skip to Main Content
Megaro2

ΔΗΜΟΣ: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 263/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2013 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος)
ΚΑΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 19.001.109,80 13.942.937,49
1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.211.706,30 791.202,64
2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 103.000,00 81.638,38
3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.882.565,90 3.503.508,17
4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.916.338,86 2.317.325,78
5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 464.963,39 436.323,23
6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 9.283.035,35 6.747.737,29
7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 139.500,00 65.202,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 22.460.445,26 10.644.271,48
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.010.248,49 4.073.634,42
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.260.958,07 6.167.956,59
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 14.500,00 14.914,56
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 772.059,38 177.142,45
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 402.679,32 210.623,46
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 2.902.985,48 1.583.504,08
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 2.836.702,76 1.555.157,36
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 66.282,72 28.346,72
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 10.143.311,95 3.673.827,64
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.104.077,71 3.104.077,71
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 7.039.234,24 569.749,93
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 3.770.100,00 2.893.162,30
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.570.100,00 2.800.123,30
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 200.000,00 93.039,00
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 3.989.560,24 3.989.560,24
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 3.989.560,24 3.989.560,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2013 62.267.512,73 36.727.263,23

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2013 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος)
ΚΑΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 27.681.272,73 22.183.124,67
0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 13.224.397,46 11.465.460,81
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.909.866,53 2.305.113,73
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.751.402,00 2.540.795,71
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.335.181,17 2.611.948,17
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 799,50 799,50
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2.046.529,99 1.630.391,51
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 352.744,08 241.958,17
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 73.000,00 22.925,00
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 66.000,00 47.848,47
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 278.600,00 220.948,79
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.642.752,00 1.094.934,81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 15.241.265,63 4.344.374,82
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 594.876,03 40.925,27
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 552.130,40 82.043,68
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 460.651,00 140.563,86
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 5.710.172,49 2.591.799,31
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 7.109.158,18 1.359.273,04
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 226.325,50 23.624,67
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 31.102,00 1.730,65
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 556.850,03 104.414,34
 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 

 

19.193.210,42

 

8.508.907,88

 

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

 

 

6.803.456,83

 

 

4.805.609,56

811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 2.322.247,88 1.382.268,13
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 716.384,98 519.164,15
813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ)
821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 235.000,00 195.217,64
822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 715.000,00 662.466,36
823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.307.800,00 1.722.510,59
824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 202.300,00 143.460,52
825 Πάγιες προκαταβολές 90.000,00 82.000,00
826 Λοιπές επιστροφές 214.723,97 98.522,17
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 6.511.993,00 3.703.298,32
831 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών Π.Ο.Ε. 4.564.470,39 2.438.677,16
832 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Επενδυτικών Δαπανών Π.Ο.Ε. 1.947.422,61 1.264.621,16
833 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων  Εκτάκτων Εξόδων Π.Ο.Ε. 100,00 0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 5.877.760,59 0,00
851 5.877.760,59  0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 151.763,95  0,00
911 Αποθεματικό 151.763,95 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2013 62.267.512,73 35.036.407,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top