skip to Main Content
Megaro4 3

ΔΗΜΟΣ: ΖΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                ΑΔΑ: 7Χ2ΓΩΕ5-ΨΑΙ

ΝΟΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                  Αργοστόλι    27-04-2016

ΔΗΜΟΣ  ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                                                   Αρ.  πρωτ. 13801

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερό, προφορικό, δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 η μίσθωση ακινήτου προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ληξουρίου για τη Δ.Ε. Παλικής.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει:

– Να είναι ισόγειο και να διαθέτει χώρους ελάχιστης συνολικής επιφάνειας (εξαιρουμένων των χώρων κλιμακοστασίων, ανελκυστήρων πλατύσκαλων, τοιχοποιίας και κοινόχρηστων διαδρόμων) άνω των 85 τ.μ. ήτοι και κατ΄ελάχιστο α) Γραφείο Προϊσταμένου επιφάνειας περίπου 15 τ.μ. β) Θάλαμοι διαμονής προσωπικού ανδρών επιφάνειας περίπου 20 τ.μ. γ) Θάλαμος διαμονής γυναικών επιφάνειας περίπου 8 τ.μ. δ) χώροι υγιεινής για άνδρες και γυναίκες (περιλαμβάνεται W.C. και ντουζ) επιφάνειας περίπου 5 τ.μ. έκαστος ε) τηλεφωνείο επιφάνειας περίπου 10 τ.μ. στ) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με κουζίνα επιφάνειας περίπου 15 τ.μ. ζ) αποθηκευτικός χώρος επιφάνειας περίπου 8 τ.μ.

-Το ακίνητο πρέπει να έχει την πρόβλεψη για άνετη και ασφαλή πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες.

-Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας από άποψη φωτισμού, αερισμού, μέσων σκίασης, θέρμανσης, ψύξης/κλιματισμού, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ταυτόχρονα θα πρέπει ο χώρος να έχει πρόσβαση σε υλικοτεχνική υποδομή (Δ.Ε.Η., τηλεφωνική παροχή και διαδίκτυο, ύδρευση και αποχέτευση).

-Το ακίνητο πρέπει να διαθέτει χώρο για στάθμευση των οχημάτων της υπηρεσίας για τουλάχιστον τεσσάρων υδροφόρων με ενδεικτική επιφάνεια περίπου 50 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τη Δευτέρα 9 Μαίου 2016 μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού Καταστήματος στο Αργοστόλι κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μαζί με την πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα συνταχθεί ως υπεύθυνη δήλωση και μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών που προβλέπονται στην υπ΄αρίθ. 13782 /27-04-16 Διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγύηση συμμετοχής ποσού 400,00 ευρώ αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Αντίγραφο της διακήρυξης του δημοσίου μειοδοτικού διαγωνισμού με τους πλήρεις όρους αυτού μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής (κ.  Αγγελική Πεφάνη τηλ. 2671360154) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

 

 

Back To Top