skip to Main Content
Stanitsas 300×300

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ: ΟΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

                                                                                            AΔΑ: 7ΓΔ1ΩΕΟ-33Α                                                 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Ιθάκη  1-9-2014

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                             Αρ. Πρωτ. 5646

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 230/2014

 

  ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων και ανάθεση καθηκόντων των» 

 

Ο Δήμαρχος Ιθάκης έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), αναφορικά με τον αριθμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.

2. Την υπ’ αριθμ. 15150/15-4-2014  απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το ν. 3852/2010», όπως ισχύει.

3.Τις διατάξεις της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν. 4051/2012 (Α΄40), αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιθάκης, εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 ή 59, παρ. 3 του ν. 3852/2010  και επομένως μπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήμαρχοι.

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ιθάκης Αριθ. 905 και 832/2010 (ΦΕΚ 503 Β/23-4-2010)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ιθάκης με θητεία από 1-9-2014 μέχρι 28-2-2017, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής::

 

  1. Τον κ. Βερώνη Γεράσιμο του Λάμπρου, στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α.  Την τέλεση πολιτικών γάμων.

β. Την ευθύνη καλής λειτουργίας του τομέα των λιμένων, λιμενικών ζωνών

και παραλιών, καθώς και όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του λιμενικού

ταμείου.

γ.  Να προΐσταται του τομέα αντισεισμικής προστασίας και

ελέγχου στατικής επάρκειας σε ότι αφορά τα δημόσια κτίρια και ιδιαίτερα

τις σχολικές εγκαταστάσεις.

δ.   Την ευθύνη ευπρεπισμού και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και ειδικότερα

των δημοτικών κτιρίων, πλατειών, οδών, κοινοχρήστων χώρων, καθώς και

την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων, Νότιας Ιθάκης.

ε.   Την ευθύνη και εποπτεία του τομέα Πολιτικής Προστασίας.

στ.   Την ευθύνη του Τομέα Περιβάλλοντος και την εποπτεία των αντίστοιχων

υπηρεσιών του Δήμου.

ζ.  Την ευθύνη στα θέματα κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και σήμανσης

οδών.

η. Την ευθύνη του ελέγχου παραλαβής των προμηθειών του Δήμου, της

ασφαλούς αποθήκευσης, καθώς και της υπογραφής κάθε σχετικού

εγγράφου.

θ.  Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση

φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του

Δήμου  ή  προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.

ι.  Την ευθύνη του τομέα κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και την

εποπτεία των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου.

ια. Την ευθύνη της υλοποίησης:

* Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου υπουργείου.

*  Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση.

*   Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ιβ. Την ευθύνη για τη σύναψη, παρακολούθηση και υποστήριξη των σχέσεων

διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου.

ιγ.  Να προΐσταται στον τομέα νομικής υποστήριξης του Δήμου και να

εκπροσωπεί το Δήμο όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, έναντι

πάσης δικαστικής – εισαγγελικής ή κρατικής αρχής.

 

ιβ.  Να υπογράφει παντός είδους έγγραφα σχετικά με τις παραπάνω

αρμοδιότητες.

  1. Τον κ. Αναγνωστάτο Λουκά του Ανδρέα, στον οποίο μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

α.  Την παραλαβή κάθε είδους εγγράφου με απόδειξη ως και κάθε άλλο έγγραφο

που αφορά το Δήμο.

β. Την υπογραφή πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και αδειών γενικά όλων των

υπηρεσιών του Δήμου για την εξυπηρέτηση των πολιτών ανά τομέα ευθύνης

του όπως παρακάτω αναλυτικά καθορίζεται, καθώς και την υπογραφή πάσης

φύσεως πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ διοικητικών εγγράφων που

εκδίδονται από δημοτικές υπηρεσίες όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Δήμαρχος

ή κωλύονται οι ορισμένοι από το Δήμαρχο υπάλληλοι.

γ.  Την υπογραφή εγγράφων προς την περιφέρεια, καθώς και των ανακοινώσεων

του Δήμου.

δ.  Την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής γενικά και την επικύρωση

φωτοαντιγράφων διαφόρων εγγράφων που υπάρχουν στο αρχείο του Δήμου  ή

προσκομίζονται από τους πολίτες για το σκοπό αυτό.

ε. Την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι

εγκατεστημένες στο Δήμο.

στ. Την ευθύνη της εποπτείας, του ελέγχου, του συντονισμού για τη λειτουργία

των υπηρεσιών εξυπηρέτησης του πολίτη συμπεριλαμβανομένων του ΚΕΠ

του Δήμου.

ζ. Την ευθύνη αθλητισμού – πολιτισμού, παιδείας και δια βίου μάθησης –

Σχολικών Επιτροπών.

η. Την  εποπτεία και ευθύνη της διεύθυνσης των διοικητικών υπηρεσιών του

Δήμου.

θ.  Την ευθύνη του τομέα τουριστικής προβολής του Δήμου

ι.  Να προΐσταται στον τομέα των  Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Δήμου,

της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών και της αξιοποίησης επ’ ωφελεία του

Δήμου των πάσης φύσεως πολυμέσων και δικτυακών τόπων.

ια.  Την ευθύνη για τα γραφεία ΟΓΑ καθώς και την υπογραφή κάθε

σχετικού εγγράφου.

ιβ.  Την υπογραφή πιστοποιητικών για την εγγραφή στα Δημοτολόγια

(γέννησης, οικογενειακής κατάστασης κλπ) και στα Μητρώα Αρρένων,

πλησιέστερων συγγενών κλπ. που εκδίδονται με βάση έγγραφα στοιχεία

που υπάρχουν στα αρχεία του Δήμου.

ιγ.   Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων που υπάρχουν στα

Μητρώα του Δήμου.

ιδ. Την επίβλεψη του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου, της συντήρησής

του και του προσωπικού που εργάζεται στους συγκεκριμένους τομείς με

οποιαδήποτε ιδιότητα.

ιε. Την ευθύνη του τομέα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαφάνειας και την

εποπτεία των σχετικών υπηρεσιών του Δήμου.

ιστ.  Την ευθύνη για το συντονισμό και παρακολούθηση των σχέσεων του

Δήμου με άλλους δημόσιους φορείς.

ιζ.   Την ευθύνη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου

καθώς και την μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την αρτιότερη και

αποτελεσματικότερη οργάνωση των λειτουργιών αυτού.

ιη.    Την υπογραφή βεβαιώσεων Τ.Α.Π. ηλεκτροδοτούμενων χώρων ή

κτιρίων, καθώς και κάθε βεβαίωση περί ιδιοκτησίας ή τοποθεσίας

ακινήτων, καταστάσεις δημοτικών ή κοινοτικών δρόμων, βεβαιώσεις

αγροτικής εκμετάλλευσης και απασχόλησης και βεβαιώσεις

πληθυσμιακής  κατάστασης του Δήμου.

ιθ.    Την ευθύνη ευπρεπισμού και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου και ειδικότερα

των δημοτικών κτιρίων, πλατειών, οδών, κοινοχρήστων χώρων, καθώς και

την ευθύνη και εποπτεία των δημοτικών κοιμητηρίων, Βόρειας Ιθάκης.

κ.   Να παρακολουθεί και να συνεργάζεται με τα Τοπικά Συμβούλια και τους

προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων, καθώς και να συντονίζει τις

δράσεις τους και να εκπροσωπεί το Δήμαρχο στις συνεδριάσεις τους,

όταν ο Δήμαρχος δεν παρίσταται.

κα.  Να υπογράφει παντός είδους έγγραφα σχετικά με τις παραπάνω

αρμοδιότητες.

 

Β.  Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ.  Βερώνη

Γεράσιμου, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αναγνωστάτος

Λουκάς και στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου

κ. Αναγνωστάτου Λουκά, τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.

Βερώνης Γεράσιμος.

.

 

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να

ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βερώνης Γεράσιμος, που αναπληρώνει το

Δήμαρχο και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του

Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Αναγνωστάτο Λουκά.

 

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά με μία ημερήσια εφημερίδα του

νομού, ή σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού και να

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιθάκης.

.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Back To Top