skip to Main Content
Megaro42

ΔΗΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αργοστόλι 20/5/2015

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ                                                       Αριθ. Πρωτ.:18811

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Γραφείο Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Π. Βαλλιάνου Αργοστόλι

Ταχ. Κωδ.: 28100

Πληροφορίες: Κωνσταντίνος Παγουλάτος

Τηλέφωνο: 2671360153-2671360155

Φαξ: 26710.22572

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ    ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος  Κεφαλονιάς

 

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ   ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ( Δημοτική Ενότητα Αργοστολιού ) ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή  η οποία θα δοθεί ως εξής:

 

Α)  Για τα καύσιμα, χαμηλότερη τιμή θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα  διαμορφούμενη, μέση λιανική τιμή πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την συγκεκριμένη περιφερειακή ενότητα του νομού Κεφαλλήνιας, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη).

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1%.

Β)  Για τα λιπαντικά η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών, δηλαδή στο σύνολο των λιπαντικών, όπως αυτή περιγράφεται στην διακήρυξη.

 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κεφαλονιάς

Διεύθυνση: Π. Βαλλιάνου Αργοστόλι , Τ.Κ. 28100

Τηλέφωνο: 2671360153 – 2671360155  Φαξ: 26710.22572

 1. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ( Δ. Ενότητα Αργοστολιού) ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.»
 2. Υπό προμήθεια είδη – ποσότητες:
  • ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ (110.950,00 λίτρα) – CPV 09134100-8 «Πετρέλαιο κίνησης».
  • ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ (26.400,00 λίτρα) – CPV 09132100-4, «Αμόλυβδη βενζίνη».
  • ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (Σύμφωνα με την μελέτη) – CPV 09211000-1, «Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα»
 3. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας
 4. Περιγραφή – αντικείμενο της σύμβασης: Καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης – βενζίνη αμόλυβδη ) & Λιπαντικά.
 5. Κατανομή σε τμήματα: Ναι (6 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο
 6. Συνολικός προϋπολογισμός:

154.394,00 € χωρίς Φ.Π.Α.

35.510,62 € Φ.Π.Α. (23%)

189.904,62 € συνολικός προϋπολογισμός

 

 

 

 1. Διάρκεια σύμβασης: Η σύμβαση θα διαρκέσει για ένα έτος ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων  από την υπογραφή της.

 

Σημειώνεται ότι θα υπογραφούν επιμέρους συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης της προμήθειας όπως αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

 1. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% του προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α. ήτοι 3.087,88 € εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για ποσό που θα καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.

Για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συμβατικού τιμήματος με τον κάθε φορέα υλοποίησης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 1. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης
 2. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Αργοστολίου , Γραφείο Προμηθειών (κ .Κωνσταντίνος Παγουλάτος ) οδός Π. Βαλλιάνου , Αργοστόλι Τ.Κ. 28100 και στα τηλέφωνα 26710360153 – 2671360155 e-mali prom@kefallonia.gov.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: kefallonia.gov.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )
 3. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 14:00 μ.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.
 4. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Ενενήντα (90) ημέρες
 5. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.
 6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.
 7. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

 

 

 

                                                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                     

                                                                                            ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ  

 

 

 

Back To Top