skip to Main Content
Megaro3

ΔΗΜΟΣ: Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΓΕΛΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ

                                                                                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αργοστόλι, 6-6-2014

Νομός Κεφαλληνίας                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 25772/25904

Δήμος Κεφαλλονιάς                                                          Αριθμ. Απόφασης:  567

Γραφείο Δημάρχου

Ταχ. Δ/νση : Π. Βαλλιάνου 7

T.Κ : 28100 Αργοστόλι

Τηλ: 26710-22933

Φαξ: 26710-28515

e-mail: dimarxos@kefallonia.gov.gr

 

 

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η

 

 

Ο   Δήμαρχος  Κεφαλλονιάς

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61 και 282 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Το άρθρο 1 παρ. 25 εδαφ. 1 περί Σύστασης Δήμων του Ν. 3852/2010
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 256- 31/12/2012)
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 75  και 76 του Νόμου 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 94 του Ν 3852/2010.
 5. Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 41/71351/14.12.2010 του ΥΠΕΣΑΗΔ
 6. Το με α.π. 48132/18-12/2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
 7. Τις διατάξεις της Παραγράφου ΣΤ: Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Υποπαράγραφος ΣΤ1, Εδάφιο 1.Α του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και άρθρου 7 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς ΦΕΚ Β’ 724/13.3.2012
 10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23352/27-5-2014 έγγραφη επιστολή-παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Πυλαρινού.
 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 297/15296/09-4-2014 απόφαση Δημάρχου Κεφαλλονιάς περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 344/16505/16-4-2014 απόφαση Δημάρχου Κεφαλλονιάς.
 13. Την υπ΄αριθμ. 131Α/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κεφαλλονιάς
 14. Την ανάγκη της εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων του.

 

 

Αποφασίζουμε

 

 

 1. Αποδεχόμαστε την με α.π. 23352/27-5-2014 παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Πυλαρινού από τα καθήκοντα που του είχαν ανατεθεί με την 297/15296/09-4-2014 απόφαση Δημάρχου Κεφαλλονιάς.

 

 1. Ορίζουμε με θητεία από την υπογραφή της παρούσης και έως 31 Αυγούστου 2014 Αντιδήμαρχο του Δήμου Κεφαλλονιάς τον κ. Άγγελο Κωνσταντάκη.

 

 1. Μεταβιβάζουμε στον ορισθέντα Αντιδήμαρχο Άγγελο Κωνσταντάκη τις ακόλουθες αρμοδιότητες καθ’ ύλην και κατά τόπον, τις οποίες εάν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος:
  • τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Ερίσου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρμοδιότητα της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Ερίσου, καθώς και της ευθύνης σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης μικρών έργων με αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Ερίσου.
  • τις κατά τόπον αρμοδιότητες που αφορούν στη Δημοτική Ενότητα Πυλάρου όπως αυτές περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 4 εδάφ. α,β,γ,δ,ε,στ του Ν. 3852/2010 και την αρμοδιότητα της καθαριότητας της δημοτικής ενότητας Πυλάρου καθώς και της ευθύνης σχεδιασμού, ένταξης και εκτέλεσης μικρών έργων με αυτεπιστασία έως του ποσού των 5.869,41 ευρώ για τη δημοτική ενότητα Πυλάρου

Ο ορισμένος αντιδήμαρχος υπογράφει κάθε είδους έγγραφα, σχετικά με τις ανωτέρω μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες, πλην χρηματικών ενταλμάτων.

 

 1. Ο νέος Αντιδήμαρχος Άγγελος Κωνσταντάκης δεν θα λαμβάνει αντιμισθία.

 

Η παρούσα Απόφαση κοινοποιείται στους Αποδέκτες, δημοσιεύεται σε μία ημερήσια εφημερίδα, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κεφαλλονιάς, αναρτάται στο Διαύγεια και στου Πίνακες ανακοινώσεων των Δημοτικών καταστημάτων και αποστέλλεται στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου για έλεγχο.

Ο Δήμαρχος  Κεφαλλονιάς

 

 

                                                                                           Αλέξανδρος Παρίσης

 

Κοιν/ση:

 • Α/Δήμαρχους Δήμου Κεφαλλονιάς
 • Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 • Επικεφαλής παρατάξεων
 • Γενική Γραμματέα Δήμου Κεφαλλονιάς
 • Προϊσταμένους όλων των Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων
 • Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Back To Top