skip to Main Content

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ & ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου (Γραμματεία) –  Τηλέφωνο:   2671 023566

 

  Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ[(ανδρών-γυναικών) –  Για υποψήφιους μαθητές ελληνικών σχολείων]:

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.      (Β΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Α΄ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)

 

Ι.  ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2013)

α. Με σειρά επιτυχίας  13
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]    1
  ΣΥΝΟΛΟ   14

 

Ι.  ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2012)

α. Με σειρά επιτυχίας  9
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]    1
  ΣΥΝΟΛΟ   10

 

ΙΙ.  ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ(ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2013)

α. Με σειρά επιτυχίας 2

 

 

ΙΙ.  ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ(ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 2012)

α. Με σειρά επιτυχίας 2

 

                                               

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  & ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ  ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ            (Β ΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ  ΠΕΡΙΠΤ. Α ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 (ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

 

Ι.  ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας 183
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)] 21
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)]  8
  ΣΥΝΟΛΟ 212

 

ΙΙ. ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας 31
β. Ειδικών κατηγοριών [γονείς και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π. (10%)]   3
γ. Ειδική κατηγορία [γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών (4%)]   1
  ΣΥΝΟΛΟ 35

 

ΚΑΤΟΧΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ (Α΄ ΟΜΑΔΑ) ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤ. Β  ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΑΡΘΡΟΥ 1 Ν. 3748/2009 ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ Τ.Ε.Λ. ΚΛΠ. ΤΗΣ   ΠΑΡ.. 2 ΤΟΥ ΑΡΘ. 3 ΤΟΥ Ν. 3748/2009

 

  ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

α. Με σειρά επιτυχίας 6
  ΣΥΝΟΛΟ 6

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑ.Λ (Α΄ΟΜΑΔΑ) ΤΑ ΕΤΗ 2013 ΚΑΙ 2012  (ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ)  

  ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ [ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013]

α. Με σειρά επιτυχίας 1
  ΣΥΝΟΛΟ 1

 

 

 

 

ΙΙ.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 

Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους την 31/12/2014
Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει εισαγωγή στην Γθμια Εκπαίδευση
Να έχουν υγεία & άρτια σωματική διάπλαση (σύμφωνα με το Π.Δ. 133/2002 (ΦΕΚ Α΄ 109)
Σωματικά, ψυχικά & διανοητικά προσόντα ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις του έργου τους
Πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και να μην πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους
Να έχουν ανάστημα (άνδρες & γυναίκες) τουλάχιστον 1,70 χωρίς υποδήματα
7-9.

 

Να μην έχουν καταδικασθεί  για μία σειρά αδικημάτων (αναλυτικά στην προκήρυξη) – Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων & να μην  τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη

 

ΙΙΙ.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
  1. Υποβάλλονται αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα κατοικίας ή διαμονής τους
  α. Αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα Α.
  β. Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (διαστάσεων 3 χ 4 εκ.). Στο πίσω μέρος κάθε φωτογραφίας αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ευκρινώς.
  γ. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.
  Σε περίπτωση που στοιχεία του δελτίου ταυτότητας έχουν μεταβληθεί, αυτά δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση.

Οι ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία, υποβάλουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα του νόμιμου τίτλου παραμονής τους στη χώρα μας.

  δ.

 

Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις 5, 7, 8 και 9 του  ανωτέρω κεφαλαίου ΙΙ («Προσόντα Υποψηφίων») χωρίς να απαιτείται η αναλυτική περιγραφή αυτών και ότι δήλωσαν ή θα δηλώσουν προτίμηση σε μία ή και στις δύο Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας (Αστυφυλάκων – Αξιωματικών), στο Μηχανογραφικό Δελτίο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
  Στην ίδια δήλωση αναφέρουν, αν υπάγονται σε ειδική κατηγορία και ποια, καθώς και αν επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος.
  Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν.1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον δηλώσουν ότι επιθυμούν να κάνουν χρήση του σχετικού δικαιώματος, υποβάλουν επιπλέον τα ανάλογα δικαιολογητικά.

ΙV.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.

 

  Οι υποψήφιοι, υποχρεούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και την  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  21-07-2014 (& ώρα 15.00)

 

V.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. [Ψυχοτεχνική Δοκιμασία-Υγειονομική Εξέταση-Αθλητική Δοκιμασία]

Οι υποψήφιοι, πριν την επιλογή τους από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, θα υποβληθούν σε προκαταρκτικές εξετάσεις, εντός του χρόνου λειτουργίας των αρμοδίων Επιτροπών, οι οποίες συνίστανται σε ψυχοτεχνική δοκιμασία, υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις διαρκούν συνολικά τρείς (3) ημέρες και διεξάγονται στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.

Οι εξετάσεις αυτές είναι ενιαίες και κοινές για τους υποψηφίους και των δύο Σχολών της Αστυνομικής Ακαδημίας.
Για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής των προκαταρκτικών εξετάσεων, καθώς και για το πρόγραμμα εξέτασης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις ή Αστυνομικά Τμήματα, όταν εκδοθεί.

Το πρόγραμμα θα εκδοθεί αμέσως μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και οι προκαταρκτικές εξετάσεις εκτιμάται ότι θα αρχίσουν το 3ο δεκαήμερο του Ιουλίου.

Τα ως άνω προγράμματα των προκαταρκτικών εξετάσεων, αναρτώνται και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας   www.hellenicpolice.gr

  Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να προσληφθούν μόνο ως αθλητές, δεν υποβάλλονται σε προκαταρκτικές δοκιμασίες (αθλητικές- ψυχοτεχνικές), αλλά παραπέμπονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις, στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης το μήνα Σεπτέμβριο.

 

  Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 & αναμένουν εντός του έτους 2016 ατομική ειδοποίηση μέσω του Αστυνομικού Τμήματος της περιοχής τους  για τη διαδικασία εισαγωγής τους στις Σχολές.

 

Back To Top