skip to Main Content

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   ΑΔΑ : BIY1ΩΕΟ-ΜΑΤ

ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΙΘΑΚΗΣ

ΑΡ ΠΡΩΤ: 3709                                                                                  Ιθάκη 04-06-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

….………..

        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού                          Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του

Για την Προμήθεια ( Προμήθεια                         Δήμου Ιθάκης την 3η Ιουλίου 2014

Συνθετικού Χλοοτάπητα Δ.Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ)                     Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ ενώπιον τηςΓια την κάλυψη των Αθλητικών αναγκών                                             αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Τοπικού Διαμερίσματος                  προσφορών του διαγωνισμού.                           Σταυρού Βορείου Ιθάκης                                          Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανα-

Η Δήμαρχος Ιθάκης                                          γνωρισμένοι προμηθευτές που είναι

προκηρύσσει Ανοικτό  διαγωνισμό, με                    γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη                επαγγελματική οργάνωση και πλη-

τιμή σε EURO (€) για την                                      ρούν οπωσδήποτε τις προϋποθέσεις

προμήθεια του παραπάνω ειδους                           της διακήρυξης και της μελέτης.

Ο  προϋπολογισμός της                                          Η ημερομηνία αποστολής της περίλη-

διακήρυξης, ανέρχεται σε 151.030,00 €                      ληψης στην Εφημερίδα της Κυβέρνη-

συν 34.736,90 € για ΦΠΑ 23%.                                  σης και εφημερίδες Αθηνών – Νομού

Συνολικά δηλαδή 185.766,90 € και θα κα                   Κεφ/νίας είναι η 04η Ιουνίου 2014

λυφθεί από τα ΤΑΚΤΙΚΑ Έσοδα του Δήμου                     Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνι-

Ιθάκης με εγγεγραμμένο κωδικό 15.6261,09              σμό ορίζεται σε 7.551,50 €.(ποσοστό

Η παραπάνω προμήθεια θα διενεργη-                    5% της καθαρής προϋπολογισθείσας

θεί σύμφωνα με τα όσα  ορίζονται:                             δαπάνης του υπό προμήθεια είδους)

α) Τον 11389/93 Ενιαίο                                         και κατατίθεται σε γραμμάτιο του, Τα-

Κανονισμό  προμηθειών ΟΤΑ και το ΠΔ60/2007       μείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή

β) στον Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/                           αναγνωρισμένης Τράπεζας

Α/97) «Περί συγκρότησης της πρωτο-                         Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυ-

Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοικησης                                ξης δίδονται από τα γραφεία του

γ) Τον Ν.2286/1995, 3463/2006                             Δήμου Ιθάκης κατά τις εργάσιμες

3852/2010 και του Κ.Τ.Σκυροδεματος               ημέρες και ώρες.τηλ 26740 – 32529

δ) Των σχετικών συμπληρωματικών

διαταγών και στοιχείων του υπουργείου

εσωτερικών.

 

 

 

 

 

 

Η

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΙΘΑΚΗΣ

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

Back To Top