skip to Main Content
An495

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

ΚΑΡΔΑΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ.Δ/νση     : Τ.Θ. 012

Ταχ. Κώδικας: 28100 – Αργοστόλι

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ με την απόφαση 16/2015 που εγκρίθηκε από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κεφαλονιάς, θα προσλάβει για το σχολικό έτος 2015/2016 δώδεκα (12) υποτρόφους σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος, χωρίς διαγωνισμό και που θα φοιτούν εντός Ελλάδος. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα είναι μόνιμοι κάτοικοι Καρδακάτων και σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο αριθμός των υποτρόφων οι υποτροφίες θα χορηγούνται με τα ίδια κριτήρια στους καταγόμενους από τα Καρδακάτα που κατοικούν αλλού, εφόσον η οικογενειακή τους μερίδα παραμένει στα Καρδακάτα. Διευκρινίζουμε ότι, όσοι έχουν μετακινήσει την οικογενειακή τους μερίδα για οποιοδήποτε λόγο σε άλλα μέρη της Κεφαλονιάς ή της Ελλάδας, δεν δικαιούνται υποτροφία εκτός αν έχουν κατοικία στα Καρδακάτα που αποδεικνύεται από το λογαριασμό της ΔΕΗ. Αν και πάλι δεν συμπληρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός, οι υποτροφίες θα χορηγούνται σε παιδιά μόνιμων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Τ.Κ. Θηναίας (Κοντογουράτα, Ρίζα, Πετρικάτα) αφού αποκλειστούν εκείνοι που προέρχονται από μεταδημότευση (βάση της 124/1983 απόφασης Εφετείου Αθηνών αποκλειομένων πάντων των μεταδημοτεύσεων). Εάν προκύψει ότι, για οποιοδήποτε λόγο έχει γίνει μεταφορά της οικογενειακής μερίδας εκτός της Τ.Κ. Θηναίας, αυτόματα θα διακόπτεται η υποτροφία. Σε κάθε περίπτωση θα προτιμούνται σπουδαστές απόρων ή πολυτέκνων οικογενειών.

Οι υποτροφίες ανέρχονται σε ογδόντα πέντε (85) ευρώ για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκατόν είκοσι πέντε (125) ευρώ για τους σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μηνιαίως. Η κάθε υποτροφία χορηγείται για χρονικό διάστημα ισόχρονο των σπουδών για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης με την προϋπόθεση ότι, οι υπότροφοι θα παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα τους και θα προάγονται με επιτυχία στις σπουδές τους. Στην αντίθετη περίπτωση θα διακόπτεται η υποτροφία και θα επιστρέφονται τα ποσά που έχουν χορηγηθεί βάση της Δ.Υ.Ο.Κ. 639/143/22-1-1986. Για την εύρυθμη χορήγηση των υποτροφιών, οι υπότροφοι υποχρεούνται στο τέλος κάθε σχολικής περιόδου να ενημερώνουν τη Διαχειριστική Επιτροπή του κληροδοτήματος για την πορεία των σπουδών τους με αντίγραφα της βαθμολογία τους. Διευκρινίζουμε ότι, η Διαχειριστική Επιτροπή οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση μπορεί να πάρει απόφαση που να αναπροσαρμόζει προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσόν των υποτροφιών ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του κληροδοτήματος και αφού πάρει έγκριση από το τμήμα Εποπτείας της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών.Οι υποψήφιοι υπότροφοι πρέπει να αποστείλουν τις αιτήσεις τους στη διεύθυνση , Κληροδότημα Ιωάννου Γερολυμάτου, Καρδακάτα Θηναίας, ΤΚ 28100 Αργοστόλι Κεφαλονιάς, μέχρι 15/12/2015. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την 15/12/2015 δεν θα γίνονται δεκτές.

Η αίτηση θα συμπληρώνεται από τον ίδιο τον υποψήφιο και θα συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:1)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 2) Πιστοποιητικό γεννήσεως. 3)Πιστοποιητικό Α’ τάξης Γυμνασίου ή Α’ τάξης Λυκείου ή 1ου έτους  Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.  στο οποίο θα πιστοποιείται ότι ο υποψήφιος υπότροφος έχει εγγραφεί και φοιτά κανονικά. 4) Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986  ότι δεν λαμβάνει βοήθημα ή υποτροφία από άλλη πηγή για τις ίδιες σπουδές. 5) Αντίγραφο Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου οικ. έτους 2015 της οικογένειας. 6) Βεβαίωση του προέδρου της Τ.Κ. Θηναίας ότι η οικογενειακή μερίδα του υποψηφίου ανήκει στα Καρδακάτα ή στα υπόλοιπα χωριά Τ.Κ. Θηναίας.

 

Ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

Παναγής Κωνσταντάτος

Back To Top