skip to Main Content

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       ΑΔΑ:BΙΙΩΩΕΟ-ΒΦΛ

ΝΟΜΟΣ: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ: ΙΘΑΚΗΣ

ΑΡ ΠΡΩΤ: 3469                                                                                  Ιθάκη 27-05-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ                     

ΟΔΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ

….………..

        ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Διακήρυξη Ανοικτού διαγωνισμού                          Ο Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του

Για την Προμήθεια ( Ετοιμου Σκυροδέ-             Δήμου Ιθάκης την 24η Ιουνίου 2014,ημ

ματος για Αποκατάσταση Οδικών Δι–                   Τρίτη και ώρα 12:00 πμ ενώπιον της                  κτύων  Βορείου Ιθάκης). Για                                                         αρμόδιας επιτροπής παραλαβής

την κάλυψη αποκ/σης Οδικού δικτύου                   προσφορών του διαγωνισμού.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ανα-

Ο Δήμαρχος Ιθάκης                                          γνωρισμένοι προμηθευτές που είναι

προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό, με                    γραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή

κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη                 επαγγελματική οργάνωση και πλη-

τιμή προσφοράς σε EURO (€) για την                       ρούν οπωσδήποτε τις προϋποθέσεις

προμήθεια του παραπάνω ειδους                           της διακήρυξης και της μελέτης.

Ο  προϋπολογισμός της                                          Η ημερομηνία αποστολής της περίλη-

διακήρυξης, ανέρχεται σε 77.220,00 €                      ληψης στην Εφημερίδα της Κυβέρνη-

συν 17.760,60 € για ΦΠΑ 23%.                                  σης και ημερήσια εφημ. Του Νομού

Συνολικά δηλαδή 94.980,60 € και θα κα                   είναι η 30η Μαίου 2014

λυφθεί από τη ΣΑΤΑ του Δήμου Ιθάκης                Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνι-

με εγγεγραμμένο κωδικό ΚΑ 73.7311.49                       σμό ορίζεται σε 3.861,00 €.(ποσοστό

Η παραπάνω προμήθεια θα διενεργη-                    5% της καθαρής προϋπολογισθείσας

θεί σύμφωνα με τα όσα  ορίζονται:                             δαπάνης του υπό προμήθεια είδους)

α) στον ΕΚΠΟΤΑ  11389/93 Ενιαίο                      και κατατίθεται σε γραμμάτιο του, Τα-

Κανονισμό  προμηθειών ΟΤΑ                                   μείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ή

β) στον Ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/                           αναγνωρισμένης Τράπεζας

Α/97) «Περί συγκρότησης της πρωτο-                         Λεπτομέρειες των όρων της διακήρυ-

Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοικησης                                ξης δίδονται από τα γραφεία του

γ) στο Π.Δ. 60/2007, 3463/2006                         Δήμου Ιθάκης κατά τις εργάσιμες

3852/2012 και του Κ.Τ.Σκυροδεματος               ημέρες και ώρες.τηλ 26740 – 32529

δ) Των σχετικών συμπληρωματικών

διαταγών και στοιχείων του υπουργείου

εσωτερικών.

 

 

 

 

Η

ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΙΘΑΚΗΣ

 

 

 

ΝΙΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

 

 

Back To Top