skip to Main Content

ΔΗΜΟΣ: ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΣΣΑΔΑ

ΑΔΑ: 6ΨΘΕΩΕ5-5ΝΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Αρ. πρωτ.: 27153

 

Περίληψη διακήρυξης

            Ο Δήμαρχος Κεφαλονιάς Αλέξανδρος Παρίσης διενεργεί φανερό, δημόσιο, πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση ενός ακινήτου επιφανείας 500 τ.μ. περίπου στη θέση «Υπαπαντή» Πεσσάδας Δ. Ε. Λειβαθούς. Το μίσθιο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την εγκατάσταση κινητής, ρυμουλκούμενης καντίνας (μη σταθερά συνδεδεμένης με το έδαφος) αποκλειομένης ρητά οποιάσδηποτε άλλης χρήσης καθώς και η μετατροπή της χρήσης του μισθίου..

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε τρία (3) έτη και κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 4.000,00 Ευρώ μηνιαίως. Το μίσθωμα για το πρώτο έτος θα καταβληθεί εφάπαξ με την υπογραφή της σύμβασης ενώ για τα επόμενα έτη το μίσθωμα θα πρέπει να καταβάλλεται το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου εκάστου έτους. Το μίσθωμα δεν θα υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο ισόγειο του Δημοτικού Θεάτρου στις  23  Ιουνίου 2014, ημέρα  Δευτέρα .

 Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού από ώρα 8:30 π.μ έως 9:00 π.μ και η υποβολή των προσφορών θα ξεκινήσει τις 9:15 π.μ.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη θα επαναληφθεί χωρίς νέα δημοσίευση στις  25  Ιουλίου 2014, ημέρα  Τετάρτη κατά τις παραπάνω ώρες.

Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος όσοι ενδιαφερόμενοι προσέλθουν με αξιόπιστο εγγυητή, ο οποίος θα καταστεί και ο ίδιος εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την καλή τήρηση των όρων της σύμβασης. Υποχρεούνται επίσης οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους ίσου με την τιμή εκκίνησης ήτοι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000) ευρώ. Η εγγυητική αυτή επιστολή ή το γραμμάτιο θα παραμείνουν κατατεθειμένα στο Δήμο Κεφαλονιάς μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού οπότε και θα αντικατασταθούν με άλλο γραμμάτιο ή εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσού ίσου προς το επιτευχθέν μίσθωμα του έτους 2014. Ο Δήμος Κεφαλονιάς δικαιούται να εισπράττει από την ως άνω εγγυητική επιστολή (ή γραμμάτιο) με κατάπτωση της από οποιαδήποτε οφειλή του μισθωτή .

Οι ενδιαφερόμενοι επίσης υποχρεούνται να προσκομίσουν α) φορολογική ενημερότητα, β) ασφαλιστική ενημερότητα, γ) βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο.

Αν ο πλειοδότης είναι ομόρρυθμη εταιρία τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν από όλους του ομόρρυθμους εταίρους, αν πρόκειται για ετερόρρυθμη εταιρία από τον ομόρρυθμο εταίρο αυτής, για τους άλλου τύπους εταιριών από το νόμιμο εκπρόσωπο-διαχειριστή ή το διευθύνοντα σύμβουλο.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να συνοδεύεται από αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράφει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα καθίσταται εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Ο εγγυητής υποχρεούται να προσκομίσει φορολογική  ενημερότητα, βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο και ασφαλιστική ενημερότητα.

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή.

Για λεπτομερή γνώση των όρων της διακήρυξης καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου καθώς και στο τηλέφωνο  2671022933  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                

                                                                        

Αλέξανδρος Παρίσης

 

 

Back To Top