skip to Main Content
Megaro42

ΔΗΜΟΣ: Ο «ΚΟΥΤΟΣ», Ο «ΕΞΥΠΝΟΣ» & Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Με αφορμή νέα διαδικτυακά δημοσιεύματα που έχουν ως προφανή στόχο να παραπληροφορήσουν την κοινή γνώμη σε σχέση με τον πρόσφατο απολογισμό-ισολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 και προς αποκατάσταση της αλήθειας που «ταλαιπωρείται» συνεχώς από πολύ κακή «δημοσιογραφία», η δημοτική αρχή επιθυμεί να καταθέσει τα παρακάτω:

Η προσφιλής τακτική των γνωστών «πολέμιων» της Δημοτικής Αρχής να αποδεσμεύουν κονδύλια ή φράσεις από ένα ολοκληρωμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο εργαλείο των υπηρεσιών του Δήμου οδηγεί πάντα σε εσφαλμένα συμπεράσματα, που εν γνώσει τους το πράττουν για να αποπροσανατολίσουν τον Κεφαλονίτικο λαό.

Έτσι, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους δεν θα απαντήσουμε σε αυτούς διότι είναι αρκετά αδαείς, όμως οφείλουμε να ενημερώσουμε σωστά τον Κεφαλονίτικο λαό.

Τα στοιχεία που θα παραθέσουμε πιο κάτω είναι στη διάθεση του κάθε πολίτη από τις υπηρεσίες του Δήμου:

  1. Οι συνολικές υποχρεώσεις του Δήμου την 31/12/2014 είναι 14.473.897,12 ευρώ (βλέπε τον δημοσιευμένο ισολογισμό 31/12/2014). Από αυτά τα 9.353.390,8 ευρώ συν 2.150.931,67 ευρώ, δηλαδή 11.504.322,55 ευρώ αφορούν σε δανειακές υποχρεώσεις που κληρονόμησε η Δημοτική Αρχή Παρίση από τους πρώην «έμπειρους και ικανούς» Δήμους. Ο Δήμος οφείλει σε τρίτους και ασφαλιστικά ταμεία 2.969.574,57 ευρώ, όταν με την απογραφή του 2011 όφειλε σε δάνεια 16.690.421,78 ευρώ και 12.401.229,04 ευρώ σε τρίτους και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επιπροσθέτως σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται οι υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων που συγχωνεύτηκαν (βλέπε ισολογισμό-απογραφή). Όλα τα στοιχεία που οδηγούν στα σωστά συμπεράσματα είναι στην διάθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου για όποιον το επιθυμεί
  2. Τα 23.586.841,86 ευρώ που αναφέρονται σαν οφειλή αφορούν στο υπόλοιπο που προκύπτει από την αφαίρεση του διαμορφωθέντος προυπολογισμού την 31/12//2014 από τον ενταλθέντα (να ψάξουν να βρουν τι σημαίνει αυτό αν δεν το γνωρίζουν) δηλαδή 55.902.320,11-32.315.478,25 ίσον 23.586.841,86. Αυτό σημαίνει ότι είναι το υπόλοιπο πιστώσεων προς διάθεση. Και για μην ρωτούν άλλον είναι πιστώσεις που δεν είχαν ακόμη διατεθεί  και θα μπορούσε να τις διαθέσει ο Δήμος ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ Όλα τα παραπάνω δείχνουν πόσο κακοήθεις και αδαείς είναι οι συγγραφείς του «δημοσιεύματος».
  3. Οι αποκλίσεις του προυπολογισμού και του απολογισμού του 2014 προκύπτουν από το γεγονός της μη εισροής κονδυλίων από την κεντρική κυβέρνηση για έργα ποσού 8.131.979,44 ευρώ καθώς και το υπόλοιπο από οφειλές δημοτών και άλλων φορέων που δεν πλήρωσαν όπως και οι «αρθρογράφοι» γνωρίζουν καλύτερα. Τι σημαίνει αυτό; Με βάση την ΚΥΑ του προυπολογισμού δεν μπορείς να κάνεις έξοδα αν δεν καλύπτονται από τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. Σε ένα δε προυπολογισμό που υπάρχουν έργα και μελέτες είναι αδύνατο και πανελλαδικά να ολοκληρωθούν μέσα σε μία χρονιά διότι όταν διαφορροποιέιται ο προυπολογισμός του κράτους, διαφορροποιείται και του Δήμου με την μέθοδο του ντόμινο.
  4. Ξεχνάνε ότι υπηρεσίες πολιτισμού, αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής δεν κάνει μόνο ο Δήμος αλλά τα 2 μεγάλα νομικά του πρόσωπα, η ΚΕΔΗΚΕ & ο ΟΚΑΠ. Ας δουν λοιπόν πόσα διέθεσαν αυτοί με χρήματα που τους επιχορήγησε ο Δήμος. ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΑΕΙΣ!
  5. ΔΕΥΑΚ: Η ζημιά που πιθανόν καταγράφει ο Δήμος από την ΔΕΥΑΚ και αποτυπώνεται ως θετικό αποτέλεσμα στη ΔΕΥΑΚ έχει ως συνέπεια να μεταφέρεται αυτό το θετικό αποτέλεσμα στο Δήμο αφού ο Δήμος είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της ΔΕΥΑΚ
  6. Σε ότι αφορά στα του σεισμού. Μπερδεύουν δύο διαφορετικές συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου με διαφορετικά θέματα και το κάνουν εσκεμμένα για να παραπλανήσουν τον κόσμο. Η Δημοτική Αρχή επανειλημμένα έχει κάνει απολογισμό για τον σεισμό και αυτό ως οφείλουν να γνωρίζουν δεν αποτελεί θέμα ισολογισμού-απολογισμού. Για το θέμα των οικοσκευών δόθηκαν νόμιμα μετά από τις αυτοψίες των αρμόδιων κλιμακίων, πέρασαν όλες τις διαδικασίες ελέγχου και του ελεγκτικό συνεδρίου. Η υπηρεσία Πρόνοιας έκανε ότι έπρεπε για να το κλείσει και αυτό είναι αναγνωρίσιμο τόσο από τα ίδια τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου όσο και από παράγοντες της αντιπολίτευσης. Επίσης η Αντιδήμαρχος Οικονομικών εξήγησε στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, τόσο για τα 6.000.000 ευρώ όσο και για τα 2.000.000 ευρώ των δωρεών αλλά και για τις καταθέσεις των ιδιωτών
  7. Όλες οι Οικονομικές Οντότητες που υποβάλλουν φορολογική δήλωση θεωρούνται από Ελληνικό Δημόσιο ως ειλικρινείς. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα εντός πενταετίας αν κρίνει σκόπιμο να προβεί σε έλεγχο της Οικονομικής Οντότητας για να επιβεβαιώσει την ειλικρίνεια τους. Εμείς δεν έχουμε κάνει καμία πρόβλεψη γιατί φρονούμε και πιστεύουμε ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Άλλωστε για όλες τις πιθανές μελλοντικές υποχρεώσεις ο Δήμος μας διενέργησε στη χρήση προβλέψεις Α)για αποζημίωση προσωπικού € 305.000,00 (χρήσεως 225.000,00 €) Β)για πιθανή ζημιά από αρνητική έκβαση από εκκρεμείς δίκες € 1.647.758,81.(βλέπε ισολογισμό 2014)
  8. Η απογραφή του Δήμου ήταν συνέχεια της απογραφής των Καποδιστριακών Δήμων όταν συνενώθηκαν και έφτιαξαν τον Καλλικρατικό Δήμο. Για ορισμένα ακίνητα για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι κυριότητας και συνεπώς δεν υπάρχουν πιστοποιητικά υποθηκοφυλακείου και είχαν απογραφεί από τους Καποδιστριακούς Δήμους. η δημοτική αρχή την 1.1.2011 θεώρησε σκόπιμο να μην διαγραφούν από τα ενσώματα πάγια του Δήμου τα ακίνητα για τα οποία δεν υπάρχουν τίτλοι κτήσης για τρείς λόγους: Α) Ο Δήμος δεν επιβαρύνεται με καμία δαπάνη από την εγγραφή αυτών στα λογιστικά του βιβλία. Β) Ο Δήμος τα χρησιμοποιεί και τα διαχειρίζεται από το 2000 τουλάχιστον και κανείς δεν τα διεκδίκησε. Γ) να έχουμε στο μέλλον το δικαίωμα να τα διεκδικήσουμε.  Που είναι λοιπόν το κακό;
  9. Ο Ορκωτός λογιστής ζητούσε εκτίμηση ποσού κατεδαφιστέων δημοτικών κτιρίων και οι Τεχνικές Υπηρεσίες βεβαίωσαν ένα μόνο ακίνητο στην Παλική.
  10. Τέλος, ο Δήμος όφειλε να κάνει αναμόρφωση του προυπολογισμού και στοχοθεσίας για το 2014, την οποία και έκανε σε συννενόηση με το ΥΠΕΣ στις 9/8/2014 (κάτι που ξεχνούν να αναφέρουν οι «αναλυτές»). Σε εκείνη την συνεδρίαση ήταν παρών ο Σ. Σαμούρης.

Για να δούμε ποιος λέει αλήθεια;

Ο «κουτός» ξέρει περί «κουτοπονηράδας».

Τα γράφει έτσι παραπλανητικά για να μπερδέψει.

Ο «έξυπνος» δημοσιεύει τα ΣΩΣΤΑ & ΤΑ ΑΛΗΘΗ!

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Back To Top