skip to Main Content
Megaro1

ΔΗΜΟΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι 15/10/2014

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.48303

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γάλατος για τους Υπαλλήλους του Δήμου Κεφαλλονιάς και του Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Κεφαλλονιάς .

 

 

Ο  Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

 

Προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια γάλατος για τους Υπαλλήλους του Δήμου Κεφαλλονιάς και του Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Κεφαλλονιάς  προϋπολογισμού Δήμου Κεφαλλονιάς 37.375,00€ (τριάντα επτά χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα πέντε ευρώ) και συνολική πίστωση με τη δαπάνη Φ.Π.Α.€42.233,75 (σαράντα δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα τρία και εβδομήντα πέντε λεπτά), και Δημοτικού Γηροκομείου Δήμου Κεφαλλονιάς 5.773,00€ (πέντε χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τρία) και συνολική πίστωση με τη δαπάνη Φ.ΠΑ. 6.523,49(έξι χιλιάδες πεντακόσια είκοσι τρία και σαράντα εννιά λεπτά)

 

Ο Διαγωνισμός  θα διενεργηθεί στο Αργοστόλι στο Δημοτικό Θέατρο «Ο Κέφαλος», ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμών   την Παρασκευή  24 Οκτωβρίου  2014 και ώρα 10.00 π.μ.

Μετά την παραπάνω ώρα οι προσφορές που θα κατατεθούν θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Προσφορές γίνονται δεκτές ανά φορέα ή στο σύνολο της προκήρυξης.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην Δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Δημοπρασίας Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. ανά φορέα. Για Δήμο Κεφαλονιάς  1.868,75€(χίλια οκτακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά ) και για Δημοτικό Γηροκομείο 288,65€(διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά )

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού παρέχονται

από το γραφείο του τμήματος Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο 2671360153).

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Πέμπτη  30 Οκτωβρίου  2014.

 

 

Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Back To Top