skip to Main Content
Megaro44

ΔΗΜΟΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αργοστόλι    17/10/2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ                          Αριθ. πρωτ.   48648

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

 

Διακηρύσσει ότι την 27η   του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2014 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.30 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο ο Κέφαλος θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την  προμήθεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 70.804,95 ευρώ και υπάρχουσα ετήσια πίστωση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του μέτρου 4.1 του Πράσινου Ταμείου 69.388,85 ευρώ   (εξήντα εννιά χιλιάδες και τριακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά  )  με Φ.Π.Α.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 27/10/2012  και  ώρα 10.30 π.μ.

Μετά την παραπάνω ώρα οι προσφορές που θα κατατεθούν θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές αφού προσκομίσουν:

α) Αποδεικτικό εγγραφής του στο Επιμελητήριο

β) Φάκελο σφραγισμένο με την οικονομική και τεχνική προσφορά στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.

γ) Αποδεικτικό μη οφειλής στο Δήμο.

δ) Φορολογική  και ασφαλιστική Ενημερότητα και

στ) Εγγυητική επιστολή 5%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι 2.878,25   €

Η προσφερόμενη τιμή να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς χωρίς διορθώσεις σβησίματα, ξέσματα και προσθήκες.

H  παράδοση  θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου .

Ο προμηθευτής στον οποίο θα  κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της προμήθειας θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων .

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης.

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού παρέχονται

από το γραφείο του τμήματος Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο 2671360153)

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα διενεργηθεί τις 30/10/2014 , ημέρα Πέμπτη ,  στον αυτό τόπο και ώρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Back To Top