εκτελούνται από υπηρεσίες της Π.Ι.Ν. (χωρίς τα έργα των δήμων και λοιπών φορέων) ανέρχεται σε 116,4€, με συμβάσεις 83,8€ και πληρωμές 36,9€ μέχρι την 8/8/2014.

 

Π.Ε.ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

  1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ.

 

1.1. «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY» δαπάνης 330.758,16

1.2. «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟY» δαπάνης 471.178,82

1.3.«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΝΤΖΑΡΟΣ» δαπάνης  614.950,51

1.4. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.250.000€.

1.5 «ΔΙΩΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ» δαπάνης 571.929,50€.

1.6 «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΕΛΙΩΝ» προϋπολογισμού 125.000€.

1.7 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΟΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΕΛΕΚΑ» προϋπολογισμού 470.000€ .Ασφαλτοστρώθηκε τμήμα μήκους 1.450 μ. της επαρχιακής οδού Πέλεκα από Τρίκλινο έως Άφρα.

 

 2.ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

2.1. Η εργολαβία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΠΗΛΙΑ»

προϋπολογισμού 7.548.508.68€ Εκτελέστηκαν εργασίες διαμόρφωσης της χερσαίας ζώνης ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές και βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή του υπήνεμου μώλου. Η μελέτη της δεύτερης εργολαβίας, που θα ακολουθήσει μετά την περαίωση της πρώτης, (με την οποία προβλέπεται να κατασκευαστεί ο προσήνεμος μώλος και η μετατόπιση αποχετευτικού δικτύου του Δήμου) έχει συνταχθεί από την υπηρεσία και είναι προς έγκριση.

2.2. Το έργο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 720.000€ εκτελείται. Με την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να δοθεί σε πλήρη λειτουργία και το υπόλοιπο τμήμα του έργου που έχει ήδη κατασκευαστεί.

2.3.Το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ Ν.Α.Ο.Κ. ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ» προϋπολογισμού 4.027.000€  εκτελείται.

2.4.Το έργο «ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΤΕΤΡΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπ. 2.077.748€ με κύριο το Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας μετά την ένταξή του στο ΕΣΠΑ προβλέπεται να επανεκκινήσει.

 

3. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝΤΑ  ΕΡΓΑ

 

3.1.  Η μελέτη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΙΛΛΑ ΡΟΣΑ» προϋπ. 488.057€ προκηρύχτηκε την 7/6/2013.Την 9/5/2014 υπογράφηκαν οι συμβάσεις με τρία μελετητικά γραφεία για την εκπόνηση του σταδίου της προμελέτης. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των υποβληθέντων  προμελετών προκειμένου επιλεγεί το μελετητικό γραφείο που θα αναλάβει την εκπόνηση της οριστικής μελέτης.

3.2.Τοέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ» προϋπολογισμού 1.580.000€,δημοπρατήθηκε την 1/4/2014 και βρίσκεται στη φάση συμβασιοποίησής του. Προβλέπεται να ανακατασκευαστεί το τμήμα της οδού από Σφαγεία έως την αρχή του ήδη κατασκευασμένου τμήματος στην περιοχή του ‘Εμπορικού Κέντρου’

 

4. ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

4.1.Σε φάση ελέγχου της μελέτης για έγκριση δημοπράτησης βρίσκεται το έργο «ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ε.Ο. ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 9+100’» προϋπολογισμού 3.500.000€με το οποίο προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι ημιτελείς εργασίες.

4.2. Σε φάση ελέγχου της μελέτης για έγκριση δημοπράτησης βρίσκεται το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΠΕΛΕΚΑ» προϋπολογισμού 1.550.000€ με το οποίο προβλέπεται να κατασκευαστούν πεζοδρόμια και στα υπόλοιπα τμήματα της οδού που δεν έχουν ολοκληρωθεί από ‘Καμπανιόλου’ έως διασταύρωση ‘Άφρας’.

4.3.Το έργο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΕΡΕΙΚΟΥΣΑΣ» προϋπολογισμού 7.200.000€ εντάχθηκε  την 11/12/2013 και αναμένεται η προέγκριση για την δημοπράτησή του.

 

5. ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ

 

Οι μελέτες των έργων «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ-ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ» προϋπολογισμού 4.000.000€ και«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΓΙΑΤΡΩΝ-ΣΚΡΙΠΕΡΟ» προϋπολογισμού 4.100.000€βρίσκονται στην τελική φάση ωρίμανσής των, ώστε μόλις προκύψει η δυνατότητα θα υποβληθούν οι προτάσεις για ένταξή τους στο  νέο Ε.Σ.Π.Α.

 

 

6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

6.1. Σε φάση εκπόνησης των μελετών τους βρίσκονται τα έργα « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΣΚΡΙΠΕΡΟ ΕΩΣ ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ» και « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΒΡΥΩΝΗ ΕΩΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ»

6.2. Η μελέτη « ΚΟΜΒΟΣ ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΙΩΝ – ΒΡΥΩΝΗ – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ» πρέπει να  επικαιροποιηθεί και να συμπληρωθεί.

6.3. Η μελέτη του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΑΔΩΝ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ» είναι πλήρης ,αλλά θέλει επικαιροποίηση του προϋπολογισμού των 15.000.000€.

6.4. Στην μελέτη «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΥΨΟΥ» υπολείπονται το στάδιο της οριστικής μελέτης και  οι τελικές αδειοδοτήσεις.

6.5. Η μελέτη  «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΚΑΒΟΥ» έχει ολοκληρωθεί, για την υλοποίησή της απαιτείται η έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου Κάβου από τον Δήμο Κέρκυρας και οι απαλλοτριώσεις – παραχωρήσεις τμημάτων παροδίων ιδιοκτησιών.

6.6. Στη μελέτη « ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ» έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. των περιβαλλοντικών όρων, έχει εγκριθεί η οριστική γεωλογική μελέτη, η οριστική μελέτη οδοποιίας και η οριστική μελέτη των δύο ισόπεδων κόμβων εισόδου και εξόδου. Έχουν υποβληθεί και ελέγχονται από την υπηρεσία η μελέτη σήμανσης, η φυτοτεχνική μελέτη, και η μελέτη ηλεκτροφωτισμού της οδού, ενώ απομένει η ολοκλήρωση και υποβολή της μελέτης κτηματογράφησης και κτηματολογίου του Ν.653/77.

6.7. Για την ολοκλήρωση της μελέτης « ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΟΛΗΣ»,κατόπιν σύναψης σύμβασης με νέο μελετητικό γραφείο, απαιτούνται η εκπόνηση της Οριστικής μελέτης Γεωμετρικού Σχεδιασμού της οδού σε κλ. 1:500 –  Κόμβων – Παράπλευρων Έργων και συνδέσεων, της Οριστικής μελέτης Τεχνικών Έργων, της Οριστικής μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης, της Οριστικής μελέτης Φωτισμού και Φ/Σ, της Μελέτης σηματοδότησης, σήμανσης και ασφάλισης, και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης.

 

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

1. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ – ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

1.1  Έργο  « ΔΡΟΜΟΣ ΑΛΥΚΕΣ- ΞΥΓΚΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ».

1.1.1. 1ο Υποέργο «Απαλλοτριώσεις Δρόμου Αλυκές – Ξύγκια», Π/Υ: 613.729,46€, ολοκληρώθηκε με την παρακατάθεση του πόσου των αποζημιώσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

1.1.2. 2ο Υποέργο «Δρόμος Αλυκές – Ξύγκια», Π/Υ: 3.930.000,00€ δημοπρατήθηκε  την 28η Ιανουαρίου 2014 και βρίσκεται στη φάση συμβασιοποίησής του.

1.2 Πράξη «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

1.2.1. 1ο Υποέργο «Απαλλοτριώσεις επί της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου- Βολιμών (‘Αγιος Δημήτριος – Πηγαδάκια , Τμήμα ΙΔ΄), στον Κόμβο Αγίου Κήρυκα, στον Κόμβο Πάστρα και σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου – Αλυκών», Π/Υ: 480.909,25€ .

Ολοκληρώθηκε η παρακατάθεση του πόσου των αποζημιώσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

1.2.2. 2ο Υποέργο «Οδική Ασφάλεια Ζακύνθου-Επαρχιακή Οδός Ζακύνθου – Βολιμών (‘Αγιος Δημήτριος – Πηγαδάκια -Τμήμα ΙΔ΄), Κόμβος Αγίου Κήρυκα, Κόμβος Πάστρα, Βελτίωση Τμήματος Ζακύνθου – Αλυκών», Π/Υ: 4.500.000,00€, δημοπρατήθηκε  την  27/3/2014             και βρίσκεται στη φάση συμβασιοποίησής του.

1.3 Έργο  «Εξοπλισμός Φιλαρμονικών Ζακύνθου», Π/Υ: 350.000€

1.3.1.Το 1ο υποέργο (Προμήθεια Μουσικών Οργάνων), υλοποιείται.

1.3.2.Στο 2ο υποέργο  (Προμήθεια στολών, επωμίδων) &   3ο υποέργο (Προμήθεια κρανών και θυσάνων), έχει γίνει  προέγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή και αναμένεται η εξέλιξη της διαδικασίας.

1.4 Έργο «Στερέωση και Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Αικατερίνης στους Κήπους Ζακύνθου», συνολικού προϋπολογισμού: 434.300,00€.

Ολοκλήρωση παρατηρήσεων απόφασης ένταξης.

1.5 Έργο «Στατική ενίσχυση, αρχιτεκτονική και Λειτουργική Αποκατάσταση Γέφυρας Αγίου Χαραλάμπη»,  συνολικού προϋπολογισμού: 1.056.700€.

Υπογράφηκε η σύμβαση του 2ου υποέργου την 10-04-2014 ποσού: 414.862,43€ (με το Φ.Π.Α.)  και εκτελείται το   έργο.

 

 

2.ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΝΤΑ  ΕΡΓΑ

 

Έργο «Αποπεράτωση αιθουσών Πολλαπλών Χρήσεων Σωματείου «Λέσχη ο Ζάκυνθος» και κατασκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου και ανελκυστήρα», προϋπολογισμού: 490.000€ ( με το Φ.Π.Α.) δημοπρατήθηκε την 8/4/2014 και βρίσκεται στη φάση συμβασιοποίησής του.

 

3.ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

Έργο «Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης του Ιερού Ναού Αγίας Μαύρας, Μαχαιράδου Ζακύνθου», Προϋπολογισμού :  392.240,00€ ( με το Φ.Π.Α.).

Αναμένεται η προέγκριση δημοπράτησης από τη Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

 

 

4. ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ

 

4.1. Για το έργο «Στερέωση και Αποκατάσταση Ιερού Ναού Εσταυρωμένου, στην πόλη Ζακύνθου» προϋπολογισμού: 302.000€, αναμένεται να εκδοθεί η οικοδομική άδεια για να  υποβληθεί η πρόταση ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ.

4.2. Για το έργο «Κατασκευή Γέφυρας στη θέση ΑΒΥΣΣΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΡΙΟΥ» – Π/Υ: 1.020.000,00€ απαιτείται  η απόκτηση γης για να υποβληθεί η πρόταση ένταξης στο νέο ΕΣΠΑ .

 

  1. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

5.1. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΕΡΙΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Έχει  εκπονηθεί η οριστική μελέτη των λιμενικών έργων και τα τεύχη δημοπράτησης.

5.2.«ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΙΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΛΙΜΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»- Ενδεικτικού Π/Υ: 5.260.000,00 €.

Έχει εκδοθεί η απόφαση της Επιτροπής ΕΣΑΛ προκειμένου να ανατεθεί το επόμενο στάδιο της μελέτης.

5.3. «11η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΑΛΥΚΩΝ’ – ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Γ»

Ενδεικτικού Π.Υ.:16.511.000,00€, συμπεριλαμβανόμενου κόστους απαλλοτριώσεων.

Υπάρχει Οριστική μελέτη και αδειοδοτήσεις, εκκρεμούν οι απαλλοτριώσεις.

5.4. «ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΦΙΟΛΙΤΙΟΥ»- Ενδεικτικού Π/Υ: 3.650.000,00€.

Πρόκειται για ώριμο έργο με ολοκληρωμένες μελέτες και αδειοδοτήσεις και εκκρεμεί η απόκτηση γης.

5.5. «ΝΕΑ ΓΕΦΥΡΑ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΗ» – Ενδεικτικού Π/Υ: 4.500.000,00€.

Υπάρχουν Τοπογραφική αποτύπωση, Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Μελέτη και Μελέτη οδοποιίας στο στάδιο της Προμελέτης.

5.6.«ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΣΤΑΜΦΑΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΦΑΔΩΝ» – Ενδεικτικού Π/Υ: 750.000,00 €.

Εκπονείται η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης.

5.7.«ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΒΟΛΙΜΩΝ Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ –ΤΜΗΜΑ Β2: ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΒΟΛΙΜΕΣ»- Ενδεικτικού Π/Υ: 21.400.000,00€ χωρίς το κόστος των απαλλοτριώσεων.

Πρόκειται για έργο ώριμο με ολοκληρωμένες μελέτες και αδειοδοτήσεις και εκκρεμεί η απόκτηση γης.

5.8. «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ»- Ενδεικτικού Π/Υ: 7.000.000,00 €

Εκπονείται προμελέτη από την Υπηρεσία. Μετά την παράδοση του υλικού της μελέτης που εκπονεί η ‘ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ΄ θα εκπονηθεί οριστική μελέτη. Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου δεν υπάρχει ανάγκη για ιδιαίτερες αδειοδοτήσεις.

 

 

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 

  1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ

 

1.1 Προσθήκη κατ΄επέκταση Γυμνασίου – Λυκείου Ιθάκης

Ολοκληρώθηκε το έργο εντός του 2012. Καλύφθηκαν επίσης το 2013 απαιτήσεις της υπηρεσίας που τέθηκαν με ειδική διαταγή. ΄Εχει παραδοθεί σε χρήση.

 

2.1  ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

2.1. Λειτουργική Αποκατάσταση-Ασφάλεια αριθμ. 25 Επαρχιακής Οδού (περιοχή Χάρακα):  Το έργο δημοπρατήθηκε το 2012. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε τις 4-9-2013 και έγινε έναρξη εργασιών. Το έργο εκτελείται αφού λύθηκαν τα προβλήματα των σεισμών και έχει συνταχθεί ΑΠΕ που περιλαμβάνει και Σ.Σ. που είναι σε διαδικασία έγκρισης.

2.2. Λιμάνι Πισαετού ΙΘΑΚΗΣ: Η σύμβαση του έργου υπεγράφη στις 31/8/2011 και ημερομηνία περαίωσης έχει οριστεί η 31/10/2013.

Το ύψος της σύμβασης είναι 4.253.766,80 ΕΥΡΩ και το σύνολο των πληρωμών είναι 149.100,00 ΕΥΡΩ..

Αυτή την στιγμή  έχει εκτελεστεί ένα τμήμα της οδοποιίας ( εκσκαφές-ορύξεις) και ένα τμήμα  του λιμενικού τμήματος ( εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης, ύφαλες και έξαλλες επιχώσεις). Επίσης έχει ξεκινήσει η σκυροδέτηση των τεχνητών ογκολίθων.

Το έργο βρισκόταν σε αργία από 8-3-2012 έως το Μάρτιο του 2013, λόγω αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και μετά από δύο ειδικές προσκλήσεις της υπηρεσίας επανενεργοποιήθηκε η εργολαβία τον Απρίλιο 2013.

Τον Νοέμβριο του 2013 ο ανάδοχος έθεσε θέμα για το καλώδιο της ΔΕΗ το οποίο έχει επιλυθεί από την υπηρεσία και θα γίνουν οι ενέργειες που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Έχει ήδη κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης μέσω ειδικής πρόσκλησης.

 

 

2     ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑ

 

2.1.  ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 39 ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ – Π/Υ 2.850.000,00 €

Θεωρείται ώριμο έργο και θα υποβληθεί πρόταση ένταξης. Τμήμα των έργων και άλλα που δεν είχε αυτή η μελέτη έχουν αναληφθεί από το Υ, ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ.

Τμήμα των έργων και άλλα που δεν είχε αυτή η μελέτη έχουν αναληφθεί από το Υ, ΥΠΟ. ΜΕ.ΔΙ.

2.2 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΤΡΟΥ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ,ΦΟΥΡΝΟΥ ΚΑΙ WC  Π/Υ 570.000 ,00 ευρώ

Έχει ήδη προταθεί και θα επανυποβληθεί η πρόταση μετά την συμπλήρωση των ελλείψεων.

2.3 ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Π/Υ 1.600.000 €. Έχουν γίνει οι αδειοδοτήσεις.

 

3     ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ

 

3.1. Οδικός Άξονας Πόρου – Σάμης – Φισκάρδου, τμήμα “Σάμη – Αγία Ευφημία”, υποτμήμα “Νέα Βλαχάτα – Αγ. Ευφημία” – Π/Υ 6.800.000.00 €

Πρόκειται για ώριμο έργο με ολοκληρωμένες μελέτες και επίκειται η σύνταξη πρότασης χρηματοδότησης, εφόσον παραδόθηκαν πρόσφατα και τα τεύχη δημοπράτησης. Έχει ερωτηθεί σχετικά η Διαχειριστική Αρχή και επειδή το έργο απαιτεί απαλλοτριώσεις δεν συναινεί στην επιλεξιμότητά του για ένταξη.

3.2.    ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ – Π/Υ 10.000.000 €

Εκπονείται η μελέτη από την υπηρεσία με αξιοποίηση και υλικού από μελέτη που εκπονείται μέσω της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε. Θεωρείται έργο με σχετικά υψηλό βαθμό ωριμότητας λόγω της μη ανάγκης εξασφάλισης ιδιαίτερων αδειοδοτήσεων.

3.3   ΛΙΜΕΝΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ – ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε/Γ – Ο/Γ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ – Π/Υ 10.000.000,00 €

Τεχνικά έχει υψηλό βαθμό ωριμότητας. Εντούτοις υπάρχουν εκκρεμότητες που αφορούν άλλες πρωτίστως υπηρεσίες. Περιληπτικά τα κρίσιμα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι:

Ολοκλήρωση διαδικασίας καθορισμού νέας ζώνης λιμένα (άρ. 21 του Ν.2971/01), που είναι και το βασικότερο.

Διαδικασία οριοθέτησης ρέματος λόγω νέας οδικής πρόσβασης (άρ. 5 του Ν.3310/02). Έχει υπογραφεί συμπληρωματική σύμβαση με μελετητή και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

Διαδικασία έγκρισης όρων δόμησης και χρήσεων γης στη χερσαία ζώνη λιμένα από την ΕΣΑΛ (άρ. 19 του Ν.2932/01). Προαπαιτείται βέβαια ο καθορισμός.

Διαδικασία επανακαθορισμού νέας γραμμής παραλίας από Κτηματική Υπηρεσία. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

3.4  ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο. ΑΡ. 5 (ΔΡΟΜΟΣ ΣΑΜΙΚΟΥ) – Π/Υ 1.200.000,00 €

Υπάρχουν οι κρίσιμες αδειοδοτήσεις και ολοκληρώνεται η μελέτη του έργου.

3.5 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ – ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ Ε.Ο. ΒΛΑΧΑΤΩΝ – ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ – Π/Υ  700.000,00 €. Υπάρχει μελέτη που έχει αδειοδοτηθεί .

3.6. ΛΙΜΑΝΙ ΦΡΙΚΩΝ –  Π/Υ 2.000.000  €  Σε διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης

 

 

Π.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

  1. ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ

 

1.1 Το έργο «Εξοπλισμός λειτουργίας Φιλαρμονικής Εταιρείας Λευκάδας» προϋπολογισμού 159.600,00€ έχει ολοκληρωθεί.

 

2. ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

 

2.1 Το 1ο υποέργο: «Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας» προϋπολογισμού 22.300.000,00€  με ΦΠΑ  του έργου : «Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας» συμβασιοποιήθηκε στις 6/9/2013 με  ποσό σύμβασης  19.652.221,74 € με ΦΠΑ και εκτελείται.

2.2.Το 9ο υποέργο  «Τεχνικός Σύμβουλος» για το έργο ¨Διαπλάτυνση διαύλου Λευκάδας» προϋπολογισμού 1.089.983,,57€  με ΦΠΑ  συμβασιοποιήθηκε στις 27/11/2013 με  ποσό σύμβασης  858.552,18 με ΦΠΑ και υλοποιείται.

 

3. ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ Ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ

 

3.1.Η μελέτη «Διαμόρφωση – Ανάπλαση παραλιακής ζώνης Δημ. Ελλομένου (Περιγιάλι – Μεγ. Αυλάκι».  Για το τμήμα της μελέτης που αφορά το έργο « Καταφύγιο τουριστικών σκαφών Νυδριου Λευκάδας» έχει εγκριθεί η οριστική μελέτη Λιμενικών Έργων, Μελέτης Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών, Μελέτης Εφαρμογής Φέροντος Οργανισμού και Μελέτης Εφαρμογής Ηλεκτρομηχανολογικών  από την Οικονομική Επιτροπή και αναμένεται εντολή για τεύχη Δημοπράτησης .

3.2.Η μελέτη «Ανάπλαση – Πεζοδρόμηση κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού » . Για την  Α΄ φάση της μελέτης « Ανάπλαση – Πεζοδρόμηση κεντρικού δρόμου Νυδριού » έχει εγκριθεί  η μελέτη εφαρμογής από την Οικονομική Επιτροπή ,έχει δοθεί  εντολή για τεύχη Δημοπράτησης και αναμένεται η  εγκρισή τους.

3.3.Η μελέτη «Εγκάρσιος Άξονας Πλατύστομα – Αγ. Νικήτας» υπάρχει πλήρης μελέτη,  πρέπει να επικαιροποιηθεί, να συμπληρωθεί  και εκκρεμεί η  απόκτηση γής

3.4.Η μελέτη «Δρόμος Αμούσω – Αγιοφύλι – Βασιλική» υπάρχει πλήρης μελέτη, πρέπει να επικαιροποιηθεί, να συμπληρωθεί  και εκκρεμεί η  απόκτηση γής

3.5.Η μελέτη «Αποκατάσταση δρόμου Άγιο Νικήτα – Καλαμίτσι» υπάρχει πλήρης μελέτη, πρέπει να επικαιροποιηθεί  και εκκρεμεί η  απόκτηση γης

3.6.Η μελέτη «Βελτίωση δρόμου Χορτατα – Εγκλουβή – Βαυκερή»   πρέπει να επικαιροποιηθεί, να συμπληρωθεί  και εκκρεμεί η  απόκτηση γής.

 

 

 

 

 

 

2.ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΠΟΡΟΙ  ( Κ.Α.Π. )

 

Οι Κ.Α.Π. αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης, μετά το ΕΣΠΑ, των έργων αρμοδιότητας της Π.Ι.Ν. που αφορούν πρωτίστως τη βελτίωση-συντήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου , την αντιπλημμυρική προστασία και παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας.

To 2012 για την εκτέλεση του συνολικού τεχνικού προγράμματος της Π.Ι.Ν. διατέθηκαν 693.435,40€ (σε ποσοστό 7% έναντι του προβλεπόμενου ποσού των 9.544.934,32€,που ήταν το  85% αυτών που είχαν διατεθεί το 2011).

Για το  2013 έγινε κατάρτιση προγράμματος με προσδοκώμενες πιστώσεις 693.435,40€ οι οποίες τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν.

 

 

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι συνολικές χρηματοδοτήσεις που έλαβε η Π.Ι.Ν. για την τριετία 2011-2013, ήταν ολίγο παραπάνω από διπλάσιες, αυτών που έλαβαν οι καταργηθείσες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις το 2011, με την επισήμανση όμως ότι το ποσό των 10.200.000€ για την συντήρηση του οδικού δικτύου διατέθηκε την 17η – 12 -2013 , οπότε η διαδικασία δημοπράτησης των σχετικών εργολαβιών ξεκίνησε μετά τις αρχές του 2014.

 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η πορεία των ενταγμένων έργων ανά  περιφερειακή ενότητα.

 

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

 

1.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 2014

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Καθαρισμοί κοίτης ρεμάτων 45.000,00 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ
2 Αποκατάσταση στατικής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασία γέφυρας ποταμού 400.000,00 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ  (Μετά την μετατόπιση δικτύου της ΔΕΗ)
3 Ανακατασκευή γηπέδου Α.Ο. Στρογγυλής 138.600,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
4 Συντήρηση κτιρίων ΠΕ Κέρκυρας 65.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

 

2. ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Αποκατάσταση βλαβών λιμενίσκου αλιευτικών σκαφών στα Γουβιά 246.000,00 ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΗΝ 9/9/2014

(συγχρηματοδοτείται και από το Π.Δ.Ε. με συνολικό προϋπ. 300.000)

 

 

 

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟ 2014

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Κτήριο Πολλαπλών Χρήσεων στον Αγ. Κήρυκα. 484.680,00€ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
2 Συντήρηση οδικού δικτύου με ψυχρό ασφαλτόμιγμα 20.000,00€ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

 

 

 

Π.Ε  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ  Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ

 

 

1.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 2014

 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μελέτη λιμάνι Αργοστολίου 1.051.915,34 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ
2 Λιμάνι Πεσσάδας 234.778.22 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ
3 Μελέτη οδικού άξονα Πόρου-Σάμης-Φισκάρδου 2.050.000,00 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ
4 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης δρόμου Σάμη – Αργίλια στη θέση Λουτρό Σάμης 77.000,00 ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5 Βελτιωτικές παρεμβάσεις στην Επαρχιακή Οδό Αργοστολίου – Πόρου (από διασταύρωση Προς Σκάλα – Πόρο) 706.900,61 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
6 Βελτίωση  Επαρχιακού δρόμου Σβορωνάτα-Αεροδρόμιο 269.113,18 ΕΧΕΙ ΠΑΓΩΣΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
7 Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για την ανέγερση Σχολείων στο Νομό Κεφαλληνίας 128.899,44 ΠΡΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
8 Υδρογεωτρήσεις ανάσχεσης κατολισθητικών φαινομένων αστην Ε.Ο. Πόρου – Σάμης, θέση Καλλιθέα – Διγαλέτο 83.635,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
9 Συντήρηση κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε Κεφαλληνίας 100.000,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
10 Μελέτη οδικού άξονα Αεροδρομίου-Κραναίας 110.000,00 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε.
11 Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής 231.328,50 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
12 Καθαρισμός υδρογραφικού δικτύου Κεφ/νιας & Ιθάκης 70.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
13 Επισκευή και αποκατάσταση οδού Μπρος Αετού Ιθάκης 93.141,43 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
14 Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Δήμο Κεφαλλονιάς για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της Νήσου Κεφαλληνίας 240.541,29 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ
15 Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με Δήμο Ιθάκης για την εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια της Νήσου Ιθάκης 136.536,00 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ
16 Συντήρηση Υδρογραφικου δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης

 

50.000,00 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ
17 Έργα ανάσχεσης καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου

 

100.000,00 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

 

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

1.ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 2014

 

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μελέτη Διαμόρφωσης – Ανάπλαση παραλιακής ζώνης δημ. Ελλομένου (Περιγιάλι – Μεγ. Αυλάκι) 698.321,71 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
2 «Μελέτη Ανάπλασης – Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού» 277.889,44 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
3 Μελέτη αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων δήμου Καρυάς (190.000 ΚΑΠ 2010) 221.821,80 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

 

 

 

 

3.ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

1.Απο πιστώσεις Π.Δ.Ε. και   INTEREG ολοκληρώνεται το έργο «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΣ ΜΩΛΟΣ» προϋπ. 23.700.000€.

2. Από πιστώσεις Π.Δ.Ε δημοπρατήθηκε την 15/4/2014 το έργο «Λειτουργική  αναβάθμιση πρώην δικ. Μεγάρου Κέρκυρας  για τη στέγαση των υπηρεσιών της ΠΙΝ» προϋπ. 835.000 € το οποίο βρίσκεται στην διαδικασία συμβασιοποίησής του.

3. Από πιστώσεις Π.Δ.Ε δημοπρατήθηκε την 22/4/2014 το έργο «Ράμπες πρυμνοδέτησης και Η/Μ υπήνεμου μώλου λιμένα Κέρκυρας» προϋπ. 538.111,48 €, το οποίο βρίσκεται στη φάση συμβασιοποίησής του.

2. Από πιστώσεις Ο.Σ.Κ. ολοκληρώθηκαν οι εργολαβίες «Ανακατασκευή αποχωρητηρίων, κατασκευή υπόστεγου και βελτίωσης αυλής 3ου και 4ου Γυμνασίου» ποσού 139.731,28€, και «Προσθήκη Εργαστηρίου Τ.Ε.Ε.» ποσού 242.593,49€.

4. Από πιστώσεις Π.Δ.Ε. ολοκληρώθηκε  το έργο « ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΘΡΑΚΙΟΥ» προϋπ. 70.000 €.

 

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Από πιστώσεις «Πρώην Νομαρχιακού Ταμείου»  ολοκληρώνεται το έργο«Βελτίωση και συντήρηση Εθνικής Οδού Ζακύνθου – Κερίου και παρακαμπτηρίων αυτής» προϋπ. 129.022,24€.

Από πιστώσεις «Επιχορηγήσεις»  εκτελείται  το έργο «Τεχνικά έργα οδικού δικτύου» προϋπ.

54.630,30€

 

 

Π.Ε ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 

Από το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ εκπονείται η μελέτη “ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Ε.Ε.Λ. ΠΟΛΕΩΣ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ”    Π/Υ 340.223,44 € πλέον Φ.Π.Α. Πρόκειται για μελέτη με Κύριο το Δήμο Ιθάκης που γίνεται μέσω της ΠΕ Κεφ/νίας με Προγραμματική Σύμβαση. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού και είναι προς υπογραφή της σύμβασης.

 

ΕΡΓΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΔΙ ΜΕ ΠΙΝ Π/Υ 24.500.000,00€

ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΛΑΒΕΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

 

1.Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Α΄φάση) Π/Υ 7.100.000,00€

Εκτελείται με Δ/σα Υπηρεσία την Δ/νση Τεχνικών έργων της Π.Ε. Κεφαλληνίας

 

  1. Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση κατά θέσεις οδοστρωμάτων ,επιχωμάτων και τεχνικών έργων Π/Υ 9.000.000,00€

Έχει γίνει ο διαγωνισμός και είναι προς υπογραφή της σύμβασης

 

3. 1.Αντιμετώπιση βλαβών στο οδικό δίκτυο Νήσου Κεφαλληνίας με αποκατάσταση καταπτώσεων κατά θέσεις (Β΄φάση΄) Π/Υ 8.130.000,00€

Έχει γίνει ο διαγωνισμός και είναι προς υπογραφή της σύμβασης

  

 

Π.Ε ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Από πιστώσεις Ο.Σ.Κ. εκτελείται το έργο <<Κατεπείγουσες λειτουργικές αποκαταστάσεις σχολικών κτιρίων νήσου Λευκάδας>> προϋπ. 162.500,00€, ενώ σε φάση κατακύρωσης αποτελέσματος από Οικονομική Επιτροπή βρίσκεται το έργο « Λειτουργικές επεμβάσεις – αποκατάστασεις σχολικών υποδομών» προϋπ. 211.000,00 €.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (Π.Δ.Ε.)

 

4.1 ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ.  3.315.000

Με την υπ. αρ. 57467ΔΕ – 7165/28-12-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εντάχθηκε στην ΣΑΕΠ 022 της Περιφέρειάς μας το έργο με τίτλο: « Έργα Κεντρικών αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) Περιφέρειας Ιόνιων Νησιών» προϋπολογισμού 3.315.000,00€. Σκοπός αυτής της ένταξης  ήταν να καταστεί εφικτή η εκτέλεση ορισμένων έργων που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα των Κ.Α.Π. αλλά δεν μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν λόγω έλλειψης των σχετικών πόρων.

Η πορεία των υποέργων που έχουν ενταχθεί σ΄αυτό μετά από σχετικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου παρουσιάζεται στους παρακάτω πίναες.

 

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1  

Συμπλήρωση-Ωρίμανση μελετών

 

160.000,00 ΠΡΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
2 Συντήρηση Οδικού Δικτύου Βόρειας Κέρκυρας

 

240.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
3 Συντήρηση Οδικού Δικτύου Νότιας Κέρκυρας 250.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
4 Ασφάλεια οδικού δικτύου Π.Ε.Κέρκυρας 60.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
5 Συντήρηση Φ/Σ & δικτύων ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε.Κέρκυρας 65.000,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
6 Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 2013 66.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
7 Αποκατάσταση επικίνδυνων φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Κέρκυρας 42.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
8 Αποκαταστάσεις βλαβών σε τεχνικά έργα του οδικού δικτύου 120.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
9 Φωτοσήμανση λιμένα Οθωνών 73.000,00 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ
10 Συμπληρωματικά έργα στον Λιμενίσκο Γουβιών Δήμου Κέρκυρας 54.000,00 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 9/9/2014(συγχρηματοδοτείται και από τους Κ.Α.Π. με συνολικό προϋπ. 300.000)
11 Επισκευές Αθλητικών Εγκαταστάσεων 40.000,00 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ

 

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Συντήρηση- βελτίωση και κατασκευή τεχνικών έργων στο Οδικό Δίκτυο 58.516,29 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
2 Παρεμβάσεις – βελτιώσεις στις Επ. Οδούς 4η-6η-14η 187.467,22 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
3 Συντήρηση- Επισκευή και εξωραισμός κτηρίων Π.Ε. Ζακύνθου 50.000,00 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ
4 Αντιπλημμυρικά έργα και καθαρισμός χειμμάρων και ταφρών Ζακύνθου 45.000,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
5 Συντήρηση οδικού δικτύου Ζακύνθου 294.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
6 Συντήρηση σηματοδοτών οδικού δικτύου Π.Ε.Ζακύνθου 35.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

 

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Εργασίες επισκευών & ανακαίνισης κτιρίου Ε.Ι.Ν 250.000,00 ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΣ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΦΘΕΙ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΥΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ
2 Οδική ασφάλεια  επαρχιακής οδού 25 θέση Κοντογουράτα (Απαλοτρίωση & εργασίες) 150.000,00 ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΠΙΝΑΚΑΣ) ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ (ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ) ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3 Βελτίωση επαρχιακής οδού 42 περιοχής Παλικής 200.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ (Συγχρηματοδότηση από ΚΑΠ με 31.328,50)
4 Τοπικές βελτιώσεις Επαρχιακής οδού Πισαετός-Βαθύ 150.000,00 ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
5 Συντήρηση Επαρχιακού οδικού Δικτύου Κεφ/νιας 190.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 

 

 

 

 

 

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Μελέτη δρόμου σύνδεσης Εξάνθειας με επαρχιακό δρόμο Δρυμώνα – Αγ. Νικήτα 35.670,00 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
2 Μελέτη παρακάμψεων Εξάνθειας – Αγ. Πέτρου 24.872,49 ΛΥΘΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ
3 Επισκευή Αποκατάσταση Δρόμου Χορτάτα – Μανάση 4.187,16 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
4 Μελέτη Ανάπλασης – Πεζοδρόμησης κεντρικού δρόμου Νυδριού και προσόψεων κτιρίων κεντρικού δρόμου και παραλίας Νυδριού 63.265,48 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
5 Διοικητήριο Λευκάδας 30.330,02 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
6 Συμπληρωματικες εργασίες πλακόστρωσης Λυγιάς 1.650,12 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
7 Πεζοδρόμια – Ηλεκτροφωτισμός Λυγιάς – Καρυωτών 40.924,84 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
8 Επισκευή Τμημ. Επαρχ. Οδικού Δικτύου Κομηλιό Πόρτο Κατσίκι 4.074,85 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
9 Τμηματικές αποκαταστάσεις ασφαλτοτάπητος Ε.Ο. Δικτύου 18.158,84 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
10 Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Λευκάδας. 22.200,00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
11 Πεζοδρόμια οικισμών επί του Ε.Ο. Δικτύου και διευθέτηση ομβρίων επί του Ε.Ο. Δικτύου 36.540,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙI
12 Εργασίες οριζοντίου & καθέτου σημάνσεως Ε.Ο. δικτύου Λευκάδας 31.800,00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
13 Αποκαταστάσεις απορροής χειμάρρων Λευκάδας 34.800,00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
14 Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις βατότητας Ε.Ο.Δικτύου 51.520,00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
15 Καθαρισμοί χειμάρρων νήσου Λευκάδας 18.800,00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
16 Καθαρισμός πρανών – τανυση βραχοπαγίδων  επί της Ε.Ο. προς Αγιο Νικήτα για λόγους οδικής ασφάλειας 34.220,00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
17 Επείγουσες αποκαταστάσεις τεχνικών έργων χειμάρρων Ν. Λευκάδας 23.520,00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
18 Επείγουσες συντηρήσεις επαρχιακού οδικού δικτύου 15.168,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
19 Μελέτη διαμόρφωσης – ανάπλασης παραλιακής ζώνης Δήμου Ελλομένου ( Περιγιάλι – Μεγάλο Αυλάκι) 20.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
20 Πολιτική Προστασία 2014 23.298,20  ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠ. 10.200.000

 

Με την υπ. αρ. 56611/ΔΕ-6804/17-12-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – 2013» με κ.α.2013ΕΠ02200001 της ΣΑΕΠ 022 της Περιφέρειας μας. Οι κατανομές ,τα υποέργα που εντάχθηκαν σ΄αυτό και οι φάσεις στην οποία ευρίσκονται παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες.

 

Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Κέρκυρας – 2013 779.828,22 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ
2 Αποκατάσταση στατιτκής επάρκειας και αντιπλημμυρική προστασίας γέφυρας ποταμού 280.000,00 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ
3 Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε Κέρκυρας 100.738,97  
4 Συντήρηση δικτύου Η/Φ οδικού δικτύου Π. Κέρκυρας 300.000,00 ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
5 Αντιμετώπιση καταπτώσεων & έκτακτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε Κέρκυρας 400.000,00 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 26/8/2014
6 Έργα οδικής ασφάλειας Π.Ε Κέρκυρας 130.000,00 ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
7 Ευπρεπισμός οδικού δικτύου Π.Ε.Κέρκυρας 100.000,00 ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ
8 Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων οδικού δικτύου Π.Ε Κέρκυρας 471.040,00 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 28/8/2014
9 Συντήρηση οδικού τμήματος Πέραμα – Μπενίτσες – Μωραίτικα 435.000,00 ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
10 Συντήρηση τμημάτων οδικού δικτύου σε οικισμούς 400.000,00 ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
11 Συντήρηση οδικού δικτύου νήσου Παξών 120.000,00 ΠΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ

 

 

Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Ζακύνθου- 2013 385.373,72 ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
2 Αποκατάσταση βλαβών οδικού δικτύου Ζάκυνθου 135.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
3 Απόκτηση γης για την κατασκευή του έργου” Οδός Προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου από Κόμβο Πάστρα” 75.000,00 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ
4 Οδός Προσπέλασης Νέου Νοσοκομείου Ζακύνθου από Κόμβο Πάστρα 790.000,00  ΜΕΛΕΤΗ
5 Ανάπλαση “Κόμβου Καλαμακίου” Π.Ε. Ζακύνθου 200.000,00 ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
6 Αντιμετώπιση καταπτώσεων & έκτακτων αναγκών σε υποδομές της Π.Ε Ζακύνθου 180.000,00  ΜΕΛΕΤΗ
7 Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας στο Επαρχιακό και Εθνικό Οδικό Δίκτυο Π.Ε.Ζακύνθου 224.995,35  ΜΕΛΕΤΗ

 

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης – 2013 500.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
2 Π.Σ με το ΥΠΕΚΑ και την Δ/νση Δασών για την κατασκευή δρόμου Προς Ιερά Μονή Άτρου 200.000,00 ΕΧΕΙ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
3 Βελτίωση – συντήρηση Επαρχιακού οδικού δικτύου Ιθάκης 153.147,77 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
4 Ασφαλτοστρώση επαρχιακού οδικού δικτύου προς Αγ. Γεράσιμο 100.000,00 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ
5 Τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Κεφαλληνίας και Ιθάκης 430.000,00 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
6 Αποκατάσταση οδικού άξονα Σάμης – Πυργίου – Τζαννάτων 600.000,00 ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
7 Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Ιθάκης 187.769,16 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
8 Άρση καταπτώσεων και έργα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών 323.793,45 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
9 Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Κεφαλληνίας 317.422,90 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
10 Οδική ασφάλεια-τοπικές βελτιώσεις οδικού δικτύου Σάμης-Πυλάρου-Ερίσσου 280.000,00 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ

 

Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

 

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 Συντήρηση οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε Λευκάδας – 2013 344.354,48 ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ
2 Ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας 654.960,00 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 28.8.14
3 Αντιμετώπιση καταπτώσεων & έκτακτων αναγκών  Π.Ε Λευκάδας 139.200,00 ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
4 Τεχνικά έργα συντήρησης και οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Π.Ε Λευκάδας 200.000,00 ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΗΝ 26/8/2014
5 Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδικού δικτύου 60.000,00 ΠΡΟΣ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ
6 Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού δικτύου Π.Ε Λευκάδας 28.000,00 ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ
7 Δαπάνη ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου Π.Ε. Λευκάδας 40.925,85 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΕΗ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
8 Εργασίες άρσης επικινδυνότηταςOδικού Δικτύου Λευκάδας (Αγιος Ηλίας – Εγκλουβή) 22.000,00 ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

 

 

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 – 2020

 

 

Την Πέμπτη 17 Ιουνίου 2014 αναρτήθηκε στο ειδικό σύστημα (πλατφόρμα) SFC2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Περιφερειακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

 

Το Πρόγραμμα αυτό διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις 3 εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο, το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, τις διαβουλεύσεις που έγιναν και στις 4 Περιφερειακές Ενότητες και στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης.

 

Αποκορύφωση όλων των παραπάνω προσπαθειών και διαβουλεύσεων αποτελούν οι παρουσιάσεις και ο δημοκρατικός διάλογος που έγιναν στις 3 αποκλειστικές συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και ιδιαίτερα στην τελευταία συνεδρίαση στην Λευκάδα στις 28 Ιουνίου 2014.

 

Σε όλες τις διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις δόθηκε η δυνατότητα να υποβληθούν προτάσεις οι οποίες επεξεργάστηκαν και ενσωματώθηκαν από την Ομάδα Σχεδιασμού του Προγράμματος στο τελικό σχέδιο του Προγράμματος που αναρτήθηκε.

 

Η ανάρτηση-υποβολή του Προγράμματος ήταν απαραίτητη ώστε η Περιφέρειά μας, όπως και οι υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας, να τύχει της έγκαιρης έγκρισης του Προγράμματος που θα είναι το κύριο  Αναπτυξιακό χρηματοδοτικό εργαλείο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

 

Το σχέδιο αυτό του Προγράμματος θα τύχει σχολίων, παρατηρήσεων και διευκρινίσεων από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην τελική μορφή εκτιμάται ότι θα επανυποβληθεί  στην βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2014.

 

 

Σπύρος Σπύρου

 

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top