skip to Main Content
Oikopeda 620×320

Δημοτικά οικόπεδα σε άστεγους με χαμηλό τίμημα

Διάταξη που αφορά την εκχώρηση δημοτικών ακινήτων σε άστεγους δημότες συνέταξε το υπουργείο Εσωτερικών και την περιέλαβε στο σχέδιο νόμου «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ -οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ».

Ήταν το 2006 όταν στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων νομοθετήθηκε η δυνατότητα παραχώρησης δημοτικών οικοπέδων σε άστεγους και οικονομικά αδύνατους δημότες προκειμένου να ανεγείρουν κατοικία εντός αποκλειστικής προθεσμίας συνολικά οκτώ ετών και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Όπως επισημαίνεται από το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών, εν μέσω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, η μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων και οι προτεραιότητες κάλυψης άλλων άμεσων και επειγουσών αναγκών των ελληνικών οικογενειών οδήγησε και αυτή την κατηγορία οικονομικά ασθενών πολιτών στην αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που ανέλαβαν κατά την παραχώρηση των δημοτικών οικοπέδων (καταβολή τιμήματος, ανέγερση οικοδομής κτλ.).

Η διάταξη του άρθρου 45 του προτεινόμενου νομοσχεδίου, το οποίο προωθεί η κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή και είναι ακόμα σε δημόσια διαβούλευση αναφέρει: «Όσοι αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) και δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση οικοδομής κ.λπ.) μπορούν, μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων αυτοί ή οι κληρονόμοι τους, να εκπληρώσουν όλες τις υποχρεώσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 187 του νόμου 3463/2006), οι δήμοι μπορούν με απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου τους να εκποιούν απευθείας οικόπεδά τους σε άστεγους και οικονομικά αδύνατους δημότες, κατά προτίμηση εκείνους που κατοικούν στον δήμο.

Με άλλη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι κατηγορίες των δικαιούχων σύμφωνα με κριτήρια, όπως το ύψος του ετήσιου εισοδήματος, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η κατάσταση της υγείας των μελών της οικογένειας, οι καταστροφές από θεομηνίες κτλ. Η επιλογή των δικαιούχων και η παραχώρηση των οικοπέδων γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Αν οι δικαιούχοι που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις είναι περισσότεροι γίνεται δημόσια κλήρωση μεταξύ αυτών.

Ορίζεται, επίσης, ότι το τίμημα των οικοπέδων, που εκποιούνται με αυτόν τον τρόπο, καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο 1/4 τουλάχιστον της τρέχουσας αξίας τους, καταβάλλεται σε πέντε ετήσιες δόσεις και διατίθεται για να εκτελεστούν έργα, κατά προτίμηση μέσα στον παραχωρούμενο χώρο.

Εφόσον εκείνοι στους οποίους παραχωρούνται τα οικόπεδα δεν ανεγείρουν οικοδομή μέσα σε πέντε χρόνια από την παραχώρηση, εκπίπτουν αυτοδικαίως από τα δικαιώματά τους, εκτός αν ζητήσουν παράταση της προθεσμίας με αίτησή τους που περιέχει επαρκή αιτιολογία και υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της προθεσμίας. Η προθεσμία δεν μπορεί πάντως να παραταθεί περισσότερο από μία ακόμη τριετία.

Μάλιστα, επιτρέπεται να παραχωρηθεί από τον δήμο δικαίωμα εγγραφής υποθήκης, ώστε να λάβει στεγαστικό δάνειο εκείνος υπέρ του οποίου έγινε η εκποίηση.

 

Πηγή: in.gr

Back To Top