skip to Main Content
An 52

ΔΗΜΟΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΡΟ

Για την άμεση καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν τα νοικοκυριά του νησιού από τις πλημμύρες της 7ης Οκτωβρίου , κυρίως στη Δημοτική Ενότητα Πυλαρέων,  η υπηρεσία Πρόνοιας συγκρότησε άμεσα μικτά κλιμάκια για τη διενέργεια αυτοψιών.

Οι αυτοψίες  ξεκίνησαν σήμερα όπου τα μικτά κλιμάκια έκαναν αυτοψίες  στη Δημοτική Ενότητα Πυλαρέων.

Την Κυριακή 9  Οκτωβρίου θα συνεχιστούν οι αυτοψίες σε νοικοκυριά στην εν λόγω Δημοτική ενότητα.

Οι πολίτες, στις κύριες κατοικίες των οποίων έχει καταστραφεί ο εξοπλισμός της οικοσκευής τους μπορούν να αιτηθούν τη διενέργεια αυτοψίας από μικτό κλιμάκιο της υπηρεσίας Πρόνοιας με τους ακόλουθους τρόπους:

1.Δηλώνοντας τα στοιχεία τους αρχικά, τα στοιχεία του ακινήτου καθώς και τις ζημιές οικοσκευής στο κτίριο της Δ.Ε Πυλαρέων στην Αγ.Ευφημία.

Σάββατο, 08/10/2016:  από τις 12:00μ.μ έως τις 18:00μ.μ.

Κυριακή, 09/10/2016: από τις 08:00π.μ έως τις 14:00μ.μ

και όλες τις άλλες εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα αιτήματα διαβιβάζονται υπηρεσιακά στην Υπηρεσία Πρόνοιας η οποία θα μεριμνήσει για την εξέτασή τους

2.Συμπληρώνοντας αίτηση στην έδρα της Υπηρεσίας Πρόνοιας στο Αργοστόλι, εργάσιμες ημέρες, Κτήριο Ξενία, από τις 8.00 έως 15.00. Τηλέφωνο 26710 22506

Κάθε νοικοκυριό στο οποίο διενεργείται αυτοψία παραδίδονται από το μικτό κλιμάκιο:

Αίτηση προς συμπλήρωση

Υπεύθυνη Δήλωση προς υπογραφή

Λίστα δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν

Όσοι συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στην κατοικία τους έχει ήδη διενεργηθεί αυτοψία, μπορούν να τα υποβάλουν:

είτε στην έδρα της Υπηρεσίας Πρόνοιας

είτε στην Δημοτική Ενότητα που διαμένουν.

Τα έγγραφά τους συγκεντρώνονται στην υπηρεσία Πρόνοιας, διασταυρώνονται με τις αυτοψίες των κλιμακίων, ομαδοποιούνται και αποστέλλονται οι σχετικές λίστες στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να διατεθούν από την κεντρική κυβέρνηση οι σχετικές πιστώσεις στο Δήμο Κεφαλλονιάς και να κατατεθούν στη συνέχεια τα χρηματικά βοηθήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ Π2/οικ./2673/29-8-2001 παρ. 12 εδ. 3α (ΦΕΚ 1185/Β/2001, η Υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου ασκεί την κρατική αρμοδιότητα της καταγραφής των ζημιών της οικοσκευής των κύριων κατοικιών, συγκεντρώνει τα κατά το νόμο απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους πολίτες και αποστέλλει συγκεντρωτικό αίτημα προς το Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για το σύνολο των εφάπαξ χρηματικών βοηθημάτων προς τα νοικοκυριά που τηρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος.

Το χρηματικό βοήθημα έχει στόχο την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών (πρώτες κατοικίες και όχι δευτερεύουσες ή εξοχικές) που έχουν υποστεί ζημιές στην οικοσκευή της κατοικίας αυτής είτε χρήζουν απλών επισκευαστικών εργασιών.

Επισημαίνεται ότι το χρηματικό βοήθημα έχει προνοιακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποζημίωση της αποτίμησης του κόστους των ζημιών. Άλλωστε το ύψος του βοηθήματος δεν εξαρτάται από το κόστος των ζημιών αλλά από το μέγεθος των μελών του νοικοκυριού, την επιφάνεια της πρώτης κατοικίας και από τον βαθμό ζημιάς όπως εκτιμάται από το κλιμάκιο αυτοψιών (Α ή Β ή Γ).

Όπως ρητώς αναφέρει η ΚΥΑ 2673/2001 η ενίσχυση είναι καθαρά κοινωνικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α’ 269/24.12.2014) Άρθρο 38:

Οι οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις και βοηθήματα που προβλέπονται στην ΚΥΑ 2673/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1185) στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, σε σεισμόπληκτους, πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς κ.λπ. που καταβάλλονται στους πολίτες δικαιούχους ή στους φορείς από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΦ 3320, μέσω των Δήμων ή των Περιφερειών, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με οφειλές των Δήμων ή των Περιφερειών αυτών προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, Πιστωτικά Ιδρύματα ή άλλους τρίτους.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  ΤΥΠΟΥ

Το Σάββατο 08/10/2016, κλιμάκιο της Π.Ε. Κεφαλονιάς κατέγραψε τις ζημιές που προκλήθηκαν στους επαγγελματικούς χώρους στην Αγία Ευφημία, συνεπεία της πλημμύρας που έλαβε χώρα το βράδυ της προηγούμενης ημέρας (07-10-2016).

Παρακαλούνται, όσοι έχουν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικούς χώρους, να επικοινωνήσουν με την Π.Ε. Κεφαλονιάς – Τμήμα Γραμματείας στα τηλ. 26713 60542 και 26713 60543, για την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Επίσης, αν υπάρχει επαγγελματικός χώρος που έχει υποστεί ζημιά η οποία  δεν έχει καταγραφεί από το κλιμάκιο της Π.Ε. Κεφαλονιάς, παρακαλείται ο κάθε ενδιαφερόμενος να επικοινωνήσει άμεσα για καταγραφή της ζημιάς στα παραπάνω τηλέφωνα.

Θα ακολουθήσει νεώτερο δελτίο τύπου για ενημέρωση των συμπολιτών μας αναφορικά με τις ενέργειες της ΠΙΝ, σε σχέση με την θεομηνία που έπληξε την περιοχή της Πυλάρου.

                                                                                                             Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

 

      ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

Back To Top