skip to Main Content
3

ΔΗΜΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ :12893/20-04-2016

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

 ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΝΕΡ.

 

 

Ο  Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

 

 

Προκηρύσσει πρόχειρο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια  μελανιών-μελανοταινίων-τόνερ για την λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Κεφαλλονιάς, προϋπολογισμού 44.380.17 € (σαράντα τεσσάρων  χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ και δέκα επτά λεπτά) και συνολική πίστωση με δαπάνη Φ.Π.Α 54.587,61(πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα επτά  ευρώ και εξήντα ενός λεπτών).  Ο Διαγωνισμός  θα διενεργηθεί στο Αργοστόλι στο Δημοτικό Θέατρο, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμών ( ΕΚΠΟΤΑ) την Τετάρτη 27 Απριλίου  2016 και ώρα 10.00 π.μ.

Μετά την παραπάνω ώρα οι προσφορές που θα κατατεθούν θα επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των ειδών που ζητούνται και όχι για επί μέρους είδη.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στην Δημοπρασία θα πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή Δημοπρασίας Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων  ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού χωρίς την δαπάνη Φ.Π.Α. και συνολικά  ( 887,60 €)

Πληροφορίες και αντίγραφο της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού παρέχονται

από το γραφείο του τμήματος Προμηθειών της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεφαλλονιάς  τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο 2671360153).

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός προβεί άγονος θα επαναληφθεί στον αυτό τόπο και ώρα την Τετάρτη 04 Μαΐου  2016.

 

 

 

Αργοστόλι      20/04/2016

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

Back To Top