skip to Main Content
An 452

ΔΗΜΟΣ: Απευθείας εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού-παραλίας.

Με το άρθρο 56 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ77Α/2016) παρατάθηκε η ισχύς της με   αριθ.πρωτ. ΔΔΠ0005159/586Β’ ΕΞ2015 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την   παραχώρηση της απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας στους ΟΤΑ για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.

Με την παρούσα ενημερώνουμε ότι όσοι είναι  ιδιοκτήτες όμορων με τον αιγιαλό ξενοδοχειακών εν γένει επιχειρήσεων ή καταστημάτων αναψυχής εν γένει και επιθυμούν την παραχώρηση τμήματος αιγιαλού με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καλούνται να υποβάλλουν στο Δήμο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τις 6-5-2016 προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα εκ του Νόμου δικαιολογητικά ακόμα προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη αυτοψία ώστε να εξακριβωθεί αν ο αιτών τυγχάνει δικαιούχος του δικαιώματος της απευθείας παραχώρησης.

Η παραπάνω αίτηση θα συνοδεύεται από:

1.Φωτοαντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης .

2.Δημοτική ενημερότητα.

3.Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας ΔΟΥ περί χορήγησης ΑΦΜ .

4.Τελευταία-πρόσφατη δήλωση τιμών θεωρημένη  από την αρμόδια υπηρεσία(για τα ξενοδοχειακά καταλύματα) .

5.Τοπογραφικό διάγραμμα ή Υπεύθυνη Δήλωση για το μήκος πρόσοψης της επιχείρησης στην ακτογραμμή.

Εφόσον η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία πρέπει να υπογράφεται από το Νόμιμο Εκπρόσωπο αυτής και η ιδιότητά του να προκύπτει από νόμιμο προσκομιζόμενο έγγραφο(καταστατικό).

Σε περίπτωση που μέχρι τις 6-5-2016 δεν υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση απευθείας χρήσης αιγιαλού ο Δήμος μας θα προχωρήσει στη δημοπράτηση των τμημάτων αυτών κατά περίπτωση. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η οποία είναι αποκλειστική δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.

Επισημαίνεται ότι μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας και τη σύνταξη του σχετικού διαγράμματος οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν νέα αίτηση για την παραχώρηση του χώρου όπως αυτός θα απεικονίζεται στο παραπάνω τοπογραφικό.

Οι αιτήσεις θα παραδίδονται στο Δημαρχιακό Μέγαρο Α’ Όροφος, αρμόδια υπάλληλος κα Μαρία Κυριακάτου (τηλέφωνο 26710229933 εσ.33) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ακολουθεί υπόδειγμα αίτησης.

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ

Η ΑΙΤΗΣΗ

                    ΑΙΤΗΣΗ

 

Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση κατοικίας……………………………………

Τηλέφωνο σταθερό………………………

Τηλέφωνο κινητό…………………………

 

 Αργοστόλι ……../5/2016

 

ΘΕΜΑ: Αίτημα απευθείας παραχώρησης τμήματος αιγιαλού.

 

 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

 

Σας προσκομίζω τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1.Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης.

2.Δημοτική ενημερότητα.

3.Ταμειακή απόδειξη με το Α.Φ.Μ. της επιχείρησης ή έντυπο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. περί χορήγησης Α.Φ.Μ.

4.Τελευταία-πρόσφατη δήλωση τιμών από την αρμόδια υπηρεσία (για τα ξενοδοχειακά καταλύματα).

5.Τοπογραφικό διάγραμμα ή Υπεύθυνη Δήλωση για το μήκος πρόσοψης της επιχείρησης στην ακτογραμμή

 

και παρακαλώ πολύ για την διενέργεια αυτοψίας σύμφωνα με την από 28-4-2016 ανακοίνωσή σας.

 

 

Ο/Η αιτ……………

 

Back To Top