skip to Main Content
Megaro41

ΔΗΜΟΣ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Αργοστόλι 13.11.2015

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ  ΝΗΣΩΝ                       Αριθ. πρωτ. 43839

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

 

Διακηρύσσει ότι την 20η   του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο ο Κέφαλος θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την  προμήθεια «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 69.367,08 ευρώ και υπάρχουσα ετήσια πίστωση από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 του μέτρου 4.1 του Πράσινου Ταμείου 69.367,08 ευρώ   (εξήντα εννιά χιλιάδες και τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και οχτώ λεπτά  )  με Φ.Π.Α.

Προσφορές θα γίνονται δεκτές μέχρι την 20/11/2015 και  ώρα 11:00 π.μ.

Μετά την παραπάνω ώρα οι προσφορές που θα κατατεθούν θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές αφού προσκομίσουν:

α) Αποδεικτικό εγγραφής του στο Επιμελητήριο

β) Φάκελο σφραγισμένο με την οικονομική και τεχνική προσφορά στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.

γ) Αποδεικτικό μη οφειλής στο Δήμο.

δ) Φορολογική  και ασφαλιστική Ενημερότητα και

στ) Εγγυητική επιστολή 2%  επί του προϋπολογισμού της μελέτης ήτοι 1.127,92€

Η προσφερόμενη τιμή να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς χωρίς διορθώσεις σβησίματα, ξέσματα και προσθήκες.

H  παράδοση  θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου .

Ο προμηθευτής στον οποίο θα  κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της προμήθειας θα επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων .

Ο προμηθευτής βαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης.

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού παρέχονται

από το γραφείο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλονιάς(Υπεύθυνος:Κος Ευάγγελος Αλεξανδρόπουλος)  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο 26710-22657)

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα διενεργηθεί τις 27/11/2015 , ημέρα Παρασκευή ,  στον αυτό τόπο και ώρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Back To Top