skip to Main Content
Megaro43

ΔΗΜΟΣ: ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΑ ΖΟΛΑ(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΔΑ  66ΝΕΩΕ5-ΝΔΙ          

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Αρ. πρωτ.: 19705/26-05-2015

Περίληψη διακήρυξης

            Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διενεργεί φανερό, δημόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός Ισογείου ακινήτου επιφανείας 101,40 τ.μ. που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ζόλων. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο, εστιατόριο, ουζερί).

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη και κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 105,00  Ευρώ μηνιαίως. Το ποσό της τελικής προσφοράς θα αναπροσαρμόζεται ετησίως αυξανόμενο σύμφωνα με το Δείκτη Μεταβολής Τιμών Καταναλωτή, όπως αυτός ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας  ορίζεται  η   2η  Ιουνίου 2015  ημέρα Τρίτη, η κατάθεση δικαιολογητικών θα ξεκινήσει στις 11:00 έως και 11:30 πμ και η υποβολή  των προσφορών από τις 11:30 πμ.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δημοσίευση στις  4 Ιουνίου, ημέρα  Πέμπτη,  τις ίδιες ώρες.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ενδιαφερόμενοι προσέλθουν με αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύμβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους ίσου με τρία μηνιαία μισθώματα δηλαδή ποσού τριακοσίων δεκαπέντε (315) ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια της μίσθωσης η παραπάνω εγγυητική επιστολή ήθελε μειωθεί ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ειδοποίηση του εκμισθωτή να προβαίνει άμεσα στη συμπλήρωση της στο κατά τη σύμβαση απαιτούμενο εκάστοτε ύψος.

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης υποχρεούνται να προσκομίσουν α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα από το φορέα που εκ του νόμου υποχρεούνται να ασφαλίζονται σύμφωνα με το επιτήδευμα που ασκούν και γ) βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Ο εγγυητής οφείλει να προσκομίσει α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα από το φορέα που εκ του νόμου υποχρεούται να ασφαλίζεται σύμφωνα με το επιτήδευμα που ασκεί και γ) βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης, τα τέλη χαρτοσήμου των μισθωμάτων καθώς και κάθε νόμιμο τέλος θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.

Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο  2671360107-8  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                

                                                                        

Αλέξανδρος Παρίσης

 

Back To Top