skip to Main Content
An

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ\

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ – ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ    ΕΤΟΥΣ 2014

Ι. Εισαγωγή

 

Η Έκθεση απολογισμού πεπραγμένων κατατίθεται στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά την Ειδική Συνεδρίαση συζήτησης του οικονομικού Απολογισμού του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006. Για το συγκεκριμένο κείμενο, το σώμα δεν λαμβάνει καμία απόφαση και ο Πρόεδρος βεβαιώνει ότι έγινε ενημέρωση του διοικητικού συμβουλίου και συζήτηση.

 

Το έτος 2014, ήταν το τελευταίο έτος της πρώτη δημοτικής θητείας του Ενιαίου Δήμου Κεφαλλονιάς.

Στις απαρχές του έτους στο νησί σημειώθηκαν οι δύο ισχυροί σεισμοί της 25η Ιανουαρίου και της 3ης Φεβρουαρίου, που επληξαν βαριά την κοινωνία του νησιού, τις υποδομές του, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Οι δύο καταστροφικοί σεισμοί, εξαιτίας των οποίων το νησί κήρύχθηκε σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης το οποίο παραμένει σε ισχύ και σήμερα, απορρόφησαν σχεδόν το σύνολο των δράσεων και ενεργειών της δημοτικής αρχής έως τη λήξη της θητείας της (31 Αυγούστου 2014), το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών του Δήμου και της εργασίας του ανθρώπινου δυναμκού του.

Οι προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπίσει ο Δήμος ήταν πρωτοφανείς και εξαιρετικά απαιτητικές από την πρώτη στιγμή του πρώτου ισχυρού σεισμού.

Οι πρώτες μέρες και εβδομάδες απαιτούσαν τη λειτουργία του Δήμου σε συνθήκες άμεσης αντιμετώπισης κρίσης γεγονός που συνεπάγεται ότι οι ενέργειες ήταν έντασης εργασίας και χρόνου. Οι προκλήσεις αντιμετωπίστηκαν με σύσσωμο το δυναμικό του Δήμου να εργάζεται για την ανακούφηση των νοικοκυριών και την κάλυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών τους καθώς ενώ οι τεχνικές δυνάμεις του, για την αποτροπή κινδύνων και την αποκατάσταση καταστροφών που έπρεπε να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Όλες οι υπηρεσίες και αρχές του ελληνικού κράτους που έσπευσαν να στηρίξουν την κοινωνία του νησιού, καθώς εθελοντές, εργάστηκαν συντονισμένα προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Το άλλο σημαντικό γεγονός, που εν μέσω της έκτακτης ανάγκης, σημειώθηκε το 2014, είναι η διενέργεια των εκλογών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 18 Μαϊου και οι επαναληπτικές αυτών στις 25 Μαϊου 2015. Το δυναμικό του Δήμου ανταποκρίθηκε άψογα στις ανάγκες των εκλογικών διαδικασιών.

 

Την 1η Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η νέα δημοτική θητεία (2014-2019) του νεοεκλεγέντος δημοτικού συμβουλίου ενώ εξελέγησαν τα νέα μέλη των νέων Επιτροπών του Δήμου.

 

 

IΙ. Στατιστικά Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων – Αποφάσεις

 • Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλλονιάς (προηγούμενης και νέας θητείας) κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2014 έως 27/8/2014  πραγματοποίησε 36 συνεδριάσεις υπό την Προεδρία του κ. Νικολάου Ανουσάκη  και έλαβε συνολικά  196  αποφάσεις και κατά το χρονικό  διάστημα από 1/9/2014 έως 31/12/2014  πραγματοποίησε 12 συνεδριάσεις υπό την προεδρία  του κ. Γερασίμου Παπαναστασάτου και έλαβε  141 αποφάσεις .
 • Η Οικονομική Επιτροπή (προηγούμενης και νέας θητείας), κατά το χρονικό διάστημα 1/1/2014 έως 29/8/2014 πραγματοποίησε 39  Συνεδριάσεις και έλαβε  410 αποφάσεις και κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως 31/12/2014 πραγματοποίησε 39  Συνεδριάσεις και έλαβε  410 αποφάσεις.
 • Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (προηγούμενης και νέας θητείας) πραγματοποίησε κατά το έτος 2014 πραγματοποίησε 23  συνεδριάσεις και έλαβε 149  αποφάσεις.
 • Η Επιτροπή Τουριστική Ανάπτυξης, πραγματοποίησε 3 Συνεδριάσεις συζητώντας 15 θέματα σχετικά με τον τουρισμό, ενώ το Αυτοτελές Τμήμα Τουριστικής Ανάπτυξης, μερίμνησε για την άρτια υποδοχή των 79 Κρουαζιερόπλοιων στον προβλήτα του Αργοστολίου με δυναμικότητα 88.032 επισκεπτών.

 

ΙΙΙ. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ

Τα στοιχεία που παρατίθενται και ο απολογισμός των ενεργειών και δράσεων των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση της κρίσης και των καταστροφών από τους σεισμούς, αποτυπώθηκαν σε αντίστοιχες εκθέσεις από τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας. Ιδιαιτέρως η Προϊσταμένη Τμ. Σχεδιασμού και Πρόληψης κα Ελένη Λουκέρη εργάστηκε μεθοδικά και αποτελεσματικά για την σύνταξη τους. Καθώς το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το γενικό πρόσταγμα για την αντιμετώπιση της κρίσης υπηρεσιακά είχε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας και η Υπηρεσία Πρόνοιας.

Α) Συνοπτική παρουσίαση δράσεων Πολιτικής Προστασίας

 

Προστασίας, η Γενική Γραμματέας του Δήμου, ο Πρόεδρος του ΟΚΑΠ, τα στελέχη της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας υποστηριζόμενοι από υπαλλήλους του Δήμου και εθελοντές.

Μετασεισμικός έλεγχος κτιρίων, υποδομών και οδικού δικτύου

Υπό την εποπτεία της υπηρεσίας, άμεσα, συγκροτήθηκαν διμελείς επιτροπές από τους μηχανικούς του Δήμου για:

 • τη διαπίστωση των ζημιών που έχουν προκληθεί, και εκτίμηση του δυναμικού και των μέσων που απαιτούνται για την αποκατάστασή τους
 • άμεσο οπτικό έλεγχο των κρίσιμων, για την λειτουργία του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κτιριακών εγκαταστάσεων για τη διαπίστωση τυχόν βλαβών και εξέταση εναλλακτικών λύσεων (όπως μετεγκατάσταση του Δημοτικού Καταστήματος και Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Μουσείο Ληξουρίου και παιδικό σταθμό, μετεγκατάσταση του ΚΕΠ στο παλιό Ωδείο, μετεγκατάσταση του εξοπλισμού του αμαξοστασίου Σουλλάρων σε container χορηγίας Δήμου Ανδραβίδας)
 • έλεγχο τεχνικών έργων και άλλων έργων υποδομής αρμοδιότητας συντήρησης του Δήμου που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και για τη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών που σχετίζονται με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης (όπως δίκτυο ύδρευσης, οδικό δίκτυο, βιολογικός καθαρισμός, νοσοκομείο, κλειστό γυμναστήριο, Αστυνομικό Τμήμα Παλικής, Λιμενικός Σταθμός Ληξουρίου, Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ληξουρίου κλπ)
 • λήψη μέτρων σήμανσης και ασφάλειας στο οδικό δίκτυο και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, και σε συνεργασία με το Τμήμα Προμηθειών
 • σε συνεργασία με τους Μηχανικούς του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε, μετασεισμικό έλεγχο των σχολικών συγκροτημάτων και εξέτασης μετεγκατάστασης τους σε άλλα ή και αίθουσες προκάτ
 • καταγραφή και συλλογή πληροφοριών και εκτίμηση των επιπτώσεων του σεισμού στην περιοχή ευθύνης του Δήμου για την ορθολογική διαχείριση πόρων και στην ιεράρχηση των δράσεων πολιτικής προστασίας και τεχνικής υπηρεσίας σε επίπεδο Δήμου.

Η υπηρεσία σε συνεργασία με ιδιώτες μηχανικούς, συνέδραμε την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων στο πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο ελέγχων κτιρίων μετά το σεισμό.

Επίσης η υπηρεσία συντόνιζε το έργο ιδιωτών εργολάβων και των υπαλλήλων του Δήμου για την αποκατάσταση των ζημιών αρμοδιότητάς του Δήμου που προκλήθηκαν από τον σεισμό, όπως διάνοιξη αποκλεισμένων δρόμων από καταρρεύσεις, αποκατάσταση υποδομών κλπ

 

Έλεγχος και καταστολή επαγόμενων κατολισθητικών φαινομένων

Η εκδήλωση ενός σεισμού δύναται να προκαλέσει επαγόμενες φυσικές καταστροφές, όπως κατολισθητικά φαινόμενα κλπ. Στην πρόσφατη περίπτωση προκλήθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα πλησίον οικισμών και κατοικιών καθώς και σε κυρίους οδικούς άξονες (π.χ. Αθέρας, Κοντογουράτα, Ζόλα, Κουβαλάτα, Πετανοί, Δαμουλιανάτα, Κολαΐτη, Μύρτος κλπ).

Σε συνεργασία με την Π.Ε. Κεφαλληνίας και την Αστυνομική Διεύθυνση Κεφαλληνίας λήφθηκαν άμεσα μέτρα, όπως εκκένωση περιοχών για την απομάκρυνση πολιτών (π.χ. η αριθ. 29/3607/27-1-14 απόφαση Δημάρχου περί α) εκκένωσης του Νοτιανατολικού τμήματος του οικισμού Αθέρας και της οικίας Σαμούρη στο Βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού, στο δρόμο προς αιγιαλό Αθέρος λόγω επικείμενης επικίνδυνης Κατολίσθηση β), χρήση μηχανημάτων, με στόχο την προστασία τους από πιθανή εκδήλωση νέων κατολισθήσεων εξαιτίας μετασεισμικών δονήσεων. Επίσης, δόθηκε προτεραιότητα στην άρση καταπτώσεων σε οδικούς άξονες, από και προς τις πληγείσες περιοχές.

 

Περίθαλψη – Διοικητική μέριμνα πληγέντων

Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει δράσεις που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας και υποστήριξη των πληγέντων τα πρώτα 24-ωρα μετά την εκδήλωσή του σεισμού. Θεωρείται δεδομένο ότι αμέσως μετά την εκδήλωση ενός ισχυρού σεισμού και ειδικά σε περιοχές όπου αυτός έγινε έντονα αισθητός, οι πολίτες κατά κανόνα εγκαταλείπουν τους στεγασμένους χώρους στους οποίους βρίσκονται για να καταφύγουν σε ασφαλείς, κατά την κρίση τους, υπαίθριους χώρους ή χώρους καταφυγής.

Ωστόσο, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου, αναζητήθηκαν ασφαλείς στεγασμένοι χώροι (π.χ. κλειστό γυμναστήριο όπου φιλοξενήθηκαν και οι τρόφιμοι του δημοτικού γηροκομείο Ληξουρίου λόγω κατάρρευσης της στέγης, σχολεία κλπ) για τη προσωρινή διαμονή πληγέντων και καταγραφή αυτών.

Επίσης για τους ίδιους λόγους, για τη διαμονή των πληγέντων, διατέθηκαν λεωφορεία του ΚΤΕΛ στους απομακρυσμένους οικισμούς, τα Ferry-Boat στο λιμάνι Ληξουρίου, καθώς και τρία επιβατικά πλοία στο λιμάνι Αργοστολίου.

 

Σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας συλλέχτηκαν πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των συγκεντρωμένων πολιτών που έχουν καταφύγει σε υπαίθριους χώρους. Επίσης σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και εθελοντικές οργανώσεις στήθηκε καταυλισμός, στο γήπεδο Αγ. Αντωνίου, για την προσωρινή στέγαση των πληγέντων (σκηνές, κουβέρτες, κλπ) με τα αναγκαία υλικά και εντεταλμένο προσωπικό του Δήμου για την οργάνωση και λειτουργία των χώρων καταυλισμού.

Στη συνέχεια, με το προσωπικό του Δήμου διατέθηκε πόσιμο νερό, πρόχειρο γεύμα και κλινοσκεπάσματα κατά τις πρώτες μέρες παραμονής των πληγέντων.

Επίσης, στο Μουσείο Ληξουρίου σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις και Εθελοντικές Οργανώσεις, σε καθημερινή βάση μέχρι και τέλη του μηνός Μαρτίου, οργανώθηκε κέντρο παραλαβής, συσκευασίας και διανομής τροφίμων, πόσιμου νερού και ιματισμού, από ιδιωτικές χορηγίες, στους πληγέντες της περιοχής της Παλικής.

Τέλος, διατέθηκαν δυο υδροφόρες για νερό προς χρήση στο βόρειο και νότιο άκρο της πόλης Ληξουρίου μέχρι την αποκατάσταση των εκτεταμένων προβλημάτων στο δίκτυο ύδρευσης.

 

Άρση επικινδυνοτήτων

Η υπηρεσία σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και τους μηχανικούς των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, τις κατά τόπους υπηρεσίες Ελληνικής Αστυνομίας, τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας, λήφθηκαν μέτρα σήμανσης και τεχνικές επεμβάσεις για την άρση των επικινδυνοτήτων στους κύριους οδικούς άξονες, τους κεντρικούς δρόμους, τις εισόδους των πόλεων καθώς και σε κτίρια κρισίμων λειτουργιών όπως Νοσοκομεία, Σχολεία, Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημαρχείο κ.λ.π. καθώς και των ετοιμόρροπων κτισμάτων.

 

Προμήθεια υλικών

Για τις ανάγκες των εργασιών προσωρινής αποκατάστασης της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου και σε συνεργασία με τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών έγιναν ενέργειες για την προμήθεια αδρανών υλικών όπως σκύρα και 3Α καθώς και υλικών σήμανσης και ασφάλειας για την προσωρινή αποκατάστασης της κυκλοφορίας του οδικού δικτύου καθώς και για την διαμόρφωση των χώρων υποδοχής της μεταστέγασης των σχολικών συγκροτημάτων, που παρουσίασαν βλάβες, σε προκατασκευασμένες αίθουσες.

 

Αιτήματα υπηρεσιών – πολιτών

Η Διεύθυνση σε συνεργασία με την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου και άλλους φορείς, συντόνιζε προωθούσε και επίλυε στα πλαίσια του εφικτού τα αιτήματα Δημοτών και των υπηρεσιών που της απευθύνονταν. Για το διάστημα αυτό η υπηρεσία απασχολήθηκε με 4500 πρωτοκολλημένες υποθέσεις (οι 3500 αιτήσεις αφορούσαν το ειδικό πρωτόκολλο της ΥΑΣ). Επίσης ασχολήθηκε με πλήθος προφορικών αιτημάτων

 

Αξιοποίηση εθελοντικών οργανώσεων

Η εθελοντική κινητοποίηση των πολιτών για την αντιμετώπιση προβλημάτων της χώρας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αποτελεί πολύτιμη συνιστώσα με την οποία εκφράζεται η κοινωνική αλληλεγγύη και ευθύνη. Η πρόσφατη εμπειρία, στα πλαίσια του επιχειρησιακού σχεδιασμού που αφορούσε τη δραστηριοποίηση των Εθελοντικών Οργανώσεων του νησιού, αποδεικνύει ότι ο οργανωμένος εθελοντισμός αποτελεί σημαντική βοήθεια προς τους φορείς της πολιτείας για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, στη καθημερινή διανομή τροφίμων και σίτισης των σεισμοπλήκτων της περιοχής του Δήμου Κεφαλλονιάς και ιδιαίτερα της Παλικής.

 

Δελτία τύπου

Η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με το Γραφείο Δημάρχου και τις Δημοτικές Ενότητες, εξέδωσε Δελτία Τύπου, που αφορούν:

Ευχαριστίες, για την συνδρομή φορέων και πολιτών που συνέδραμαν στο έργο της αντιμετώπισης των καταστροφών και αρωγής των πληγέντων

Ενημέρωση για την φιλοξενία των αστέγων

Ενημέρωση για την διανομή τροφίμων των πληγέντων

 

Προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών

Η Διεύθυνση σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες προχώρησε στον προσδιορισμό χώρων προσωρινής εναπόθεσης μπαζών μετά από σεισμό, στην περιοχή της Παλικής.

 

Τήρηση στοιχείων ειδικού φακέλου καταστροφής

Η Διεύθυνση έχει τηρήσει αναλυτικό χρονολογικό αρχείο συμβάντων ανά θεματική ενότητα.

 

Λοιπές ενέργειες

 • Συμμετοχή στο Σ.Ο.Π.Π. της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας
 • Συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πρόνοιας, Κοιν. Προστασίας και Δημόσιας Υγιεινής για το συντονισμό των τριμελών επιτροπών της αρ. πρωτ. Π2α/οικ.2673/29-8-2001 Κ.Υ.Α «Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας»
 • Συνεργασία με τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών για την κινητοποίηση του απαιτούμενου προσωπικού για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών, (εκτιμήθηκε ότι ο χρόνος υπερωριακής απασχόλησης είναι 6500 ώρες, μέχρι και τέλη του μηνός Μαρτίου 2014).
 • Σύνταξη τεύχους «Καταγραφή των ζημιών στα έργα υποδομής του Δήμου Κεφαλλονιάς λόγω των καταστρεπτικών σεισμών της 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου 2014»
 • Σύνταξη τεύχους «Αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο Ν. Κεφαλληνίας από τους σεισμούς – Γ’ Φάση, Δήμος Κεφαλλονιάς, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Ιούνιος 2014»
 • Σύνταξη τεύχους «Αποκατάσταση οδικού δικτύου και κοινοχρήστων χώρων πόλεως Ληξουρίου από τους σεισμούς της 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου του 2014»
 • Σύνταξη τεύχους «Συνοπτικός απολογισμός ενεργειών και δράσεων, -Οι σεισμοί της 26ης Ιανουαρίου και 3ης Φεβρουαρίου του 2014 στην Κεφαλλονιά», Δήμος Κεφαλλονιάς, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, Ιούλιος 2014»4

 

Σύνταξη & Υλοποίηση Μελετών

Η υπηρεσία συνέταξε και υλοποίησε τις κάτωθι μελέτες, σε επίπεδο πρόληψης και αντιμετώπισης, που αφορούν εργασίες από ιδιώτες, ήτοι εργασίες άρσης επικινδυνοτήτων και βελτίωσης της βατότητας στο οδικό δίκτυο, στις πληγείσες περιοχές, συνολικού προϋπολογισμού 420.000,00€. Οι επιμέρους Κ.Α. των δαπανών αποτυπώνονται στα οικονομικά απολογιστικά στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας και η διενέργειά τους έγινε καθόλη τη διάρκεια του έτους 2014 ανάλογα με τις προτεραιότητες της πραγματικής κατάστασης.

 

 

 

 

Β) Σύνοψη δράσεων Υπηρεσίας  Πρόνοιας

 

Η υπηρεσία Πρόνοιας του Δήμου, με την καθοριστική συνεισφορά των εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας που υπηρετούσαν στο Δήμο την περίοδο των σεισμών και με την καθοδήγηση της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και την αρωγή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ),

ανταποκρίθηκε τάχιστα στην κάλυψη των βιωτικών αναγκών των πληγέντων νοικοκυριών, αρχικά με την παροχή του έκτακτου βοηθήματος διαβίωσης και στη συνέχεια για την αποζημίωση των νοικοκυριών για την οικοσκευή τους.

Οι συνθήκες της φυσικής καταστροφής και η έντασή τους σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες της περιόδου, επέβαλλαν την αμεσότατη ανταπόκριση του Δήμου για την χρηματική ενίσχυση των νοικοκυριών σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Για το λόγο αυτό οργανώθηκε και λειτούργησε ένας σταθμός άμεσης και ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης των πληγέντων (one stop shop) στο Ληξούρι όπου διεκπεραιώνονταν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες από την υποβολή της αίτησης έως την εκταμίευση της οικονομικής ενίσχυσης.

Το δυναμικό που εργάστηκε για την ικανοποίηση των χιλιάδων αιτημάτων, κατάφερε να μειώσει του χρόνους ανταπόκρισης σε πρωτοφανή επίπεδα για την ελληνική διοίκηση:

Α) το έκτακτο βοήθημα καταβαλλόταν στους δικαιούχους εντός 4-5 ωρών από την υποβολή της αίτησης και το αργότερο την επομένη ημέρα, δε διασταύρωση στοιχείων που αναλάμβαναν οι ίδιοι οι υπάλληλοι ώστε οι πληγέντες να μην επιβαρύνονται

Β) Το σύνολο σχεδόν των πληγέντων νοικοκυριών, έλαβε την αποζημίωση για την οικοσκευή του από τα μέσα Φεβρουαρίου έως τα τέλη Απριλίου. Προτεραιότητα δόθηκε πρώτα στις κατοικίες που κρίθηκαν «κόκκινες», έπειτα «κίτρινες» και έπειτα «πράσινες».

Για την καταβολή των εκτάκτων βοηθημάτων δαπανήθηκαν 620.983,32  ευρώ ενώ για τις αποζημιώσεις οικοσκευής δαπανήθηκαν 5.559.872,33  ευρώ.

Περίπου 2.500 νοικοκυριά ενισχύθηκαν με συνολικά μέλη σχεδόν 7.000 άτομα.

 

Κατά την εξέλιξη και διεκπεραίωση των αιτημάτων, αποστέλλονταν τακτικά εκθέσεις στοιχείων και εκταμιεύσεων στη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας για την αποτύπωση της προόδου των εργασιών.

 

 

 

 

 

ΙV. Οικονομική ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του Δήμου

Η οικονομική λειτουργία του Δήμου το έτος 2014 επηρεάστηκε καθοριστικά από τη διενέργεια δαπανών προς αποκατάσταση των επιπτώσεων των σεισμών. Οι προτεραιότητες του προϋπολογισμού μεταβλήθηκαν για αυτές τις ανάγκες, με ιδιαίτερη προσοχή στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των υπηρεσιών ώστε να ανταποκρίνονται και στην καθημερινή κανονική λειτουργία τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

 1. ΕΣΟΔΑ
α/α Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Παραγραφές Διαγραφές Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα
1 Τακτικά έσοδα 24.135.342,33 23.157.986.30 576.084,17 16.681.003,89 5.900.898,24
2 Έκτακτα έσοδα 30.076.121,92 18.421.805.22 37.148,80 18.249.164,61 135.491,818
3 Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. χρήσης 1.690.855,86 1.690.855.86

 

0,00 1.690.855,86 0,00
  ΣΥΝΟΛΟ 55.902..320,11 43.270.647,38 613.232,97 36.621.024,36 6.036.390,05

 

 1. ΕΞΟΔΑ
α/α Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Ενταλθέντα Υπόλοιπα πιστώσεων Πληρωθέντα έξοδα
1 Έξοδα 45.251.836,30 35.215.478,25 23.341.022,82 32.315.478,25
2 Αποθεματικό 575.103,17 0,00 249.819,04 0,00
  ΣΥΝΟΛΟ 45.826.939.47 32.315.478.25 23.586.841.86 32.315.478.25

 

 1. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
α/α Περιγραφή Ποσό
1 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 1.690.855,86
2 Χρηματικό υπόλοιπο 31/12/2014 4.305.546,11

 

 

Αναλυτικά  τα Οικονομικά  στοιχεία  του Απολογισμού έχουν  ως εξής

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 2014 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος)
       
ΚΑΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Εισπραχθέντα
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 16.232.858,22 15.304.879,96
1 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 616.094,22 804.356,79
2 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 40.832,89 64.406,74
3 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 4.942.567,31 3.176.563,65
4 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.678.498,48 2.320.994,17
5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 271.590,68 404.559,50
6 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 8.637.634,64 8.478.422,93
7 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 45.640,00 55.576,18
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 23.939.694,54 15.018.134,42
12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 11.779.504,56 10.889.285,94
13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 11.525.784,13 3.393.804,69
14 ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 90.127,11 74.277,51
15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 167.386,46 260.732,19
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 376.892,28 400.034,09
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 1.476.134,04 838.204,51
21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.301.034,04 672.604,51
22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 175.100,00 165.600,00
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 6.638.348,25 708.088,64
31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 0,00 0,00
32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 6.638.348,25 708.088,64
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.924.429,20 3.060.860,97
41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 3.448.000,00 2.640.161,45
42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 2.476.429,20 420.699,52
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.690.855,86 1.690.855,86
51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.690.855,86 1.690.855,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2014 55.902.320,11 36.621.024,36

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 2014 (Ιανουάριος – Δεκέμβριος)
       
ΚΑΕ Περιγραφή Προϋπολογισθέντα Πληρωθέντα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 28.623.166,46 23.933.086,77
0 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15.735.588,17 13.869.293,70
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.517.500,11 2.079.727,33
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.877.602,35 2.306.700,58
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.907.084,42 2.337.354,67
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 0,00 0,00
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.793.590,36 1.560.048,65
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 427.515,73 313.453,22
40 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 51.516,92 25.477,29
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 56.426,32 32.228,72
50 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 147.502,83 116.143,85
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.108.839,25 1.292.658,76
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 12.398.620,14 2.243.045,28
10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 492.963,38 35.245,91
15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 484.900,14 10.002,85
20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 135.982,04 43.886,37
25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 4.065.802,36 1.172.573,04
30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.544.597,85 605.131,28
35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 216.332,80 20.534,12
45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 30.765,00 6.765,00
70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.427.276,57 348.906,71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 14.634.714,47 6.139.346,20
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 5.921.351,19 4.372.931,04
811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 1.760.083,39 1.333.828,48
812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 391.100,64 198.793,23
813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) 0,00 0,00
821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 200.000,00 174.994,53
822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 810.000,00 577.436,87
823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 2.278.000,00 1.837.903,05
824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 210.000,00 116.790,08
825 Πάγιες προκαταβολές 90.000,00 81.000,00
826 Λοιπές επιστροφές 182.167,16 52.184,80
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε. 2.801.113,03 1.766.415,16
831 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Λειτουργικών Δαπανών Π.Ο.Ε. 2.004.975,27 1.088.408,35
832 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Επενδυτικών Δαπανών Π.Ο.Ε. 796.037,76 678.006,81
833 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων  Εκτέκτων Εξόδων Π.Ο.Ε. 100,00 0,00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ 5.912.250,25 0,00
851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους 5.912.250,25 0,00
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 245.819,04  
911 Αποθεματικό 245.819,04 0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2014 55.902.320,11 32.315.478,25

 

 

 

 

 

 1. V. ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

 

 • ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Α. Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader της ΟΤΔ «ΣΑΖ ΑΕ» -Άξονας 4.

 

Στο πλαίσιο της αριθ. 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΟΤΔ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.ΟΤΑ «ΣΑΖ ΑΕ» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 413 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013  ο Δήμος Κεφαλλονιάς είχε υποβάλει φακέλους υποψηφιότητας για τα παρακάτω έργα :

ΔΡΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
L323-1 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 68.247,34€
L313-2 ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ. 20.295,00€
L313-1 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (INFOKIOSKS) ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΜΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. 124.788,00€

 

 • Για το έργο «Ανάδειξη δικτυού πεζοπορικών διαδρομών στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολιού Δήμου Κεφαλονιάς» εγκρίθηκε με την αριθ.αποφ151 ΔΣ η  επικαιροποιημένη μελέτη και στάλθηκε στη ΣΑΖ ΑΕ για προ-δημοπρατικό έλεγχο.  Αναμένεται απάντηση.

 

 • Για το έργο «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων της Δημοτικής Ενότητας Σάμης – Δήμου Κεφαλονιάς εγκρίθηκε η επικαιροποιημένη μελέτη από το Δημοτικό Συμβούλιο και εστάλη στις 29/04/2015 στη Δ.Α «ΣΑΖ ΑΕ » για έγκριση δημοπράτησης .Αναμένεται απάντηση από τη Δ.Α.

 

 • Για το έργο «Υπαίθριοι διακρατικοί σταθμοί ενημέρωσης (infokiosks) στην Κεφαλονιά με κεντρική σύνδεση και σύστημα διαχείρισης περιεχομένου » εστάλη στις 01/08/2014  ο φάκελος στη «ΣΑΖ ΑΕ » με τα απαραίτητα δικαιολογητικά του έργου προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία εφαρμογής προληπτικού έλεγχου νομιμότητας των διαδικασιών δημοπράτησής του . Αναμένεται απάντηση από την Δ.Α.

Β.   Πρόγραμμα  Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013(Π.Α.Α) – Άξονας 3.

Συνεχιζόμενα έργα :

Σε συνέχεια της από 20.07.2011 ενημερωτικής επιστολής της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής – Ανταγωνιστικότητα – Μονάδα Β3 του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 313, 321, 322, 323 του Π.Α.Α., το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), υποβλήθηκαν οι κάτωθι πράξης:

ΜΕΤΡΟ ΤΙΤΛΟΣ   ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
321 ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΑΛΑΡΗΣ 395.000,00€
321 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ.Ε ΠΥΛΑΡΕΩΝ – Τ.Κ. ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΩΝ. 369.000,00€
321 ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΙΟΥ -ΠΡΟΝΝΩΝ 570.396,66€
321 ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ 476.232,97€
322 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΣΚΑΛΑΣ 999.929,15€
323 ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΠΟΡΟΥ 66.419,37€

 

 • Για το έργο «Υδροδότηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων περιοχής Φάλαρης » εντός του Μάρτιου 2015 έχουν ζητηθεί από τη ΔΕΥΑ  η άδεια χρήσης νερού και η  Μ.Π.Ε. των  Γεωτρήσεων  , τα οποία και απαιτούνται για να προβεί ο Δήμος στις απαραίτητες διαδικασίες για την υποβολή δικαιολογητικών εκ νέου προκειμένου να λάβει προέγκριση Δημοπράτησης.
 • Για το ενταγμένο έργο «Κατασκευή  κτηρίου αποδυτηρίων στο αθλητικό κέντρο  Δ.Ε  Πυλαρέων  – Τ.Κ. Ποταμιανάτων » εντός του έτους 2014 εστάλη στην ΕΥΔ ΠΑΑ 2007-2013 επικαιροποιημένη μελέτη για  την αλλαγή  τρόπου θέρμανσης , λόγω μη ύπαρξης λεβητοστασίου και αλλαγής τιμών  προκειμένου ο Δήμος να λάβει έγκριση Δημοπράτησης . Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου παραμένει αμετάβλητος στο αρχικό ποσό των 369.000,00€ με πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ. Υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται η 30-12-2015. Δεν έχουμε απάντηση από την ΕΥΔ.

 

 • Για το ενταγμένο έργο «Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη  περιοχή  Δ.Ε. Ελείου – Πρόννων » στις 05/05/2014 υπεγράφη σύμβαση μεταξύ Δ. Κεφαλονιάς και της αναδόχου εταιρείας Βαγγελάτος Γεώργιος ΕΔΕ . ανέρχεται σε 570.396,66 € με ΦΠΑ . Το έργο εξελίσσεται ομαλά και έχει εκτελεστεί  περίπου το 30% των  εργασιών  .
 • Για το ενταγμένο έργο  «Αγροτική οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή  Δ.Ε. Λειβαθούς » στις 08/05/2014 υπεγράφη σύμβαση ποσού  232,97€ με ΦΠΑ μεταξύ Δ. Κεφαλονιάς και της αναδόχου εταιρείας Πλατειές Α.Ε. Δεν έχει υποβληθεί  και  εγκριθεί ακόμη κανένας  λογαριασμός .Τελεί υπό εκπόνηση ο  1ος ΑΠΕ (αφορά την ενσωμάτωση νέας τιμής εργασιών καθώς και τακτοποίηση ποσοτήτων βάσει ακριβέστερων προσμετρήσεων ) με σκοπό την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου. Έχει εκτελεστεί περίπου το 60% του έργου.
 • Για το ενταγμένο έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας  Σκάλας » εντός του έτους 2014 ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου . Εκκρεμεί η πληρωμή του συνολικής αξίας 482.924,08 με ΦΠΑ.
 • Για το ενταγμένο έργο «Πεζοπορική  Διαδρομή  Αγίου Νικολάου – Πόρου» εντός του έτους 2014 έγιναν τα κάτωθι: Με την αρ.πρωτ.24009 17/12/2014 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ Δήμου Κεφαλονιάς και του Αναδόχου «Σπυρίδων Ζαβιτσάνος & ΣΙΑ ΕΕ » ποσού 66.419,37€ με ΦΠΑ .Η σύμβαση υπογράφει στις 22/06/2015 με το αρθ.πρωτ.24067έγγραφο του  Δήμου. Η προθεσμία υλοποίησης του προγράμματος είναι η 30-12-2015.
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013 (Π.Α.Α)

Νέες  Προτάσεις .

 

Σε συνέχεια της από 12/12/2014 επιστολής της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής –Ανταγωνιστικότητας Μονάδα Β3 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 313,321,322,323του Π.Α.Α , το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης υποβλήθηκαν οι κάτωθι πράξεις :

ΤΙΤΛΟΣ   ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡ. ΧΩΡΩΝ ΣΚΑΛΑΣ (ΤΟΜΕΑΣ Β).                           587.520,30€ ΦΠΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΑΤΩΝ Δ.Ε.ΠΥΛΑΡΟΥ                           360.000,00€ ΦΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΦΕΡΕΝΤΙΝΑΤΩΝ Δ.ΠΥΛΑΡΕΩΝ-ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ                                              332.100,00€ ΦΠΑ

 

 • Για το έργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σκάλας (τομέας Β)» κατατέθηκε με το αρ.πρωτ.57677/12-12-2014 αίτημα χρηματοδότησης και αναμένεται απάντηση .
 • Για το έργο « Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα γηπέδου Ποταμιανάτων Δ.Ε. Πυλαρέων » ομοίως έχει αποσταλεί αίτημα χρηματοδότησης στο Υπουργείο με το αρ.πρωτ.54892/27-11-2014 έγγραφο και αναμένεται απάντηση.
 • Για το έργο «Πολιτιστικό Κέντρο Μαρίνου Αντύπα στον Οικισμό Φερεντινάτων Δ. Πυλαρέων – Αποπεράτωση » έχει ήδη αποσταλεί με το με αρ.πρωτ.55732/2-12-2014 αίτημα χρηματοδότησης και αναμένεται απάντηση.

 

Και για τα τρία (3) έργα που αναφέρθηκαν ισχύει το έγγραφο του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΑΑ )με αρ. πρωτ. 7883 /12-6-2015 .Αναφέρεται στη δυνατότητα  υλοποίησης  των  έργων εντός της περιόδου επιλεξιμότητας  έως τις 30/11/ 2015 .Στην περίπτωση μη υλοποίησης τους έως 30/11/2015 οι δαπάνες που θα έχουν καταβληθεί για τα έργα αυτά καταλογίζονται σε βάρος του δικαιούχου.

 

Γ.  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ »

 

Άξονας Προτεραιότητας 2 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Κ.ΟΠΣ 340364 12.394.930,93€

 

Εντός του 2014 εκπονήθηκε η μελέτη ως υποέργο του ανωτέρω έργου με τίτλο « Μελέτες έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων Λειβαθούς» συνολικού ποσού 293.128,27 €. Με την με αρ.πρωτ.51944 – 20/10/2014 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το έργο  απεντάχθηκε.

Συνεχιζόμενα έργα :

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΣΚΑΛΑΣ 219.868,85

 

Στο 2ο υποέργο «Αποχέτευση Σκάλας » , δόθηκε παράταση   έως τις 21/03/2015.

Σε συνέχεια του ανωτέρω ζητείτε παράταση από το Δ. Κεφαλλήνιας έως 06/10/2015 και αναμένετε η απάντηση .Το έργο πρόκειται να ολοκληρωθεί  έως τον Οκτώβριο του 2015. Εκκρεμεί η κατασκευή των αντλιοστασίων Α1 και η ολοκλήρωση του Α2 (μικρό-εργασίες , βάψιμο κλπ)  .

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ” 4.261.210,58€
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 69.864,00€

 

 • Για το υποέργο 1 της ανωτέρω πράξης « Αποχέτευση Ακαθάρτων  Δ.Δ. Πόρου  Δ. Κεφαλλονιάς » έχει ολοκληρωθεί το 90% του φυσικού αντικειμένου του υποέργου .Απομένει κατασκευή 150μέτρων  αγωγού σύνδεσης  του υφιστάμενου δικτύου έως το αντλιοστάσιο ΑΣ2.Ο  προβλεπόμενος χρόνος περαίωσης του έργου ορίζεται η 16/11/2015.

 

 • Το υποέργο 4 της πράξης «Αποχέτευση Ακαθάρτων  Δ.Δ.  Πόρου Δ. Κεφαλλονιάς » με τίτλο  «Τεχνικός  Σύμβουλος  Έργου» ποσού864,00  εξελίσσεται ομαλά. Σύμφωνα με την τελευταία  παράταση κατόπιν προέγκρισης από τη Διαχειριστική αρχή η ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίζεται η 16/12/2015.

Προστασία εδαφικών Συστημάτων  και Διαχείρισης  Στερεών  Αποβλήτων – Άξονας Προτεραιότητας 4

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗΝ ΤΕΩΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙAΣ 200.000,00€

Με το με αρ.πρωτ.58088 15-12-2014 έγγραφο υποβλήθηκε η Έκθεση Ολοκλήρωσης της ανωτέρω πράξης   και αναμένεται από τη Διαχειριστική Αρχή η σχετική απόφαση. Έγινε πρωτόκολλο οριστική παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή  .

Δ.   Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος –  Ενέργειας  και  Κλιματικής  Αλλαγής .

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 20/2013 με απ 886/1-4-2013  του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ,  υποβλήθηκαν οι κάτωθι προτάσεις, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 69.388,85€
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΒΛΑΧΑΤΩΝ Δ.ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ       210.000,00€

Για το έργο «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Οικισμού Βλαχάτων Δήμου Λειβαθούς Κεφαλονιάς» έχει διαλυθεί η σύμβαση στις 03/05/2012 λόγω μη πληρωμής από τη Δ.Α .Το έργο έχει μείνει ημιτελές  . Η πρόταση μας για επανένταξη με το με αρ.πρωτ.2013-01702 -22/04/2013 αίτημα προς τη Δ.Α.  δεν εγκρίθηκε .

Για το ενταγμένο έργο    « Αναβάθμιση φωτισμού κοινοχρήστων χώρων Αργοστολίου για την εξοικονόμηση ενέργειας » με την με αρ.πρωτ.4165/350 & 4163/349 24-3-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ακυρώθηκε  η αριθμ. 125/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Κεφαλονιάς  διότι  δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις   της διακήρυξης με τον ανάδοχο

Ε.    Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013»

Nέα έργα του  ΕΦΔ ΕΕΤΑΑ – Πρόσκληση 59:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  Δ.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ με ΚΩΔ.MIS 483367 61.500,00€

 

 • Το ανωτέρω έργο είναι ενταγμένο –με την με αρ.πρωτ.3201/12/08/2014 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών .Έχουν σταλεί τα τεύχη δημοπράτησης και αναμένεται η σύμφωνη γνώμη δημοπράτησης. Χρονική ημερομηνία λήξης προθεσμίας πληρωμής έχει οριστεί η 31-12-2015.

 

 • Στο πλαίσιο της πρόσκλησης στο ΕΠ. « Ψηφιακή Σύγκλιση» υποβλήθηκε αίτηση του Δήμου Κεφαλονιάς για χρηματοδότηση της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Κεφαλληνίας » με κωδ. MIS 494145 προϋπολογισμού 352.300 €.

Φορέας Υλοποίησης ορίστηκε ο Δήμος Κεφαλλονιάς  βάση της Προγραμματικής Σύμβασης με κύριο του έργου ορίζεται η Μητρόπολη Κεφαλληνίας .

Σε συνέχεια του ανωτέρω με το με αρ. πρωτ.151.608/ΨΣ2432 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων -που αναφέρεται στο σχέδιο εξυγίανσης – απεντάχθει η πράξη , διότι δε δύναται να υλοποιηθεί εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου.

 

Συνεχιζόμενα  έργα  :

«Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» Άξονα Προτεραιότητας 06:

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 45 για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 06: «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων», υποβλήθηκε αίτηση του Δήμου Κεφαλλονιάς, για χρηματοδότηση της πράξης:

ΤΙΤΛΟΣ    ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 300.000€

 

Για την ανωτέρω πράξη ολοκληρώθηκε η δημοπρασία , ανακηρύχτηκε ο ανάδοχος. Βρισκόμαστε σε αναμονή θετικής γνωμοδότησης από τη Διαχειριστική Αρχή για την υπογραφή της σύμβασης .Λήξη υλοποίησης 15/11/2015 .

– Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων Άξονα Προτεραιότητας “09

 

Νέα έργα :

 

 1. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 14 , για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων», υποβλήθηκε αίτηση του Δήμου Κεφαλλονιάς, για χρηματοδότηση της πράξης:
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ (B΄ ΦΑΣΗ) 10.500.000€

 

Η ανωτέρω πράξη αξιολογήθηκε θετικά και έλαβε απόφαση ένταξης στο έτος 2013 με αρ. πρωτ. 12/04.07.2013.

Έχει γίνει  διακοπή εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου   λογαριασμού (προκαταβολή ) με την με αρ.πρωτ.4313- 05/02/2015  δήλωση αναδόχου και  με την με αρ.πρωτ.4313 -24/02/2015 σχετική  απόφαση του Δήμου Κεφαλονιάς .

Κατατέθει   η  με αρ. πρωτ.12760/06-04-2015 όχληση του αναδόχου λόγω μη πληρωμής λογαριασμού  και στη συνέχεια με την με αρ. πρωτ .21028-03/06/2015 κατατέθηκε αίτηση διάλυσης της σύμβασης , η οποία δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί .

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 48 και με αρ. πρωτ. 3008-31/12/2012, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων», στη βάση των εγκεκριμένων Επιχειρησιακών Σχεδίων, υποβλήθηκαν αιτήσεις του Δήμου Κεφαλλονιάς το έτος 2013, για χρηματοδότηση των παρακάτω πράξεων στο πλαίσιο του Άξονα 2 «Προώθηση της Ενεργειακής Βιωσιμότητας» του Ε.Σ. ΟΣΑΑ Αργοστολίου:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 209.518,09€
TΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΣΑΑ 49.244,28€

 

 • Για το ενταγμένο έργο  (αρ.πρωτ.50378 10/10/2014απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας ) «Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αργοστολίου MIS 465676 »  έχουν σταλεί από τις 24/12/2014 με το αρ.πρωτ.59701 έγγραφο από το Δήμο Κεφαλονιάς τα δικαιολογητικά τα οποία ζητήθηκαν από την ΠΙΝ προκειμένου να λάβουμε προέγκριση δημοπράτησης .Δεν έχει δοθεί ακόμη απάντηση.

 

 • Για την ενταγμένη πράξη «Τεχνική Υποστήριξη Δήμου Κεφαλλονιάς στο πλαίσιο του προγράμματος ΟΣΑΑ » με την αρ.πρωτ.ΟΙΚ2200 19/08/2014 απόφαση ΠΙΝ ‘έγινε ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης λόγω μη δυνατότητας υλοποίησης του έργου έως 31/12/2015.

 

 1. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 4532/23-09-2009, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 09: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ιονίων Νήσων», υποβλήθηκε αίτηση του Δήμου Κεφαλλονιάς, για χρηματοδότηση των πράξεων:
 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

   
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ 2.530.000,00€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΛΑΚΗΘΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

720.780,00€

 

 • Το έργο : «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ληξουρίου » με κωδ. ΟΠΣ 474154  εντάχθηκε με την με αρ.πρωτ.436 10/04/2014 απόφαση

του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων . Στη συνέχεια με την με αρ.πρωτ.2251 25/08/2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων έγινε ανάκληση της   απόφασης ένταξης  λόγω μη δυνατότητας υλοποίησης του έως 31/12/2015.

 

 • To έργο : «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης ΤΚ Λακήθρας Κεφαλλονιάς » απορρίφτηκε  με την με αρ. πρωτ.1822/20-12-2013απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων λόγω του ότι δεν υπήρχε άδεια χρήσης νερού.

 

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ 5.953.200,00
   

 

 • Το έργο« ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2015 και έχει ήδη ζητηθεί παράταση έως τις 07/09/2015. Απομένει κατασκευή δικτύου περίπου 7 χιλιομέτρων. Το φυσικό αντικείμενο έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό 70%.

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

 

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 09 με κωδικό 07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ και με αρ. πρωτ. 194-25/01/2012, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 07: «ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ», υποβλήθηκε αίτηση του Δήμου Κεφαλονιάς, για χρηματοδότηση της πράξης:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
«Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο». 300.000€

 

Η εν λόγω πράξη έλαβε την με αρ. πρωτ. 1517/15.05.2012 απόφαση ένταξης. Η πράξη  εξελίσσεται ομαλά.

Κατά το έτος 2014 ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των τριών ατόμων προσωπικού λειτουργίας τα οποία  στελεχώνουν  το συμβουλευτικό κέντρο και υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις. Συγκεκριμένα :

 • Με την υπ¨αρ.38861/18-08-14 απόφαση Δημάρχου πρόσληψης με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ ανανεώθηκαν οι συμβάσεις των παρακάτω εργαζομένων :
 • Θεοδώρας Μαρούλη του Χρήστου , Π.Ε. Κοινωνιολόγος
 • Φωτεινής Φωή του Νικολάου , ΤΕ Κοινωνική Λειτουργός έως το τέλος του 2015 (λήξη του έργου )

και με την με αρ. πρωτ.47254- 09/10/2014 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κεφαλλονιάς και της Αναστασίας Στρακάτου του Γερασίμου , ΠΕ Ψυχολόγος η οποία έως και τις 08/10/2015 (ημερομηνία λήξης της σύμβασης της )  θα αποχωρεί δύο ώρες ημερησίως νωρίτερα λόγω άδειας φροντίδας τέκνου.

 

ΣΤ.   ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ   INTERREG IV

 

 1. Στο πλαίσιο 1ης Πρόσκλησης της κοινοτικής πρωτοβουλίας  INTERREG IV  για την υποβολή προτάσεων ο Πρώην Δήμος Αργοστολίου και τώρα Δήμος Κεφαλλονιάς υπέβαλε αίτημα χρηματοδότησης της πράξης   :

 

Διεπιστημονικά ενυδρεία για την προώθηση του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορίας –APREH . 176.275,00€

Έχουν εγκριθεί τα πρακτικά του διαγωνισμού από την Αποκεντρωμένη  και έχει ζητηθεί επικαιροποίηση στοιχείων του αναδόχου για την υπογραφή της σύμβασης Επίσημη λήξη μετά την παράταση ορίζεται η 30/09/2015.

 1. Στην ίδια πρόσκληση της Κ.Π. INTERREG IV ο Πρώην Δήμος Παλικής  συμμετείχε ως εταίρος (partner) στο έργο με τίτλο: «Valorisation of the common Identity around the Stone – V.I.S.».

 

Valorisation of the common Identity around the Stone

–V.I.S.

110.000,00€

 

Κατά το έτος 2014 ο Δήμος Κεφαλλονιάς στο πλαίσια υλοποίησης του έργου VIS είχε ενεργή παρουσία στις τουριστικές εκθέσεις .

Λήξη του προγράμματος ορίζεται η 31/07/2015 και για την ολοκλήρωσή του υπολείπεται η εκτύπωση ενός συγκριτικού –αρχιτεκτονικού καταλόγου από την Ιταλία

Ε.  Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013-14 της  ΠΙΝ.

 

Με την υπ’ αριθ. 10816/ΔΕ-1025/06.03.2012 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εγκρίθηκε η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2012, στη ΣΑΕΠ-022 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται παρακάτω:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΟΔΟΣ ΠΑΝ. ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ 900.000€
ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 1.500.000€
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑ- ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ 1.000.000€
ΚΟΜΠΑΚΤ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΣΚΑΡΔΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 800.000€
ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡΔΑΤΩΝ- ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΡΔΑ 800.000€
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ (ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΘΟΥΚΙΔΙΔΗ ΒΑΛΕΝΤΗ) 400.000€

 

Αναλυτικά  :

 • Για το έργο : «Ανάπλαση- διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων –οδός Παν. Βαλλιάνου»

Το έργο αυτό έχει δημοπρατηθεί στις 28/04/2015, δεν έχει υπογραφεί  σύμβαση.

Ανάδοχος : «Vasartis SA »  προϋπολογισμός 900.000,00 με ΦΠΑ .

 

 • Για το έργο :«Ανάπλαση- διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων – κεντρικής πλατείας  Αργοστολίου » με την με αρ.πρωτ.17974/1448 & 16718/1365 08/10/2014

απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε το με αρ.πρωτ.37138 05-08-2014 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου και κατακυρώνεται η εταιρεία «Νεόδμητον Ρόδου ΑΕ » για την κατασκευή του έργου με Μ.Τ.Ε 51,97 % επί του προϋπολογισμού 2.500.590,00 ευρώ (με ΦΠΑ).

Δεν έχει υπογραφεί ακόμη η σύμβαση .

 

 • Για το έργο: «Διαμόρφωση παραλιακής ζώνης  Γέφυρα – Λαχαναγορά » με την με αρ. πρωτ 15594/1266 08/10/2014 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης εγκρίθηκε το με αρ.πρωτ.33325 15-7-2014 Πρακτικό Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου και κατακυρώνεται η εταιρεία «Γεώργιος Βαγγελάτος ΕΔΕ » για την κατασκευή του έργου με έκπτωση 43,07% επί του προϋπολογισμού 931.957,81 ευρώ (με ΦΠΑ).Δεν έχει υπογραφεί η σύμβαση .

 

 • Για τo έργο : « Κόμπακτ βιολογικός καθαρισμός  Φισκάρδου »  – δεν έγινε η  ένταξή του λόγω μη περιβαλλοντικής  μελέτης  και εξεύρεσης του χώρου    τοποθέτησης  του.

 

 • Για το ενταγμένο έργο : « Αποκατάσταση όψεων και  διαμόρφωση  περιβάλλοντος χώρου παλαιού δημοτικού σχολείου Ληξουρίου  (έργο του  Θουκιδίδη  Βαλεντή ) έχει ολοκληρωθεί περίπου το 50% των εργασιών και έγινε διακοπή εργασιών με τη με αρ.πρωτ.8456-12/03/2015 απόφασης διακοπής   της ΤΥ Δήμου Κεφαλονιάς  λόγω μη πληρωμής της 9ης  αι 10ης   εντολής πληρωμής.

ΣΤ . ΕΡΓΑ ΠΔΕ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΑ ΠΔΕ ΚΩΔ2008ΣΕ0700000 ΜΕ ΠΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΠΙΝ-ΠΕ ΚΕΦΑΛ. ΑΔΣ 241/2014 .  

ΠΙΣΤΩΣΗ

“ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΤΟΥ Δ.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ” με Κ.Ε. 2008ΣΕ07100000  

140.000,00€

Με την αρ.πρωτ.91-8/2014 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΙΝ , αποφασίστηκε η Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης και του Δήμου Κεφαλλονιάς δεδομένου ότι το έργο αφορά παραλιακό δρόμο αρμοδιότητας Δήμου Κεφαλληνίας .

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜ/ΕΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ     2.000.000,00 €  ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΩΝ .

 

Λόγω των σεισμών που έπληξαν το Δήμο Κεφαλονιάς στις 26/01/2014 και 03/02/2014 αντίστοιχα με την με αρ. πρωτ.54917/13-2-2014 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών εγκρίθηκε πίστωση 35.000,00€ για κατεδάφιση επικίνδυνων κτηρίων .

 

ΕΡΓΑ ΧΡΗΜ/ΝΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΠ 2.000.000,00 (αρ.πρωτ.5497/13-02-2014 αποφ. Υπουργού Εσωτερικών) ΠΙΣΤΩΣΗ 
«Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών τα οποία υπέστησαν βλάβη από το σεισμό της 26/01/2014 και 03/02/2014 στο Δ. Κεφαλονιάς » αρ.ΠΑΕΕΚ 1616/2/13-2-14 ΥΑΣ. 35.000,00€

Το ποσό των 35.000 ευρώ απορροφήθηκε στο παραπάνω έργο.

 

 • Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε η ένταξη στο ΠΔΕ 2014 στη ΣΑΕ069 το έργο : «Δαπάνες για κατεδαφίσεις –καθαιρέσεις –υποστυλώσεις σεισμόπληκτων κτιρίων λόγω του σεισμού της 26 Ιανουαρίου 2014».

 

Με την με αριθ.απόφ.87/2014 του Δ.Σ. εγκρίθηκε η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ και του Δήμου Κεφαλονιάς ποσού 460.000,00€.

Με την ανωτέρω σύμβαση ο Δήμος είναι αρμόδιος για κατεδαφίσεις κτιρίων το ύψος των οποίων εκτιμάται στο ποσό των 360.000,00€.

Αναλυτικότερα :

ΕΡΓΑ ΠΔΕ 069 ΚΩΔ2014ΣΕ06900002 ΜΕ ΠΣ ΜΕΤΑΞΥ Δ.ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΠΙΝ-ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΑΔΣ 87/2014 -121/2014

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς Β΄ Φάση.                   ΠΔΕ                          160.000,00

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                   38.000,00

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ στις 30/12/2014 ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς Γ΄ Φάση 1,00

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΕΝΑ-ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 

Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς Δ΄ Φάση ΠΔΕ                              200.000,00

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ                   10.000,00

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ στις 30/12/2014  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς Ε΄ Φάση 1,00

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς Ζ΄ Φάση                                                                         1,00

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

Κατεδάφιση κτηρίων ή τμημάτων αυτών στο Δ. Κεφαλονιάς   ΣΤ΄ Φάση 1,00

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ

 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» ποσού   90.250,00€

 

 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» ποσού 90.250,00€ ΠΙΣΤΩΣΗ 2014
Διενέργεια επισκευών στα σχολεία λόγω των αναγκών που δημιούργησαν οι σεισμοί του 2014 από την επιχορ. της Κτιριακές Υποδομές ΑΕ. 90.250,00
Κατασκευή υποδομών προσωρινής μετεγκατάστασης 4ου Δημοτικού Σχολείου Αργοστολίου  λόγω των σεισμών 2014 (Ά Φάση ) 90.250,00

Το ποσό των 90.250 ευρώ απορροφήθηκε στο παραπάνω έργο.

 

 

 • ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Κεφαλλονιάς για το οικ. έτος 2014 ανήρχετο στο ύψος του συνολικού ποσού των 14.846.234,14€.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα οικ. έτους 2014 το οποίο εγκρίθηκε με την αρ. 335/2013 απόφαση του Δ.Σ. συντάθηκε έχοντας λάβει υπόψη:

 1. Μελέτες και έργα τιμολογημένα τα οποία περιλαμβάνονται στον κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 2. Μελέτες και έργα συνεχιζόμενα προηγουμένων ετών (με χρηματοδότηση κυρίως από ΣΑΤΑ (ΠΟΕ) και Ιδίους Πόρους του Τεχνικού προγράμματος του οικ. Έτους 2014.

Έχουν  συμπεριληφθεί με πίστωση 1€ στο Τεχνικό Πρόγραμμα  Μελέτες και έργα:

με εκκρεμότητες οι οποίες δεν προβλέπεται να τακτοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους

 1. Για την κατάρτιση του τεχνικού προγράμματος του  οικονομικού έτους 2014  έχει  υπολογισθεί  ΣΑΤΑ 2014  ύψους 845.041,20 ευρώ σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών .  
 2. Για την κατανομή της   ΣΑΤΑ  οικ. Έτους 2014  έχουν ληφθεί υπόψη :

α) Προτάσεις χρηματοδότησης έργων, σε απάντηση του με απ 29625/26/06/2014 εγγράφου της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής,  των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων  του Δήμου Κεφαλλονιάς.

β)  Αιτήματα χρηματοδότησης έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Κεφαλλονιάς.

 1. Συνεχιζόμενα και νέα έργα χρηματοδοτούμενα από εγκεκριμένα προγράμματα, «ΕΣΠΑ», «Θησέας», Π.Δ.Ε., Πολιτικής Προστασίας καθώς  και από ίδιους πόρους του  Δήμου.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του τεχνικού προγράμματος του 2014 αναλύεται όπως παρακάτω:

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  2014  
ΕΡΓΑ χρημ/να από ΣΑΤΑ 1.688.113,61
ΕΡΓΑ χρημ/να από  “ΘΗΣΕΑΣ”     487.957,90
ΕΡΓΑ χρημ/να από  “ΕΣΠΑ” 7.526.356,56
ΕΡΓΑ χρημ/να από  ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ  “Π.Δ.Ε.” 1.537.333,96
ΕΡΓΑ χρημ/να από  “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ “ 3.000.000,00
ΕΡΓΑ χρημ/να από ΚΑΠ για “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ” 120.000,00
ΕΡΓΑ χρημ/να από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – 188.002,00
ΕΡΓΑ χρημ/να από Πράσσινο Ταμείο  -ΕΤΕΡΠΣ 173.220,11
ΕΡΓΑ χρημ/να από ΚΑΠ(αρ.πρωτ.5497/13-2-2014 αποφ.ΥΠΕΣ) 35.000,00
Γενικό Σύνολο 14.846.234,14

 

 • Έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων και των μελετών που επρόκειτο να  χρηματοδοτηθούν από πόρους ΣΑΤΑ 2013-2014 κατανεμόταν ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου ως εξής:

 

 

Δήμος/ Δημοτική Ενότητα Συνολικός Προϋπολογισμός Εκτελεσθέντα 2014 (%)
Δήμος Κεφαλλονιάς 356.217,99€ 34,1%
Δ.Ε. Αργοστολίου 495.303,45€ 39,2%
Δ.Ε. Παλικής 157.720,70€ 41,3%
Δ.Ε. Ελειού Πρόννων 78.098,27€ 19,2%
Δ.Ε. Ερίσου 342.826,53€ 43,1%
Δ.Ε. Ομαλών 30.157,42€ 74,3%
Δ.Ε. Πυλαρέων 21.674,94€ 68,2%
Δ.Ε. Λειβαθούς 89.844,41€ 46,1%
Δ.Ε. Σάμης 116.269,90€ 50,3%
Σύνολο 1.688.113,61 40,5%

 

Η απορρόφηση της ΣΑΤΑ το 2014 ήταν 692.787,01 €, δηλαδή 40,5% του προϋπολογισμού.

 

 • Έργα χρηματοδοτούμενα από Ιδίους Πόρους

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που επρόκειτο να  χρηματοδοτηθούν από ιδίους πόρους ανήρχετο στο ποσό των 140.000,00€. Στο ποσό αυτό προστίθεται το ποσό των 48.002,00 ευρώ που αναφέρεται στις κατεδαφίσεις κτιρίων  λόγω των ζημιών που προκάλεσαν οι σεισμοί στις 26/01/2014  Β΄-Γ΄-Δ-΄Ε΄ Φάση. Το γενικό σύνολο έργων από ιδίους πόρους διαμορφώνεται σε 188.002,00€.

 • Έργα χρηματοδοτούμενα από πρόγραμμα “ΘΗΣΕΑΣ”

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων και των μελετών που επρόκειτο να  χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα «Θησέας» κατανεμόταν ανά Δημοτική Ενότητα του Δήμου ως εξής

 

Δήμος/ Δημοτική Ενότητα Συνολικός Προϋπολογισμός
Δ.Ε. Αργοστολίου 235.000,00€
Δ.Ε. Παλικής 50.539,56€
Δ.Ε. Ελειού Πρόννων 80.175,19€
Δ.Ε. Ερίσου 70.012,31€
Δ.Ε. Ομαλών 5.014,38€
Δ.Ε. Πυλαρέων 5.168,48€
Δ.Ε. Λειβαθούς 42.047,98€
Δ.Ε. Σάμης 0,00€
Σύνολο 487.957,90€

 

Δεν υπήρξε καμία μεταβολή εντός του 2014.

 

 • Έργα χρηματοδοτούμενα από επιχορηγήσεις  του Π.Δ.Ε.

 

Στα έργα χρηματοδοτούμενα από επιχορηγήσεις συμπεριλήφθηκαν έργα και μελέτες τα οποίαν είχαν ενταχθεί στην ΣΑΜΠ και ΣΑΕΠ του ΠΔΕ της ΠΙΝ,  στο ΠΔΕ του Υ. Εσωτερικών και στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

 

 

 • Εργα χρηματοδοτούμενα από “ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ “

 

Η συγκεκριμένη πίστωση αφορά την χρηματοδότηση του έργου «Νέο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου, Α’ Φάση» από το Π.Δ.Ε. του Υπ. Υγείας και ανήρχετο στο ποσό των 3.000.000€. Κατά τη διάρκεια του έτους 2014 δεν υπήρξε απορρόφηση του συγκεκριμένου ποσού αφού το έργο υλοποιείτο με την χρηματοδότηση των ιδιωτικών πόρων του ΝΠΠΔ με την επωνυμία Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου.

 

 • Έργα χρηματοδοτούμενα από ΚΑΠ για “ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ”

 

Το σύνολο των πιστώσεων που είχαν εγγραφεί για το έτος 2014 ανήρχετο στο ποσό των 120.000€, ενώ εντός του ίδιου έτους αποπληρώθηκε ολόκληρο το ποσό δηλαδή το 100% του συνολικού εγγραμμένου προϋπολογισμού.

 

 

 

 

 1. VI. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

Τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Κεφαλλονιάς, κατέθεσαν το καθένα τη δική του έκθεση πεπραγμένων για το έτος 2013, όπως παρατίθενται παρακάτω:

 1. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ

 

Η ΚΕΔΗΚΕ, το νομικό πρόσωπο επιφορτισμένο κυρίως με αρμοδιότητες πολιτισμού και αθλητισμού, παρά τις δυσκολίες (οικονομικές, κοινωνικές, ψυχολογικές) λόγω των σεισμών, εργάστηκε δυναμικά για μία πλούσια σε δράσεις και προγράμματα χρονιά. Άλλωστε η επαναφορά της ζωής του νησιού σε κανονικές συνθήκες ήταν από τις άμεσες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής.

Με το υπ. αριθμ. 1211/14-6-2011 ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η πράξη σύστασης (από συγχώνευση) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Κεφαλλονιάς με τον διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.».

Η Διοίκησή της ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο έχει ορισθεί με βάση την υπ΄αριθ.131Α /2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεφαλλονιάς και στην οποία ορίσθηκε ως πρόεδρος ο κος Κωνσταντάκης Άγγελος  και ως αντιπρόεδρος τον κος Κατσιβέλη Γεώργιο.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 50891/10.09.2007 άρθρο 4- Φ.Ε.Κ. 1876/τ. Β714.09.2007, ο ισολογισμός συνοδεύεται από αναλυτική έκθεση πεπραγμένων, που συντάσσεται από τον Πρόεδρο και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στην έκθεση περιλαμβάνεται ειδική αναφορά για την εκτέλεση του προγράμματος δράσης του άρθρου 259 του ΚΔΚ και βεβαιώνεται ότι τηρήθηκαν οι σχετικές νομοθετικές προβλέψεις και οι κανονισμοί της επιχείρησης.

Η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, παρέχει σαφή και πραγματική εικόνα της εξελίξεως των εργασιών και της οικονομικής θέσης της επιχείρησης, καθώς και πληροφορίες για την προβλεπόμενη πορεία αυτής.

 

Κατά θεματική ενότητα και κατά δράση, η ΚΕΔΗΚΕ υλοποίησε ημερολογιακά τον ακόλουθο σχεδιασμό σε συνέργεια με πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους τους νησιού.

 

 

ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2014

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Ώρα 15.00

Οι Σχολές Χορού της Ελισάβετ Λιβιεράτου και  της Όλγας Γαλιατσάτου “Art & Style Dance Studio” µας βάζουν σε  Αποκριάτικο Ρυθμό µε τις χορογραφίες τους

Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου, ώρα 15.30

Την παρέλαση ανοίγει η Φιλαρμονική Σχολή Κεφαλληνίας και ο Καρνάβαλος “Ρίχτερ” µε τους ταρακουνηµένους αλλά απτόητους µμικρούς και μεγάλους καρναβαλιστές από όλη την Κεφαλονιά.

– Και βέβαια, ο πρωτοπόρος του φετινού Καρναβαλιού ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βλαχάτων Εικοσιµίας “Ο ΑΙΝΟΣ” στο τέλος της παρέλασης!

Την παρέλαση παρουσιάζουν, ο πιο διάσημος καθηγητής “σεισμικών δονήσεων” και οι συνεργάτες του!!! Dj Θωμάς Βουτσινάς

ΒΡΑΔΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ ώρα 20.30

O Καρνάβαλος µε την συνοδεία των “καρναβαλοβουρλισµένων” κατευθύνεται και καταλήγει στην Πλατεία, όπου στήνεται αποκριάτικο γλέντι µε τον Dj Αδειλίνη και Μάκη Γιουλάτο στα ντραµς μαζί µε την ξεχωριστή παρουσία της σχολής χορού της Ελισάβετ Λιβιεράτου!

ΜΑΥΡΑΤΑ, ώρα 20.00

Πολιτιστικός Σύλλογος “Ιωάννης Φωκάς” – πάρτυ µασκέ στο Πολιτιστικό Κέντρο µε ζωντανή µουσική.

ΟΜΑΛΑ, ώρα 21.00

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Βάλσαµος” – Πολιτιστικό Περίπτερο Οµαλών με τις παραδοσιακές καντρίλιες µε την ορχήστρα του Μάκη Παπά και µε πλούσιο µμπουφέ.

Πρωϊνό Κυριακής, ώρα 11.00-14.00

Το πρωί της Κυριακής απολαμβάνουμε την βόλτα σας στην Κεντρική Πλατεία Αργοστολίου σε αποκριάτικη μουσική ατμόσφαιρα µε εκπλήξεις για  τους μικρούς µας φίλους!!! Και στη συνέχεια… ετοιμαζόμεστε όλοι για την Κεντρική Αποκριάτικη Παρέλαση στο Ληξούρι!!!

ΚΥΡΙΑΚΗ 02 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΣΤΟ ΛΗΞΟΥΡΙ, ώρα 15.00

Ξεκινάει η παρέλαση του σεισµόπληκτου Καρναβαλιού µμαζί µε καρναβαλιστές απ’ όλη την Κεφαλονιά. Όπως κάθε χρόνο την παρέλαση ανοίγει η Φιλαρμονική Σχολή Ληξουρίου. Μετά τη παρέλαση ακολουθούν οι παραδοσιακές καντρίλιες και το γαϊτανάκι από το Σύλλογο “Καντρίλιες Λανσιέδες”, “Το Παλιόκαστρο”, “Το Βάλσαµο” και “Τον Αίνο”. Στο τέλος θα µας κρατήσει συντροφιά το συγκρότημα Golden Brown. Ώρα 19.00 Η βραδιά κλείνει µε το καθιερωμένο κάψιμο του Καρνάβαλου πίσω από το άγαλµα του Λασκαράτου. Dj Σπύρος Αδειλίνης

Διλινάτα, ώρα 20.00

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου σας καλούν στον ετήσιο Αποκριάτικο Χορό στην ταβέρνα “Ο Κούτουπας”. Την εκδήλωση πλαισιώνει το χορευτικό του Δηµοτικού Σχολείου µε χορούς και τραγούδια.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΛΗΞΟΥΡΙ, ώρα 10.00

Στην Κεντρική Πλατεία Ληξουρίου  παραδοσιακά κούλουμα µε Σαρακοστιανά  εδέσματα και άφθονο κρασί.

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ

ΣΠΑΣΙΜΟ ΣΤΑΜΝΑΣ 19/4/2014

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλλονιάς  σε συνεργασία με τους Καταστηματάρχες, τους Πρόσκοπους, το Λύκειο Ελληνίδων και την ενορία του Αγ. Σπυρίδωνος, σας καλεί να παρευρεθείτε στην αναβίωση του εθίμου ¨Το σπάσιμο της στάμνας¨, το Μεγάλο Σάββατο στις 12.00 στην εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος.

Η εκδήλωση θα συνεχιστεί στην πλατεία Καμπάνας, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής ¨Διονύσιος Λαυράγκας¨, τη συμμετοχή παραδοσιακών Χορευτικών Συγκροτημάτων και τη διανομή λαμπάδων και κουλουριών του Πάσχα με αυγό.

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ : NEA ΤΡΙΤΗ παραδοσιακό πανηγύρι με την συμμετοχή ορχήστρας

Επίσης οι Φιλαρμονικές της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. συμμετείχαν σε στις λιτανείες της Μ.Παρασκευής καθώς και την ημέρα της Αναστάσεως

 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  Αύλειος  Χώρος ΞΕΝΙΑ, ώρα:9.00μ.μ. «Ο ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ» Θεατρική παράσταση για παιδιά, βασισμένη σε λαïκό παραμύθι.

ΕΛΕΙΟΣ ΠΡΟΝΝΟΙ-ΣΚΑΛΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σκάλας ¨ΠΗΝΕΛΟΠΗ¨

«Παιδικό  φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών», στον προαύλιο  χώρο του Δημοτικού Σχολείου

Σκάλας,  ώρα: 8.30μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΕΙΟΣ ΠΡΟΝΝΟΙ-ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ελειού ¨ Ιωάννης Φωκάς¨

Γιορτή της ρίγανης στο Βαλεριάνο-βρύση του Καρούσου, ώρα: 9.00μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΥΛΑΡΟΣ–ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ, ώρα: 8.00 μ.μ. Λιτανεία της Ιερής εικόνας, με τη Συνοδεία  της Φιλαρμονικής Σάμης « Θέμος Αμούργης» της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

Πανηγύρι Αγίας Ευφημίας με λαϊκή Ορχήστρα,ώρα:9.00μμ.  Τα Χορευτικά τμήματα της ΚΕΔΗΚΕ χορεύουν παραδοσιακούς χορούς, πλούσιος μπουφές, κέφι και χορός.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ-Κεντρική Πλατεία ώρα: 8.30μ.μ.

Συναυλία Ορχήστρας ΤΕΙ .

ΟΜΑΛΑ-Χορευτικός Όμιλος « Ο ΒΑΛΣΑΜΟΣ»

Πανηγύρι Αγίου Ελευθερίου στο εξωκκλήσι στον Αίνο κάτω από τα παλιά ραντάρ ,  με λαϊκή ορχήστρα και γλέντι μέχρι πρωίας , ώρα: 9.00μ.μ. Έναρξη Εσπερινού: 7.30μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ –Κεντρική Πλατεία ώρα: 9.00μ.μ.-Συναυλία Φιλαρμονικής Σχολής Ληξουρίου.

ΣΑΜΗ-Κεντρική Πλατεία  ώρα: 9.00μ.μ.-Μουσική βραδιά με τους  SIGNIORI BAND με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

ΕΡΙΣΟΣ, ώρα 9:00 μ.μ. Μουσικοχορευτική εκδήλωση  με άγνωστα και γνωστά χοροτράγουδα της Κεφαλλονιάς στο χώρο του παλιού σχολείου Πατρικάτων- Ερίσου  με τους : Γεράσιμο Σωτ. Γαλανό, Λαμπρογιάννη Πεφάνη, Αποστόλη Αυγερινό. Στην εκδήλωση παρουσιάζεται και άγνωστο οπτικό υλικό της μουσικής παράδοσης της περιοχής.

ΤΡΙΤΗ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  Αύλειος  Χώρος ΞΕΝΙΑ,ώρα: 9.00μ.μ.

Παιδικό Θέατρο από τις Μαγικές Σβούρες  του  Μιγκέλ ντε Θερβάντες  « ΔΟΝ ΚΙΧώΤΗΣ »  

ΣΑΜΗ -Πολιτιστικός Σύλλογος Σάμης ¨Ο Αιγιαλός¨ Κεντρική Πλατεία Σάμης, ώρα: 9.30μ.μ.

Το χορευτικό συγκρότημα του Πολιτιστικού Συλλόγου ¨ Αριέττα¨  Σουλάρων  παρουσιάζει Παραδοσιακούς χορούς.

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΙΒΑΘΩΣ-ΒΛΑΧΑΤΑ-Πολιτιστικός Σύλλογος Βλαχάτων ¨Ο ΑΙΝΟΣ¨. Πανηγύρι  Αγίας Μαρίνας , στην Κεντρική Πλατεία Βλαχάτων, ώρα: 9.00μ.μ.

ΕΛΕΙΟΣ –ΠΡΟΝΝΟΙ

ΒΑΛΕΡΙΑΝΟ-Η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.& ο Σύλλογος των Απανταχού Βαλεριαναίων «Το Κορώνι» διοργανώνουν  τα ΦΩΚΕΙΑ 2014, αγώνα Δρόμου 8.300μ.¨Ο Γύρος του Ελειού¨,ώρα εκκίνησης: 6.30μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟ-ΣΚΑΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ώρα 9:00 μ .μ. Μουσική βραδιά με τους SIGNIORI BAND με ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο.

ΛΗΞΟΥΡΙ, ώρα 9:00 μ .μ.-Μουσικοχορευτική εκδήλωση  με άγνωστα και γνωστά χοροτράγουδα της Κεφαλλονιάς στον αύλειο  χώρο του μαγαζιού της Ρεγγίνας στην Κοντογεννάδα Παλικής με τους : Γεράσιμο Σωτ. Γαλανό, Λαμπρογιάννη Πεφάνη, Αποστόλη Αυγερινό.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ,Το Summer Dance Week θα πραγματοποιήσει, στην κεντρική πλατεία στο Ληξούρι , μια ξεχωριστή βραδιά χορού με πολλά shows

ΦΡΑΓΚΑΤΑ-Καλλιτεχνικός  χορευτικός & παραδοσιακός Σύλλογος Φραγκάτων ¨Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ¨

Παραδοσιακό Πανηγύρι Προφήτη Ηλία,  ώρα:  8.30μ.μ. στις αγραπιδιές

ΠΥΛΑΡΟΣ- Εκδήλωση όλων των τμημάτων του χορευτικού Πυλάρου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ., στο Μώλο της Αγίας Ευφημίας, ώρα: 9.15μ.μ.

ΕΛΕΙΟΣ ΠΡΟΝΝΟΙ-ΣΚΑΛΑ Πανηγύρι στο εκκλησάκι του Άη  Λια στο Σπαθί.

ΡΑΖΑΤΑ –Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία στα ραζάτα κοντά στα Κυκλώπεια Τείχη.

ΛΗΞΟΥΡΙ- ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ, ώρα: 9.00μ.μ. Εκδήλωση της  Μαντολινάτας  της  Δημ. Ελειού-Πρόννων  με μαέστρο τον κ. Σωκράτη Μπένο και το χορευτικό τμήμα (εφηβικό) του Πολ. Συλλόγου  Γυναικών Σκάλας ¨ΠΗΝΕΛΟΠΗ¨, σε Ποντιακούς χορούς.

ΘΗΝΙΑ-Η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. και η Τοπική Κοινότητα Αγκώνα διοργανώνουν τον:

 1ο δρόμο της Θηναίας  Γης , ο αγώνας  7.100μ. θα διεξαχθεί μεταξύ των  δύο Εκκλησιών  στον Αγκώνα και στη  Θηνιά, ώρα: 7.00μ.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Ο Μάγος OSCAR στην Αγ. Ευφημία, ώρα: 9.30. Ταχυδακτυλουργικά κόλπα

ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Κήπος του Νάπιερ ώρα: 9.30μ.μ.-Κεντρική Συναυλία της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ, με τη συμμετοχή της Χορωδίας Λειβαθούς της  Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

ΣΚΑΛΑ –Παράσταση του Θεάτρου Σκιών, στην Κεντρική Πλατεία,ώρα:9.00μ.μ., από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  Αύλειος  χώρος  ΞΕΝΙΑ,  ώρα: 8.30μ.μ.

O Πολιτιστικός Σύλλογος Επαρχίας Κρανιάς ¨Ο ΜΠΑΛΛΟΣ¨ στην καθιερωμένη Καλοκαιρινή χορευτική του εκδήλωση, παρουσιάζει και φέτος Ελληνικούς Παραδοσιακούς χορούς, με χορευτές και χορεύτριες όλων των ηλικιών.

ΛΗΞΟΥΡΙ  Αύλειος  χώρος Α΄Δημοτικού Σχολείου ώρα: 9.00μ.μ.-Παιδικό Θέατρο «ΧΑΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ»,

ΕΛΕΙΟΣ ΠΡΟΝΝΟΙ, Πολιτιστικός Σύλλογος Πόρου « Ο Πρόνησος», υποδέχεται την Χορωδία Αργοστολίου,

στο Αμφιθέατρο « Γ. Πεντόγαλος» στον Πόρο , ώρα: 9.00μ.μ.

ΕΡΙΣΟΣ-Ο Μάγος OSCAR στα Αντυπάτα Ερίσου, ώρα: 9.30μ.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ

AΡΓΟΣΤΟΛΙ  Αύλειος  χώρος ΞΕΝΙΑ  ώρα: 9.00μ.μ.

Παιδικό Θέατρο «ΧΑΝΣΕΛ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ»

ΠΥΛΑΡΟΣ, ώρα 9:00 μ .μ.-Μουσικοχορευτική εκδήλωση  με άγνωστα και γνωστά χοροτράγουδα της Κεφαλλονιάς στο αμφιθέατρο του Δημοτικού Σχολείου Μακρυωτίκων Πυλάρου

ΠΟΡΟΣ-Εκκλησία ΑΓ. ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ – Εσπερινός και Πανηγύρι στον Αφραγιά Τζαννάτων.

ΟΜΑΛΑ-Παράσταση του Θεάτρου Σκιών, στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου ,ώρα:9.00μ.μ., από τον Αλέξανδρο Μελισσηνό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ –Κεντρική Πλατεία ώρα: 9.00μ.μ.

Χορευτική Παράσταση από τον Σύλλογο  « ΚΑΝΤΡΙΛΙΕΣ – ΛΑΝΤΣΙΕΔΕΣ».

ΠΟΡΟΣ-Εκκλησία ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- Εσπερινός και Πανηγύρι στον Ασπρογέρακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΟΜΑΛΑ-ΦΡΑΓΚΑΤΑ

Καλλιτεχνικός  χορευτικός & παραδοσιακός Σύλλογος Φραγκάτων ¨Ο ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ¨ Κεφαλλονίτικο Γλέντι στα Φραγκάτα.

ΠΥΛΑΡΟΣ ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ ώρα: 9.00μ.μ.-Αφιέρωμα στο έργο του μεγάλου μας Συνθέτη Μάνου Χατζηδάκι, από το φωνητικό σύνολο PRAXIS,.

ΕΡΙΣΟΣ-ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΑ –Η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. και η Τοπική Κοινότητα διοργανώνουν το Πανηγύρι Αγ. Παρασκευής .

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ, ώρα:9.00μ.μ.

Αφιέρωμα στο έργο του μεγάλου μας Συνθέτη Μάνου Χατζηδάκι, από το φωνητικό σύνολο PRAXIS, ΛΗΞΟΥΡΙ -Συναυλία Φιλαρμονικής Σχολής Ληξουρίου στην παραλία Ληξουρίου,

 

ΣΑΜΗ- ΠΟΥΛΑΤΑ, Παραδοσιακό Πανηγύρι με ζωντανή μουσική.

ΕΡΙΣΟΣ-ΦΙΣΚΑΡΔΟ ο Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Ρισιάνων «Η ΑΣΤΕΡΙΣ» σε συνεργασία με την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. διοργανώνουν συναυλία της ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων .

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ, ώρα: 9.30μ.μ. Ο μαέστρος  ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ και η σοπράνο ΜΑΡΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΟΥ παρουσιάζουν ένα ¨ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ¨, λαμβάνουν μέρος ο Σπύρος & ο Γεράσιμος Καραβιώτης στο ΛΗΞΟΥΡΙ

Στον Αύλειο  χώρο του  Α΄ Δημοτικού Σχολείου ώρα: 9.00μ.μ. Αφιέρωμα στο έργο του μεγάλου μας Συνθέτη Μάνου Χατζηδάκι, από το φωνητικό σύνολο PRAXIS ,

ΠΟΡΟΣ, Ο Μάγος OSCAR , στο Θεατράκι του Πόρου, ώρα: 9.00μ.μ.

ΣΑΜΗ, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σάμης ¨Ο Αιγιαλός¨ Κεντρική Πλατεία Σάμης ώρα: 9.30μ.μ. παρουσιάζουν  χορούς  από όλη την Ελλάδα, με τη στήριξη της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ «Ανδρέας Βεργωτής»

Μεγάλη Συναυλία  της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. με την συμμετοχή των κων Πλιάτσικα και Στόβα,

ΛΗΞΟΥΡΙ, Αύλειος  χώρος Α΄Δημοτικού Σχολείου ώρα: 8.30μ.μ.,¨Τα άγνωστα τραγούδια του Ληξουριού¨, παρουσίαση: Γεράσιμος Σωτ. Γαλανός

ΣΚΑΛΑ, συναυλία με την Χορωδία Ληξουρίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. ¨Τζώρτζης  Δελαπόρτας¨.στην Κεντρική Πλατεία Σκάλας ώρα: 9.00μ.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ-Αύλειος χώρος, Α΄ Δημοτικού Σχολείου, ώρα : 8:30 μ.μ.

Τα άγνωστα τραγούδια του Ληξουρίου (αριέττες και λαϊκές καντάδες).

Παρουσιάζεται άγνωστο φωτογραφικό και ακουστικό υλικό από τον Γεράσιμο Σωτ. Γαλανό.

ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ¨Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΡΑΣ¨. Αύλειος  χώρος  ΞΕΝΙΑ  ώρα: 9.00μ.μ. παιδικό θεατρικό και στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ, ώρα::9.30μ.μ. συναυλία με τη Μαντολινάτα της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. ,

ΛΗΞΟΥΡΙ Αύλειος  χώρος Α΄Δημοτικού Σχολείου ώρα: 9.30μ.μ.

Ο μαέστρος  ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ και η σοπράνο ΜΑΡΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΙΔΟΥ παρουσιάζουν ένα ¨ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ,

ΠΥΛΑΡΟΣ και ΣΑΜΗ Περαντζάδα  από τη Φιλαρμονική Σάμης  « Θέμος Αμούργης» της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1-5  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Εκδηλώσεις «Εβδομάδας Απόδημου-2014» Θέμα: Πολιτισμός- Ανάπτυξη,Ληξούρι- Αργοστόλι-Βαλσαμάτα-Σάμη-«Πλατεία Ομοσπονδίας» Τ.Ε.Ι.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ¨Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ & ΤΟ ΤΕΡΑΣ¨ Αύλειος  χώρος Α΄ Δημοτ. Σχολείου ,ώρα:9.00μ.μ.

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-Συναυλία, στην Πλατεία Βαλλιάνου, ώρα: 9.30μ.μ.

Με τους  αδελφούς Καραβιώτη,

ΛΗΞΟΥΡΙ Αύλειος χώρος του Ιερού  Ναού Αγίου Νικολάου Μηνιατών, ώρα: 8.30μ.μ. Οπτική αναφορά στη ζωή και το έργο του Ηλία Μηνιάτη από τον  Γεράσιμο Σωτ. Γαλανό, θα ακολουθήσουν ομιλίες.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ -4Ος ΛΑΣΚΑΡΑΤΕΙΟΣ αγώνας δρόμου ώρα: 7.30μ.μ. και στον   Αύλειο  χώρο  Α΄ Δημοτικού Σχολείου  ώρα: 9.00μ.μ. εκδήλωση με τίτλο «Όλοι μαζί μια μεγάλη αγκαλιά» από την Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) ¨ΥΠΕΡΙΩΝ¨, με μουσική  από την  μικτή χορωδία Ληξουρίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ

 

ΕΛΕΙΟΣ-ΠΡΟΝΝΟΙ, ώρα: 9.00μ.μ. Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Σκάλας ¨ΠΗΝΕΛΟΠΗ¨, Συναυλία Παιδικής Μαντολινάτας ΕΛΕΙΟΥ-ΠΡΟΝΝΩΝ.

 

ΠΥΛΑΡΟΣ,  Χορός από τον Αθλητικό Σύλλογο «Πυλαριακό», στον Προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μακρυωτίκων, ώρα: 9.30μ.μ.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  Αύλειος  χώρος  ΞΕΝΙΑ  ώρα: 9.00μ.μ.

Θεατρικό ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ – ΤΡΩΑΔΕΣ

 

ΛΗΞΟΥΡΙ Συναυλία, στην Κεντρική Πλατεία με τους   Αδελφούς Καραβιώτη

 

ΛΗΞΟΥΡΙ- Παράσταση θεάτρου Σκιών στην αυλή του Σχολείου, στα Δαμουλιανάτα , ώρα: 7.30μ.μ..

 

ΕΡΙΣΟΣ- ΦΙΣΚΑΡΔΟ-Κεφαλονίτικη Περαντζάδα  των Αδελφών

 

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  Αύλειος  χώρος  ΞΕΝΙΑ  ώρα: 9.15μ.μ.ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΚΟ-ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΙΟΝΙΟΣ» Συναυλία με το μαέστρο Π. Μπαρμπάτη με τη στήριξη της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

ΛΗΞΟΥΡΙ, ώρα: 8.30μ.μ.-ΛΑΣΚΑΡΑΤΕΙΑ ΔΡΩΜΕΝΑ στο σπίτι του Ανδρέα Λασκαράτου στα Ριτσάτα. –-Ψηφιακή αναπαράσταση του εξοχικού σπιτιού του Ανδρέα Λασκαράτου,

από τον Κάρλο Τομαζιάν -Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.-Οπτική παρουσίαση με θέμα ¨Ανδρέας  Λασκαράτος¨ από τον Γεράσιμο Σωτ. Γαλανό.Στην εκδήλωση  συμμετέχουν τιμητικά ,σκάφη του Ναυτικού Ομίλου Αργοστολίου.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ – Μεγάλη Καλοκαιρινή Εκδήλωση της Χορωδίας

Αργοστολίου στο Μπαστούνι ώρα: 9.15μ.μ.  με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής  Αργοστολίου « Διονύσιος Λαυράγκας», υπό την Δ/ση του Βασίλη Περλικίδη , της Μαντολινάτας της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. υπό την Δ/ση του Διονύση Παγουλάτου και άλλων σχημάτων.

 

ΛΗΞΟΥΡΙ –  ΛΑΣΚΑΡΑΤΕΙΑ ΔΡΩΜΕΝΑ- Αύλειος  χώρος Α΄ Δημοτικού Σχολείου   ώρα:8.30μ.μ. Εκδήλωση για τη ζωή και το έργο του σατυρικού ποιητή Γεράσιμου ΚατσαΪτη Πολιτιστικός Σύλλογος Φαρακλάτων «Οι  Φαρακλάδες » σε συνεργασία με την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

Πανηγύρι , ώρα: 9.00μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο «Παναϊτ Ιστράτι» με ζωντανή μουσική.

 

ΣΚΑΛΑ-Κεφαλονίτικη Περαντζάδα (μουσικό δρώμενο), ώρα: 9.30μ.μ. από τους Αφούς Καραβιώτη

 

ΛΕΙΒΑΘΩΣ-ΜΕΤΑΞΑΤΑ, ώρα: 6.30μ.μ. -26ος ΛΕΙΒΑΘΩΝΙΟΣ αγώνας δρόμου ,διαδρομή 5χλμ. Τερματισμός  στο Στάδιο Κουρκουμελάτων.

 

ΕΛΕΙΟΣ-ΠΡΟΝΝΟΙ-Πολιτιστικός Σύλλογος Ελειού ¨ Ιωάννης Φωκάς¨ Βραδιά αφιερωμένη στο θαλασσοπόρο ¨Ιωάννη Φωκά¨ στην Πλατεία Ιωάννη Φωκά στο Βαλεριάνο. Ώρα: 9.00μ.μ. Συνδιοργάνωση: Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ-Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίας Ειρήνης ¨ΤΟ ΑΡΑΚΛΙ¨  Πανηγύρι στην Αγία

 

ΛΗΞΟΥΡΙ – Αύλειος  χώρος Α΄ Δημοτικού Σχολείου  ώρα: 9.00μ.μ.

Κεντρική Συναυλία Φιλαρμονικής Σχολής Ληξουρίου.

 

ΣΑΜΗ-Βαρκαρόλα με τους Αδελφούς Καραβιώτη, ώρα: 9.30μ.μ.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ , Μουσική Παράσταση «Αυλαία και… πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι», με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκι & του Σταμάτη Κραουνάκη, ώρα: 9.00μ.μ. στο Μπαστούνι.

Πιάνο: Γιώργος Τσοκάνης,Βιολοντσέλο: Ρία Αναστασίου, Φωνή: Νιφοράτος Σταύρος.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ -Λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνος στο Αργοστόλι,  με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής  Αργοστολίου « Διονύσιος Λαυράγκας» της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, Αύλειος  χώρος  ΞΕΝΙΑ  ώρα: 9.00μ.μ. Παιδικό Θέατρο από το ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ  «Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΞΥΠΝΗΣΕ» της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου

 

ΛΗΞΟΥΡΙ-ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ στα Δαμουλιανάτα  ώρα: .8.00μ.μ.,

αφιερωμένη στο Γιωργομπάμπη Ζαφειράτο.

 

ΛΗΞΟΥΡΙ-ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ  στο Λιμάνι Ληξουρίου ώρα: 9.00μ.μ.

Φέτος η Βαρκαρόλα αντλεί το θέμα της από τη Βυζαντινή εποχή. Αυτοκράτορες, αυλικοί, ιππότες και πειρατές συνθέτουν ένα ονειρικό σκηνικό, συνοδευόμενοι από φωτισμένα βαρκάκια και σκάφη, συνοδεία των Κανταδόρων του Ληξουρίου.

 

ΠΟΡΟΣ-Πόρος- Θεατράκι , Μουσική Παράσταση «Αυλαία και… πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι», με τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκι & του Σταμάτη Κραουνάκη, ώρα: 9.00μ.μ.

 

ΣΑΜΗ-Πολιτιστικός Σύλλογος Σάμης ¨Ο Αιγιαλός¨ Κεντρική Πλατεία Σάμης ώρα: 9.30μ.μ Παραδοσιακοί χοροί του Ιονίου & του Αιγαίου από το χορευτικό Ενηλίκων  με ζωντανή μουσική(Μαρινάκης).

 

ΕΡΙΣΟΣ-Παράσταση Θεάτρου Σκιών ώρα: 9.00μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο Αντυπάτων.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Συναυλία με τη Φιλαρμονική Αργοστολίου « Διονύσιος Λαυράγκας και την Γυναικεία Χορωδία της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ

 

ΛΗΞΟΥΡΙ  Αύλειος  χώρος Α΄ Δημοτικού Σχολείου  ώρα: 9.00μ.μ.

Παιδικό Θέατρο από το ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

«Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΞΥΠΝΗΣΕ» της Ξένιας Καλογεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου

 

ΛΗΞΟΥΡΙ – ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΑΤΑ

Πολιτιστικός Σύλλογος Δαμουλιανάδων Αθήνας ¨Η ΠΛΑΓΙΑ¨.

Ξεχασμένα φεγγάρια, Εσπερινός Απολύτρωσης. Ποιητικές Συλλογές του Γιώργου Χρ. Ζαφειράτου . Συντονίζει: η Μαριολένη Νεοφύτου.

Ώρα: 8.00μ.μ. στην αυλή του Σχολείου.

 

ΛΕΙΒΑΘΩΣ- ΠΕΣΣΑΔΑ ,ώρα 8:30 μ. μ. στην παλιά οικία Βαλσαμάκη- Κωνσταντίνου Παρθένη στην Πεσσάδα  παρουσιάζεται το βιβλίο «Χαρίλαος Χωραφάς, ο εμπνευσμένος τραγουδοποιός» του Γεράσιμου Γαλανού και Λαμπρογιάννη Πεφάνη, έκδοση ΚΕ.ΔΗ.ΚΕ 2014.

 

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΣΑΜΗ-ΧΑΛΙΩΤΑΤΑ, ώρα: 9.00μ.μ.

Παραδοσιακό Πανηγύρι με ορχήστρα, φαγητό και το δικό σας κέφι.

 

ΕΛΕΙΟΣ-ΠΡΟΝΝΟΙ- ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Πανηγύρι της Παναγίας της Φιδούσας  με ζωντανή μουσική και φαγητό. Οργάνωση: Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Ελειού-Πρόννων και Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

ΑΓΡΙΛΙΑ-Λιτανεία της Παναγίας στην Ιερά Μονή Αγριλίων, ώρα: 11.00π.μ. με τη συνοδεία  της Φιλαρμονική

Σάμης  « Θέμος Αμούργης» της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. υπό την Δ/νση: του Γεράσιμου Γεωργόπουλου.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Λιτανεία Αγίου Γερασίμου στη Μητρόπολη Αργοστολίου με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής  Αργοστολίου « Διονύσιος Λαυράγκας»  της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

ΛΕΙΒΑΘΩΣ- ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΑΤΑ-Λιτάνευση της  Ιερής Εικόνας του Αγ. Γερασίμου, με τη συνοδεία της  Φιλαρμονικής Λειβαθούς  « Χαρίλαος Χωραφάς» της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Κεφαλονίτικη Περαντζάδα ώρα: 9.30μ.μ.  την χορωδιακή συντροφιά των αδελφών Καραβιώτη στο Λιθόστρωτο του Αργοστολιού

 

ΛΗΞΟΥΡΙ , Παράσταση του Θεάτρου Σκιών, στα Βλιχάτα Ληξουρίου, ώρα: 8.30μ.μ

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ,

ΛΗΞΟΥΡΙ Μουσική Βραδιά & Ποίηση, στα Δαμουλιανάτα ώρα: 8.00μ.μ., στην αυλή του Σχολείου.

 

ΠΥΛΑΡΟΣ- ΑΓ. ΕΥΦΗΜΙΑ-Κεφαλονίτικη Περαντζάδα  ώρα: 9.30μ.μ. την χορωδιακή συντροφιά των αδελφών Καραβιώτη  στο Λιμάνι της Αγίας Ευφημίας

 

ΟΜΑΛΑ-Η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. και η Τοπική Κοινότητα Ομαλών διοργανώνουν τον Αγώνα δρόμου

«Κουλούρας».

 

ΤΡΙΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ  Κεφαλονίτικη Περαντζάδα  ώρα: 9.30μ. με την χορωδιακή συντροφιά των αδελφών Καραβιώτη

 

ΣΑΜΗ-Συναυλία  από τη Φιλαρμονική Σάμης  « Θέμος Αμούργης»

και την  Μαντολινάτα της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΛΕΙΒΑΘΩΣ-Επτανησιακή Καντάδα, στο Θεατράκι της Καλλιθέας στη Λακήθρα, με τη Χορωδία Λειβαθούς της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ..

 

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ-Αύλειος  χώρος  Α΄ Δημοτικού Σχολείου, ώρα: 9.00μ.μ.

Οι Χορωδίες της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.,  Ληξουρίου ¨Τζώρτζης Δελλαπόρτας¨ και η  Χορωδία Λειβαθούς θα παρουσιάσουν ένα ποικίλο μουσικό πρόγραμμα.

 

 

ΠΥΛΑΡΟΣ-  Αύλειος χώρος Ιεράς Μονής Θεμάτων ώρα:7.30μ.μ.-ΓΙΟΡΤΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ  με έκθεση προϊόντων τοπικής παράδοσης και Πυλαρινό παραδοσιακό γλέντι με φαγητό και μουσική.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  Αύλειος  χώρος  ΞΕΝΙΑ  ώρα: 9.00μ.μ. ¨ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ¨

 

ΕΡΙΣΟΣ – ΦΙΣΚΑΡΔΟ, ώρα: 8.00μμ.  Λιτανεία Υπεραγίας Θεοτόκου Φισκάρδου με την συνοδεία της  Φιλαρμονικής Λειβαθούς  «Χαρίλαος Χωραφάς» της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

ΤΖΑΝΝΑΤΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΔΗΚΕ διοργανώνουν «Ημέρα Κρεατόπιτας» ώρα: 8.30μ.μ.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΛΗΞΟΥΡΙ-Αύλειος  χώρος Α΄ Δημοτικού Σχολείου , ώρα:9.00μ.μ. ¨ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΓΚΡΙΜ¨

 

ΣΑΜΗ ώρα: 7.30 π.μ-  Λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας μας (Λουτριώτισας) ώρα: 8.30μ.μ. με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Σάμης  « Θέμος Αμούργης» της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. Συναυλία, στην Κεντρική Πλατεία, ώρα: 9.30μ.μ. με τους  αδελφούς Καραβιώτη

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Πλατεία Βαλλιάνου. Έναρξη της ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΛΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΚυριακή 24 Αυγούστου έως Σάββατο 30 Αυγούστου. Έκθεση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων με τη συμμετοχή των Πολιτιστικών Συλλόγων του νησιού μας και των  καλλιτεχνικών τμημάτων της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

ΑΣΣΟΣ-Πολιτιστικός Εξωραϊστικός  Φιλοπεριβαλλοντολογικός  Κοινωνικός  Σύλλογος   «Η ΑΣΣΟΣ»

Ολοήμερο Πανηγύρι του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Το πρωί πανηγυρική δοξολογία και περιφορά της εικόνας- πέρασμα από την ελιά που δίδαξε ο Πατρο- Κοσμάς, με τη συνοδεία της  Φιλαρμονικής Σάμης   « Θέμος Αμούργης» της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.                                                                             

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΦΑΡΑΚΛΑΤΑ-Συναυλία, στα Φαρακλάτα, ώρα: 9.30μ.μ. με τους  αδελφούς Καραβιώτη

 

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ   Πλατεία Βαλλιάνου  ώρα: 9.00μ.μ. Συναυλία του Μεγάλου Έλληνα Συνθέτη ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ, με τις πιο γνωστές και αξέχαστες επιτυχίες του. Μαζί του η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ.

 

ΕΛΕΙΟΣ- ΠΡΟΝΝΟΙ

Τοπικό Πανηγύρι του Άη Γιαννιού στο Ρατζακλί,  ώρα: 9.30μ.μ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ  Αύλειος  χώρος  ΞΕΝΙΑ  ώρα: 9.00μ.μ.

Μουσικοχορευτικό Show- Θέαμα  «ΧΑΝΑ ΖΟΟ- ΧΟΡΑΛΙΑ» του ΜΑΝΟΥ ΒΑΦΕΙΑΔΗ.

 

ΛΗΞΟΥΡΙ  – Αύλειος χώρος Α΄Δημοτικού, ώρα:9.00μ.μ.-Συναυλία του Μεγάλου Έλληνα Συνθέτη ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟΥ, με τις πιο γνωστές και αξέχαστες επιτυχίες του. Μαζί του η ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ-Κεντρική Πλατεία, ώρα:9.00

Συναυλία Πνευστών από Καλλιτεχνικό σχήμα του Βελγίου, στα πλαίσια πολιτιστικών  ανταλλαγών των δύο χωρών. Οργάνωση: Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

ΣΚΑΛΑ-ΠΟΡΟΣ-22Ος  Τηλεμάχειος Αγώνας Δρόμου. ώρα: 6.00μ.μ.

Τερματισμός Κεντρική Πλατεία Πόρου. Πληροφορίες 26710 25600 &26710 22580 Οργάνωση: Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΥΛΑΡΟΣ-ΜΑΚΡΥΩΤΙΚΑ ώρα: 8.00μ.μ.

Το Πανηγύρι της Παναγίας Πλατυτέρας.

Η Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. σε συνεργασία με τον Α.Π.Σ. Πυλαριακό σας καλούν σε ένα από τα  παλαιότερα πανηγύρια του τόπου μας.

 

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος».

Έκθεση Εικαστικού Εργαστηρίου της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. Το παιδικό τμήμα και  το τμήμα Ενηλίκων Αργοστολίου  εκθέτουν τις εργασίες τους  και γιορτάζουν τα 17 χρόνια από την έναρξη του Εικαστικού Εργαστηρίου. Εγκαίνια Έκθεσης: 18/7 ώρα: 9.00μ.μ. Διάρκεια Έκθεσης έως & 20 Ιουλίου. Ώρες λειτουργίας: 8.30-11.00μ.μ.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος».

1ο Φεστιβάλ Εικαστικών  Τεχνών της Κεφαλονιάς, με θέμα: ¨Ο Πολιτισμός  ως πνευματικός και Εσωτερικός σεισμός¨, υπό την αιγίδα του Ομίλου UNESKO Κεφαλονιάς & Ιθάκης σε συνεργασία με την Widdin Gallery. Διάρκεια Έκθεσης: 26 έως 28 Ιουλίου

Ώρες  λειτουργίας: 10.00π.μ.-1.00μ.μ. & 7.00μ.μ.-11.00μ.μ.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Έκθεση Ζωγραφικής των: Ιάσωνα , Ειρήνης  Αποστολοπούλου, Δήμου Γιωργιτζίκη, Αναστασίας Παπαδάτου- Αποστολοπούλου, υπό την αιγίδα του Ομίλου UNESKO Κεφαλονιάς & Ιθάκης. Διάρκεια Έκθεσης έως στις 5 Αυγούστου, ώρες: 10.00π.μ.-1.00μ.μ. & 8.00μ.μ.-11.30μ.μ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

Πολιτιστικός  Aναπτυξιακός  Σύλλογος Ερίσου «Φάρος».

Έκθεση Εικαστικών έργων στο Πολιτιστικό Κέντρο Αντυπάτων . Διάρκεια Έκθεσης : από 3/8 έως 17/8, ώρα: 8.00μ.μ. έως 11.00μ.μ.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

5Η Ανοικτή Καλλιτεχνική Τριλογία Κεφαλονιάς

Έκθεση των :Τζόγιας Καππάτου, Σοφίας Αράβου- Παπαδάτου, Βαγγέλη Ευαγγελάτου & άλλων  καλλιτεχνών. Εγκαίνια 9/8, ώρα:8.00μ.μ. Διάρκεια Έκθεσης: 9 έως 11 Αυγούστου. Ώρες λειτουργίας: 10.00π.μ.-1.00μ.μ. & 8.00μ.μ.-11.30μ.μ.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΠΥΛΑΡΟΣ-Έκθεση τεχνικής DECOUPAGE , από την Δόξα Αντύπα, στον Ξενώνα Αγίας Ευφημίας.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Ρισιάνων «Η ΑΣΤΕΡΙΣ». Έκθεση φωτογραφίας ερασιτεχνών  με θέμα: « Τοπία και Μονοπάτια της Ερίσου», στο Πολιτιστικό Κέντρο Αντυπάτων Ερίσου. Διάρκεια Έκθεσης: από 17 έως 21 Αυγούστου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος».

Έκθεση ζωγραφικής Δημοσθένης Μαρουδάς.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος». Ατομική Έκθεση Ζωγραφικής της Ελευθερίας Βερονίκη με θέμα:¨Αιωνιότητα¨. Εγκαίνια : 22 Αυγούστου, ώρα: 9.00μ.μ. Διάρκεια Έκθεσης: 22/8 έως 24/8. Ώρες  λειτουργίας: 8.30μ.μ.-11.00μ.μ.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ κοντά στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ ΡΑΖΑΤΑ- Πανηγύρι Προφήτη Ηλία

25 ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΡΩΙΑΝΝΑΤΑ – ΞΕΡΙΖΩΜΕΝΟ- Παραδοσιακό Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής

27 ΙΟΥΛΙΟΥ ΘΗΝΙΑ-ΚΟΝΤΟΓΟΥΡΑΤΑ-Παραδοσιακό Πανηγύρι  Αγίου Παντελεήμονα

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΑΥΓΑΤΑ-Ετήσιο Παραδοσιακό Πανηγύρι του Σωτήρα

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΔΙΛΙΝΑΤΑ-Παραδοσιακό Πανηγύρι της Παναγίας της Λάμιας

ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ Εορτάζει η Παναγία η Δραπανιώτισα                                                                                    Προστάτιδα της πόλης του Αργοστολίου. Μέγας Εσπερινός και λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Αργοστόλι.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ κοντά στο ΛΗΞΟΥΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Λεπέδων (Έτος Ιδρύσεως 1568). Πανηγυρικός Εσπερινός ώρα: 19.00 και την επομένη 26/7 ώρα: 07.00  Ιερά Πανήγυρις.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Μηνιατών – Αναλήψεως Ληξουρίου. Ανάμνηση Θαύματος Αγίου Σπυρίδωνος. Μέγας Εσπερινός και λιτάνευση της εικόνος του Αγίου ώρα: 19.30 και την επομένη 11/8 ώρα: 07.30 Όρθρος – Πανηγυρική Θεία Λειτουργία & μνημόσυνο των θυμάτων των σεισμών του 1953.

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Μηνιατών – Αναλήψεως Ληξουρίου. Πανηγυρικός Εσπερινός για την Εορτή του Αγίου Φανουρίου ώρα: 19.30 και την επομένη 27/8 ώρα: 07.30 Όρθρος & Πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

 

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

Οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς έτους 2014

 

Σάββατο 20/12 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: ώρα:20.00 Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος» Χριστουγεννιάτικη Συναυλία «Τιμής Ένεκεν» για την κοινωνική δράση της Εταιρίας «Αγιος Λουκάς ο Ιατρός» (Συμφερουπόλεως) με τη συμμετοχή της Γυναικείας Χορωδίας υπό την δ/νση του Α. Μουρελάτου και της Μαντολινάτας της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. υπό την δ/νση του Δ. Παγουλάτου. Είσοδος Ελεύθερη

 

ΛΗΞΟΥΡΙ: ώρα: 10.00π.μ.-14.00 Κεντρική πλατεία

Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του 1ου Συστήματος Ναυτοπροσκόπων Ληξουρίου. Παιχνίδια για παιδιά με τον Άγιο Βασίλη. Το Μπαζάρ θα συνεχιστεί & στις 21/12 Ώρα: 17.00       Κλειστό Γυμναστήριο Ληξουρίου Καλλιτεχνικό Εργαστήρι σε συνεργασία με τον Ν.Ε.Ο.Λ. Παιχνίδια, ζωγραφιές, κατασκευές και γλυκά κεράσματα για τους μικρούς μας φίλους, ταυτόχρονα καθ όλη την διάρκεια του απογεύματος και έως το βράδυ στην κεντρική πλατεία είχε μουσική ανάλογη με το πνεύμα των ημερών από D.J.

 

Κυριακή 21/12

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: ώρα:20.45 Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος»

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία «Τιμής Ένεκεν» για την κοινωνική δράση της Εταιρίας «Αγιος Λουκάς ο Ιατρός» (Συμφερουπόλεως) με τη συμμετοχή της Χορωδίας Λειβαθούς της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.  υπό την δ/νση του Β. Καλογηρά και Παράσταση Χορού «Το Κοριτσάκι με τα Σπίρτα», σε διδασκαλία Ξένιας Γρηγοράτου από το Πολιτιστικό Σωματείο «Ιόνιος». Είσοδος Ελεύθερη

 

ΛΗΞΟΥΡΙ: Κεντρική πλατεία  Μπαζάρ Συλλόγου γονέων Β’ Δημοτικού Σχολείου. Τρίτη 23/12  ώρα: 17.00-19.00 Χριστουγεννιάτικο Μπαζάρ του Κέντρου Δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με Αναπηρία της  Ένωσης ¨Υπερίων¨, στο εργαστήρι στο Λογγό στο Ληξούρι.  Ώρα: 19.00 Κεντρική πλατεία Ληξουρίου

Η χορωδία της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. ¨Τζώρτζης  Δελαπόρτας¨ τραγούδησε Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τα κάλαντα στη πλατεία και στους πεζόδρομους του Ληξουρίου.

 

Τετάρτη 24/12 Παραμονή Χριστουγέννων

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: ώρα 12.00π.μ. Η Φιλαρμονική Σάμης «Θέμος Αμούργης» υπό την δ/νση του μαέστρου της Μάκη Γεωργόπουλου παιάνισε Χριστουγεννιάτικες μελωδίες & κάλαντα από το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Λιθόστρωτο– πλατεία Καμπάνας.

⍟ ώρα 6.00μμ Η Φιλαρμονική Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας» υπό την δ/νση του μαέστρου της Βασίλη Περλικίδη έκανε την εθιμοτυπική της επίσκεψη στις τοπικές αρχές & συνεχίζει με μουσική περαντζάδα στο Λιθόστρωτο – πλατεία Καμπάνας – Χριστουγεννιάτικο Χωριό σκορπώντας μελωδικούς ήχους στην γιορτινή ατμόσφαιρα της πόλης.

⍟ ώρα 7.00μμ Οι κανταδόροι της Κεφαλληνιακής Χορωδίας στο Λιθόστρωτο τραγούδησαν παραδοσιακές καντάδες και κάλαντα.

⍟ ώρα 8.30μμ Η Φιλαρμονική Λειβαθούς «Χαρίλαος  Χωραφάς» υπό την δ/νση του μαέστρου της Γρηγόρη Βαγγελάτου με πρόγραμμα σε ρυθμούς γιορταστικούς  ξεκινήσει από το Χριστουγεννιάτικο Χωριό  και συνέχισε στο Λιθόστρωτο – πλατεία Καμπάνας

⍟ ώρα 9.00μμ Συναυλία της Γυναικείας Χορωδίας της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. στην Καθολική Εκκλησία, υπό την δ/νση του μαέστρου της Άγγελου Μουρελάτου.

 

Παρασκευή 26/12

ΛΗΞΟΥΡΙ: ώρα:20.30  Συναυλία της Φιλαρμονικής Σχολής Ληξουρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων.

 

ΔΙΛΙΝΑΤΑ, στο Δημοτικό Σχολείο παιδική παράσταση με ταχυδακτυλουργικά κόλπα την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου ώρα 6.30 ελεύθερη είσοδος.

 

Σάββατο 27/12 & Κυριακή 28/12

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Κλειστό Γυμναστήριο «Α. Τρίτσης» 2ο Τουρνουά Μπάσκετ Αλληλεγγύης «Φώτης Τσιλιμιδός» για αθλητές όλων των ηλικιών. Συνδιοργάνωση Κεφαλληνιακός Α.Ο. & Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ.

 

Κυριακή 28/12

ΛΗΞΟΥΡΙ: ώρα: 11.30π.μ.-15.30 Κεντρική πλατεία Ληξουρίου

Φέτος ο Άγιος Βασίλης έρχεται με άμαξα!!! Ο αγαπημένος Άγιος των παιδιών με την άμαξά του έκανε βόλτες στους δρόμους της πόλης  και θα διηγήθηκε ιστορίες στα παιδιά από το μεγάλο ταξίδι του από την Καισαρεία.

Ώρα:18.30 Οι ζογκλέρ-ακροβάτες Saltibagos στην πλατεία εντυπωσίασαν με τα ακροβατικά τους. Καθ όλη την διάρκεια του απογεύματος και έως το βράδυ στην κεντρική πλατεία παίζονταν μουσική ανάλογη με το πνεύμα των ημερών από D.J.

 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: ώρα:19.00 Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος»

Γιορτή του ΚΑΠΗ Αργοστολίου με τη συμμετοχή της Χορωδίας του ΚΑΠΗ  υπό την δ/νση του Β. Καλογηρά. Είσοδος Ελεύθερη

 

Τρίτη 30/12 

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ: ώρα: 8.00μμ Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «ο Κέφαλος» Εορταστική Συναυλία των Φιλαρμονικών της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. «Χαρίλαος Χωραφάς» υπό την δ/νση του Γρηγόρη Βαγγελάτου και «Διονύσιος Λαυράγκας υπό την δ/νση του Βασίλη Περλικίδη.

 

Τετάρτη 31/12   Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Αργοστόλι!

Στο Λιθόστρωτο με το «Κατάβρεγμα » συνεχίζουμε το Έθιμο της Τελευταίας Ημέρας του Χρόνου, ξεκινώντας από νωρίς το απόγευμα. Φιλαρμονικές & Παρέες με κάλαντα και καντάδες θα αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί τον χρόνο που φεύγει.

⍟ ώρα 12.00π.μ. Η Φιλαρμονική Λειβαθούς «Χαρίλαος  Χωραφάς» υπό την δ/νση του μαέστρου της Γρηγόρη Βαγγελάτου θα παιανίσει τα Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα από το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στην πλατεία Βαλλιάνου προς το Λιθόστρωτο– πλατεία Καμπάνας .

⍟ ώρα 6.00μμ Η Φιλαρμονική του Δήμου Κεφαλλονιάς ‘’Διονύσιος Λαυράγκας’’ υπό την διεύθυνση του Βασίλη Περλικίδη θα περιδιαβεί στο Λιθόστρωτο, παιανίζοντας τα  Πρωτοχρονιάτικα Κάλαντα και άλλες μελωδίες .

Οι κανταδόροι της Κεφαλληνιακής Χορωδίας μέσα στη χαρούμενη εορταστική ατμόσφαιρα, θα ανεβάσουν την εορταστική διάθεση της πιο χαρούμενης εποχής του χρόνου.

 

Τετάρτη  31/12

ΠΥΛΑΡΟΣ-ΕΡΙΣΟΣ. Η Φιλαρμονική Σάμης «Θέμος Αμούργης» υπό την δ/νση του μαέστρου της Μάκη Γεωργόπουλου θα παιανίσει Χριστουγεννιάτικες μελωδίες & κάλαντα στα χωριά της Πυλάρου και της Ερίσου.

 

Τετάρτη31/12

ΛΗΞΟΥΡΙ: ώρα:17.00 Η παραδοσιακή ΤΟΜΠΟΛΑ συνδιοργανώνεται από Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ., Ν.Ε.Ο.Λ. και Παλληξουριακό στην αίθουσα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ι.

 

ΣΑΜΗ: Η Φιλαρμονική Σάμης «Θέμος Αμούργης» υπό την δ/νση του μαέστρου της Μάκη Γεωργόπουλου θα σκορπίσει γιορταστικές μελωδίες & κάλαντα στη Σάμη και τα χωριά της.

 

 

Παρασκευή 19/12

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, ώρα 10.00π.μ.  Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό κατασκευή με μακετόχαρτο Το χωριό των Καλικάντζαρων» από μαθητές, με τις οδηγίες της εικαστικού κ. Στελλάτου Μαρίνας.

⍟ ώρα 5.00μ.μ Έκθεση Χριστουγεννιάτικων παζαριών (bazaar), των σχολείων μας.

 

Κυριακή 21/12 Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό,

⍟ ώρα 11.00π.μ Πλάθουμε Χριστουγεννιάτικες νοστιμιές με την ευγενική προσφορά του καταστήματος PREMIER, και κερνάμε τους επισκέπτες του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

⍟ Έξυπνες Χριστουγεννιάτικες κατασκευές με φελλούς, κορδέλες και άλλα υλικά από τις Έμελη Χατζηχρήστου, Ισιδώρα Λυκούδη & Βάσια Δελίδου.

 

Δευτέρα 22/12

Μια μεγάλη Προσφορά της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για τους μικρούς μας φίλους. ΔΩΡΕΑΝ όλα τα παιχνίδια της πλατείας από τις 12.00μμ έως τις 3.00μμ και από τις 6.00μμ έως τις 10.00μμ.

 

Τρίτη 23/12 

Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό,

⍟ ώρα 11.30π.μ. ανοικτό Εικαστικό Εργαστήρι, υπό την επίβλεψη της εικαστικού–εκπαιδευτικού κ. Θεοδώρας Ακριώτου.

⍟ ώρα 5.00μμ Η Μαντολινάτα Ελειού Πρόννων σε συνεργασία με την Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. υπό την δ/νση του Σωκράτη Μπένου μας παρουσιάζει το Εορταστικό  της πρόγραμμα.

 

Κυριακή 28/12

Ωρα 11.00π.μ.

Κουκουναροστολίδια με κουκουνάρες από τις Έμελη Χατζηχρήστου και Νικολέτα Μπίρμπα.

 

Δευτέρα 29/12

Ωρα 7.00μμ Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό οι κανταδόροι της Κεφαλληνιακής Χορωδίας θα τραγουδήσουν παραδοσιακές καντάδες και κάλαντα.

 

Τρίτη 30/12  Στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό    

⍟ ώρα 11.00π.μ Διαδραστικό θεατρικό παιχνίδι με την θεατροπαιδαγωγό Καλλιόπη Λιοσάτου «Η Κάλλω & οι Καλικάντζαροι στο μύλο»

⍟ ώρα 12.00π.μ Face Painting με την Δήμητρα Κουρή.

 

Δευτέρα 5/1/2015

Μια μεγάλη Προσφορά της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. για τους μικρούς μας φίλους. ΔΩΡΕΑΝ όλα τα παιχνίδια της πλατείας από τις 12.00μμ έως τις 3.00μμ και από τις 6.00μμ έως τις 10.00μμ.

 

⍟  Μουσικές συναυλίες από την ορχήστρα “Swingo Amorosso”  στις 23-24-26-27-29-30-31/12/2014  από τις 8.00μμ -10.00μμ.

Παραστάσεις θεάτρου σκιών  με θέμα παράστασης «ψάχνοντας τον Άγιο Βασίλη» στις 24 – 28 και 31 Δεκεμβρίου , κάθε παράσταση θα είναι διάρκειας μίας ώρας.

Παιδική παράσταση με ταχυδακτυλουργικά κόλπα την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου ώρα 6.30

 

 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 

Διοργάνωση διήμερων εκδηλώσεων εορτασμού της Πρωτομαγιάς στο Ληξούρι και την Αγία Ευφημία σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα :

Α )Στο Ληξούρι την Τετάρτη 30 Απριλίου 2014 και Ώρα 6.00μ.μ.: Στην Κεντρική Πλατεία, παιδικά παιχνίδια για την υποδοχή του Καλοκαιριού.

Ώρα 6.30μ.μ.: σκιτσογράφος διασκέδασε  με τα σκίτσα του  θεατές

Πέμπτη 1 Μαΐου :Ώρα 11.30 π.μ.: Στην Κεντρική Πλατεία άλογα ήταν διαθέσιμα  για όσους επιθυμούσαν  μια βόλτα στην πόλη στη συνέχεια η Σχολή Χορού της κ. Ελισάβετ Λιβιεράτου  παρουσιάσε ένα  Ανοιξιάτικο πρόγραμμα τέλος στις 8.00 μ.μ. στην Κεντρική πλατεία, οι Αδελφοί Καραβιώτη θα παρουσιάσαν το πρόγραμμα τους ,από την Κεφαλλονίτικη και Επτανησιακή Καντάδα μέχρι τα  σύγχρονα τραγούδια μας.

Στην Αγία ευφημία την Πέμπτη 1 Μαΐου από τις 11.30 π.μ. στην Πλατεία έκθεση λουλουδιών και χειροτεχνίας και από τις 2.00 μ.μ. χορευτικά τμήματα παραδοσιακών χορών του Δημοτικού Σχολείου Διλινάτων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Σβορωνάτων ¨Αγία Πελαγία¨ της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ., αλλά και τα τμήματα της Σχολής χορού A.J. Dance θα παρουσιάσουν ένα ποικίλο πρόγραμμα.

 

Β) Πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με τον Α.Γ.Σ. Επτανήσων  το 26ου Φεστιβάλ Γυμναστικής για όλους με την ονομασία «Άννα Πολλάτου» από τις 25 έως και τις 30 Ιουνίου.

Γ)Πραγματοποίηση τεσσάρων παραστάσεων με τίτλο –Τραγεδία ονομασμένη Ιφιγένεια- από την Παρασκευή 27 Ιουνίου έως και την Δευτέρα 30 Ιουνίου οι οποίες θα διεξάχθηκαν μετά το πέρας των ημερήσιων αγώνων του Φεστιβάλ γυμναστικής.

Δ) Σε συνεργασία με τον σκακιστικό Σύλλογο Κεφαλληνίας πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση του 17ου Ατομικού πρωταθλήματος σκάκι στις 22 και 23 Νοεμβρίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στα 150 χρόνια της Ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.

Ε) Πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία της Ελλάδος  την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2014 η 17η Αθλητικής Ημερίδας «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ-ΑΝΝΑ ΠΟΛΛΑΤΟΥ» ως μία προσπάθεια προώθησης του Αθλητισμού και της εξωσχολικής φυσικής αγωγής των παιδιών, με ειδική αναφορά και φόρο τιμής στην πρόσφατα αδικοχαμένη Ολυμπιονίκη μας Άννα Πολλάτου, στις Αθλητικές εγκαταστάσεις Αργοστολίου στις 9π.μ. με την συμμετοχή των σχολείων της Α΄Βαθμιας και Β΄Βάθμιας εκπαίδευσης.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Για το έτος 2014  δεν πραγματοποιήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες κινηματογραφικές προβολές λόγω των ζημιών που υπέστησαν τα θέατρα από τους σεισμούς.

Προβλήθηκαν τέσσερες ταινίες από τις 4 έως και τις 25 Γενάρη τις οποίες παρακολούθησαν 829 άτομα.

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ

 

Α) ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ

«ΤΡΙΤΣΕΙΑ 2014»

Διεξάχθηκαν για  τρίτη χρονιά στην Κεφαλονιά το Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Αργοστολίου «Ανδρέας Βεργωτής»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Κεφαλονιάς σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Βετεράνων Αθλητών Στίβου και το Ίδρυμα Αντώνη Τρίτση διοργάνωσαν αγώνες στίβου στην μνήμη του συμπατριώτη μας Αντώνη Τρίτση

 

Β) ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015

Εγκρίθηκαν και ξεκίνησε η υλοποίηση τους το έτος 2014 συνολικά δώδεκα προγράμματα «άθλησης για όλους»  σε συνεργασία και χρηματοδότηση μέρους των δαπανών από την Γενική Γραμματεία αθλητισμού.

Τα Προγράμματα αφορούσαν παιδιά και ενήλικες και πραγματοποιήθηκαν τμήματα σε κάθε Δημοτική Ενότητα.

Γ) Διοργάνωση αγώνων δρόμου «Αντύπεια 2014» το Σάββατο 26 Απριλίου.

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το έτος 2014  λειτούργησαν τα παρακάτω τμήματα καλλιτεχνικής παιδείας:

 • ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ για παιδιά και ενήλικες Αργοστολίου τα οποία διακρίνονται στην Μικτή και την γυναικεία Χορωδία και το Μουσικό Χορωδιακό Σχολείο.
 • ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΛΛΙΚΗΣ που αποτελούνταν από το Ανδρικό Σχήμα και την Μικτή Χορωδία.
 • ΧΟΡΩΔΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ με Μικτή χορωδία και Μαντολινάτα
 • ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ για παιδιά και ενήλικες δημοτικής ενότητας Αργοστολίου
 • ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ δημοτικής Ενότητας Αργοστολίου «Διονύσιος Λαυράγκας»
 • ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς «Χαρίλαος Χωραφάς»
 • ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ δημοτικής Ενότητας Σάμης -Πυλάρου  « Θέμος Αμούργης»
 • ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ για παιδιά και ενήλικες
 • ΧΟΡΕΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ εκμάθησης παραδοσιακών χορών δημοτικής ενότητας Πυλάρου
 • ΤΜΗΜΑ ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ δημοτικής ενότητας Αργοστολίου
 • ΤΜΗΜΑ ΜΑΝΤΟΛΙΝΑΤΑΣ δημοτικής ενότητας Αργοστολίου


 

2.ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

 

 

Το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου Ν.Π.Δ.Δ. το οποίο λειτουργεί από το 1912 περιέθαλπε και περιθάλπει 74 ηλικιωμένα άτομα της Γ΄ ηλικίας παρέχοντάς τους στέγη, σίτιση, ιατροφαρμακευτική φροντίδα, φυσιοθεραπεία, εκδρομές και διασκέδαση.

Προχωρήσαμε σε νέα μετεγκατάσταση του Ιδρύματος  προκειμένου να μειώσουμε τα έξοδά μας. Στο Ξενοδοχείο KEFALLONIA STAR των Αφών Μιχαήλ Πεφάνη πληρώναμε κάθε μήνα το ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (10.360,00€) συμπεριλαμβανομένου του χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου του ενοικίου. ¨όμως μετά την 1η Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το συμφωνητικό ζητούσαν αύξηση του ενοικίου κατά 20%. Παρ όλες τις προσπάθειές μας για να μην προχωρήσουν σ’ αυτή την αύξηση δεν δεχόντουσαν καμία τροποποίηση της σύμβασης. Έτσι και εμείς προχωρήσαμε σε απευθείας ενοικίαση του Ξενοδοχείου ΦΩΚΑΣ με μηνιαίο ενοίκιο πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00€) επιπλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου.

Έτσι και αλλιώς ήταν το μοναδικό προσφερόμενο ξενοδοχείο το οποίο κάλυπτε τις ανάγκες μας με τις λιγότερες δυνατόν μετατροπές και πάρα πολλούς αποθηκευτικούς χώρους. Η δυναμικότητά του ήταν για 200 κλίνες και εμείς χρειαζόμασταν μόνο 75 κλίνες.

 

Έτσι γλυτώσαμε από τα πολλά προβλήματα που είχαμε με τους ιδιοκτήτες του Ξενοδοχείου KEFALONIA  STAR όπως:

Τα τεράστια προβλήματα με την λειτουργία των κλιματιστικών  και τις συνεχόμενες καταγγελίες από τους γείτονες για  ηχορύπανση των κλιματιστικών μηχανημάτων μας υποχρέωσαν σε εξεύρεση εναλλακτικής λύσης.

Όμως ο σεισμός της 27ης Ιανουαρίου και τα σοβαρά στατικά προβλήματα του ξενοδοχείου μας ανάγκασαν να το εγκαταλείψουμε την ίδια ημέρα και με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη να μεταφερθούμε κατ αρχάς  στον Ξενώνα του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά. Όμως οι συνθήκες διαβίωσης ήταν απαράδεκτες καθώς στοιβάζαμε 12 ηλικιωμένους σε δωμάτια των 20 τ.μ. με μία τουαλέτα. Το κτίριο δεν είχε κεντρική θέρμανση ούτε και ζεστά νερά για να κάνουμε μπάνια στους φιλοξενούμενούς μας. Οι δε εξωτερικές θερμοκρασίες ήταν αρκετά κάτω του μηδενός που ήταν αδύνατον να αντέξουν οι φιλοξενούμενοί μας.

Τελικά και μετά πολιτικών παρεμβάσεων μεταφερθήκαμε στον ξενώνα του Αγίου Ανδρέα στα Περατάτα Κεφαλληνίας.

Αν και ο χώρος δεν είναι ο ιδανικός για να στεγαστεί Γηροκομείο καθώς δεν διαθέτει βασικά (Ανελκυστήρα, κλιματισμό, χώρους κλπ) ίσως είναι ο καλύτερος διαθέσιμος την παρούσα στιγμή  και δεν πληρώνουμε ενοίκιο από τον Φεβρουάριο 2014 μέχρι σήμερα.

Κινηθήκαμε σε δωρητές προκειμένου να εξασφαλίσουμε νέα μηχανήματα στο φυσιοθεραπευτήριο τελευταίας τεχνολογίας για την καλύτερη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Επίσης αναμένοντας την ολοκλήρωση της Α΄ Φάσης του Νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου προχωρήσαμε στην ανεύρεση δωρητών που θα μας εξασφαλίσουν νέο εξοπλισμό του Ιδρύματος και ιδιαίτερα νέα κρεβάτια ηλικιωμένων κατακοίτων που θα βοηθήσουν στην ιδιαίτερα δύσκολη φροντίδας τους. Ήδη και λόγω σεισμών μία φιλανθρωπική οργάνωση «ΔΕΣΜΟΣ» μας εξόπλισε με 27 κρεβάτια ειδικά για κατάκοιτους με κάγκελα και αδιάβροχα στρώματα.

Πραγματοποιήσαμε χορούς για την διασκέδαση των φιλοξενουμένων μας, με ζωντανή μουσική που με πολύ χαρά αφιλοκερδώς μας την προσέφεραν οι συμπολίτες μας. Παράλληλα τους ετοιμάσαμε και μπουφέ με την βοήθεια των εργαζομένων μας από τον χώρο της κουζίνας με την συμμετοχή των καταστηματαρχών του Αργοστολίου. Διοργανώσαμε και εκδρομές δε διάφορα μέρη της Κεφαλλονιάς (Φισκάρδο, Πόρο, Σάμη, Άγιο Γεράσιμο Ιθάκη και αλλού) για τους φιλοξενουμένους μας που έχουν την δυνατότητα μετακίνησης  έστω και με την βοήθεια του προσωπικού μας (περίπου 30 άτομα).

Συνεργαστήκαμε με το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Κεφαλλονιάς   προκειμένου να   εξασφαλιστεί   και το   φαγητό των

ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας χορηγώντας δύο μερίδες ημερησίως (πρωί – βράδυ). Βοηθήσαμε στην φυσιοθεραπεία στο Κ.Α.Π.Η. τρείς φορές την εβδομάδα στέλνοντας την φυσιοθεραπεύτριά μας για φυσιοθεραπεία των μελών του Κ.Α.Π.Η. Στον χώρο του Ιδρύματος πραγματοποιήσαμε και φυσιοθεραπείες κάποιων απόρων συμπολιτών μας που χρειαζόταν βοήθεια.

Παράλληλα τρέξαμε την ολοκλήρωση της Α΄ φάση κατασκευής του  Νέο Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου το οποίο ήδη έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ενώ παράλληλα ψαχτήκαμε για την χρηματοδότηση της Β΄ φάσης του Νέου Δημοτικού Γηροκομείου μέσω Ευρωπαικών πόρων και συγκεκριμένα μέσω Ε.Σ.Π.Α..

Προχωρήσαμε στην ανάθεση της καθαριότητας σε εξωτερικό συνεργεία καθώς τα τελευταία χρόνια πολλοί εργαζόμενοι αποχώρησαν με σύνταξη και ζητήσαμε την έγκριση πρόσληψης οκτάμηνου και δίμηνου προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων που δημιουργήθηκε μετά την ομαδική αποχώρηση εργαζομένων λόγω συνταξιοδοτήσεων. Τελικά στο τέλος του 2014 μας εγκρίθηκε η πρόσληψη οκτώ ατόμων με δίμηνη απασχόληση (ενός ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού η οποία θέση τελικά δεν καλύφθηκε, τεσσάρων ΔΕ7 βοηθών νοσοκόμων και τριών ΥΕ14 Βοηθών Μαγείρων – Τραπεζοκόμων).


 

3.ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ

 

Στήριξη δομών και προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας, βελτίωση υπαρχόντων υποδομών κοινωνικής αλληλεγγύης ( ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΗΦΗ) και εισαγωγή νέων κοινωνικών δομών σε συνεργασία με το Τμήμα Πρόνοιας Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας και το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου.

 

Α. ΜΟΝΑΔΕΣ   Κ.Α.Π.Η.

Το τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας ήταν αρμόδιο για την αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) του Δήμου, καθώς και για την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων φροντίδας ατόμων της τρίτης ηλικίας.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ατόμων τρίτης ηλικίας οι λειτουργίες Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων παρέχονταν σε γεωγραφικά αποκεντρωμένες μονάδες (Γραφεία ΚΑΠΗ) και συγκεκριμένα στο Δήμο Κεφαλλονιάς δραστηριοποιήθηκαν τρία (3) ΚΑΠΗ:

 

Κ.Α.Π.Η.  Δ.Ε. Αργοστολίου, με έδρα το Αργοστόλι

Κ.Α.Π.Η. Δ. Ε. Λειβαθούς, με έδρα τον Καραβάδο

Κ.Α.Π.Η. Δ.Ε. Πυλάρου, με έδρα την Αγία Ευφημία

 

Σκοπός τους ήταν:

 • Η παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών , ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων ώστε να παραμείνουν αυτόνομα , ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Η διαφώτιση και η συνεργασία του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων
 • Η έρευνα σχετικά με τα προβλήματα των ηλικιωμένων.

 

Β. Ευρωπαϊκά Προγράμματα « Βοήθεια στο σπίτι», Κ.Η.Φ.Η.

 

Συνεχίστηκαν και υποστηρίχθηκαν όλες οι προϋπάρχουσες δομές  των  έξι (6) ευρωπαϊκών προγραμμάτων  « Βοήθεια στο σπίτι» (Δημοτικών Ενοτήτων Aργοστολίου, Παλικής, Σάμης, Ερύσσου, Ελειού – Πρόννων και Λειβαθούς) και της μιας (1) Μονάδας «Κοινωνικής Μέριμνας» (Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου)  καθώς και της μονάδας Κ.Η.Φ.Η. στα Αντυπάτα Πυλάρου που παρείχαν κοινωνικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας  σε ηλικιωμένους και σε ΑΜΕΑ στο Δήμο Κεφαλλονιάς .

 

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Παροχή Υποστήριξης και Ατομικής Συμβουλευτικής σε άτομα που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Συνέχιση της λειτουργίας του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου και παροχή – διανομή τροφίμων πρώτης ανάγκης σε πάνω από 100 οικογένειες δικαιούχων σε τακτική μηνιαία βάση (ανάλογα με τα διαθέσιμα προϊόντα).

Προσπάθειες για μεγαλύτερη στήριξη του θεσμού από την τοπική κοινωνία και εξεύρεση χορηγιών.

Συνεργασία και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που απέφερε τη χορηγία προϊόντων αξίας πάνω από  9.000,00 Ευρώ που διανεμήθηκαν στους δικαιούχους.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

 

Ενισχύθηκαν και βελτιώθηκαν οι υποδομές βρεφονηπιακής φροντίδας –Προσχολικής Αγωγής, αντιμετωπίστηκαν αρκετές ελλείψεις σε αίθουσες διδασκαλίας, κτίρια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Μεταστεγάστηκε ο β΄ δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αργοστολίου στο νεόδμητο κτίριο του Βρεφονηπιακού Σταθμού του πρώην Ο.Ε.Κ.

Εντάχθηκε στο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» και ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σάμης ως προς το 50% της δυναμικότητάς του

Ο Τομέας Δράσης των Παιδικών Σταθμών δραστηριοποιήθηκε –με την ύπαρξη διοικητικών μονάδων – δομών σε τρεις περιοχές και  περιελάμβανε τα παρακάτω Γραφεία Παιδικών Σταθμών:

Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Αργοστολίου (2 μονάδες)

Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Παλικής

Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Σάμης

 

Λειτούργησαν λοιπόν οι παρακάτω μονάδες Παιδικών Σταθμών, οι οποίες μάλιστα εντάχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ Πρόγραμμα Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» :

A/A ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΟΜΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΟΜΗΣ

 

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦ/ΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΠΑ

1 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αργοστολίου (Α΄Δομή) 6438 54 10
2 Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αργοστολίου (Β΄Δομή) 21852 56 10
3 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Παλικής “ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ” 21402 40 20
4 Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Σάμης 30361 20 10
5 Παιδικός Σταθμός Πυλάρου “ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΚΙΑ” 305 20 20
6 Παιδικός Σταθμός  “ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΙΑ” 309 20 20
      210 90

 

Στις προθέσεις του Ν.Π.Δ.Δ. ήταν και η δημιουργία τριών (3) νέων μονάδων Παιδικών Σταθμών στις δύο περιοχές που ήδη υπάρχει πρόγραμμα – δράσης  στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (Δημοτικές Ενότητες Ελειού – Πρόννων και Πυλάρου) αλλά και στη Δημοτική Ενότητα Λειβαθούς με την παρακάτω διοικητική μορφή :

Γραφείο Παιδικών Σταθμών  Δ.Ε Ελειού Πρόννων

Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Λειβαθούς

Γραφείο Παιδικών Σταθμών Δ.Ε Πυλάρου

Το θέμα όμως αυτό δεν έχει προχωρήσει δεδομένης της απαγόρευσης των προσλήψεων στο Δημόσιο.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

 

Ενισχύθηκαν και βελτιώθηκαν κάποιες υποδομές στις ενεργές Δημοτικές Βιβλιοθήκες α) «Πετρίτσειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου «Ο ΔΑΜΩΔΟΣ» και β) «Ζησιμάτειο» Δημοτική Βιβλιοθήκη Πυλάρου.

Σκοπός της διοίκησης ήταν η αντιμετώπιση ελλείψεων στις υφιστάμενες δομές  και η δημιουργία Υλικοτεχνικής Υποδομής και στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργία οργανωμένου «δικτύου» και ενοποίησης των υπαρχόντων μονάδων.

Μια πρώτη προσπάθεια καταγραφής των δυνατοτήτων των δύο (2) Δημοτικών Βιβλιοθηκών Ληξουρίου και Πυλάρου έγινε προς το τέλος του έτους με την ανάθεση του έργου αυτού σε εξειδικευμένο προσωπικό (βιβλιοθηκονόμο), όμως χωρίς την ύπαρξη κατάλληλου προσωπικού σε μόνιμη βάση θεωρήθηκε σχεδόν αδύνατη η υποστήριξη των μονάδων αυτών.

Έγιναν πάντως αρκετές εργασίες αποκατάστασης και επισκευής – συντήρησης  κτιριακών εγκαταστάσεων τόσο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ληξουρίου «Ο ΔΑΜΩΔΟΣ» που υπέστη αρκετές ζημιές λόγω των σεισμών του 2014, αλλά  και προμήθεια εξοπλισμού στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Φάρσων (τοποθέτηση ερμαρίων και ραφιών αξίας άνω των 10.000,00 €).

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υποστηρίχθηκαν όλες οι δράσεις του Ν.Π.Δ.Δ. σε κάθε τομέα και σε κάθε επίπεδο.

Ολοκληρώθηκε η προμήθεια του κατάλληλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκαταστάθηκαν τα αντίστοιχα με το Δήμο μας λογισμικά οικονομικής διαχείρισης και μισθοδοσίας προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα «ζεύξης» αυτών, αλλά και παροχής βοήθειας – υποστήριξης από το προσωπικό του Δήμου λόγω εμπειρίας.

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταφοράς όλων των παραστατικών των πρώην Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύθηκαν στον Οργανισμό μας και έτσι κατέστη δυνατή η μετάβαση στο πλήρως μηχανογραφημένο σύστημα οικονομικής διαχείρισης της Υπηρεσίας από την 1/1/2013 και η ένταξη του Φορέα στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Επίσης από τα μέσα του 2014 άρχισε η προετοιμασία για τη μετάβαση στο «διπλογραφικό» σύστημα μηχανογράφησης παρά τις δυσκολίες που εμφανίζονται.

 


4.ΕΔΑΚΙ Α.Ε. ΟΤΑ – Τοπικός ΦοΔΣΑ

Αναφέρουμε  τις δράσεις  της ΕΔΑΚΙ ΑΕ ΟΤΑ  για το έτος 2014 παρέχοντας υπηρεσίες Κεφαλονιάς  και Ιθάκης

1)Η επιχείρηση  πραγματοποίησε  την συγκέντρωση ΑΣΑ ως αρμόδιος (επιχειρισιακός) φορέας διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) για τον Δήμο Κεφαλονιάς    και παρείχε ολοκληρωμένο το έργο της τελικής Διάθεσης ΑΣΑ

2)Αποφράξεις  δικτύων αποχέτευσης  με το αποφρακτικό  όχημα που διαθέτει

3)Πλύσιμο όλων των κάδων  από τα πλυντικά οχήματα της επιχείρησης

4)Αντληση βοθρολυμάτων (ποσότητα  7500 κυβικά περίπου  ) από τα σημεία  του νησιού που δεν  λειτουργεί Βιολογικός Καθαρισμός με οχήματα (βυτιοφόρα ) ιδιοκτησίας της .

Το Χ.Υ.Τ.Υ  που ευρίσκεται στην περιοχή των Ζόλων είναι ιδιοκτησίας της ΕΔΑ-ΚΙ ΑΕ ΟΤΑ  και διαθέτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές  όπως το σύστημα συλλογής  και μονάδα επεξεργασίας  στραγγιδίων, ζυγιστήριο με μονάδα καταγραφής κ.λ.π Επίσης στον χώρο του Χ.Υ.Τ.Υ έγινε διάθεση  απορριμμάτων  1600  τόνων από τον Δήμο Ιθάκης  τα οποία μεταφέρονται γιατί το νησί της Ιθάκης δεν έχει ΧΥΤΑ

Σύμφωνα  με στοιχεία που προκύπτουν για το έτος 2014 η εγκατάσταση  Μηχανικής – Βιολογικής Προεπεξεργασίας  Απορριμμάτων και Βιολογικής Ιλύος (Εργοστάσιο)επεξεργάστηκαν 350 τόνους    οργανικά  απορρίμματα   από τα οποία προέκυψαν  95 τόνοι compost  ως τελικό προιόν

Η επιχείρηση  πρόγραμμα ανακύκλωσης (μετά από σύμβαση  που έχει συνάψει το έτος  2008)με την Ελληνική  Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης Α.Ε  Διαθέτει τρία  ειδικά  απορριμματοφόρα οχήματα .

Οι ποσότητες που ανακυκλώθηκαν ήταν περίπου 900 τόνοι (χαρτί,αλουμίνιο, πλαστι κό ,γυαλί ) οι οποίοι  συλλέχτηκαν  από 500 κάδους ανακύκλωσης που  έχουν τοπο-θετηθεί σε 250 σημεία  του Νησιού.Τα ανακυκλώσιμα υλικά  μεταφέρθηκαν στο κέ-ντρο  ανακυκλώσιμων υλικών στην Πάτρα.

Να τονισουμε ότι η ταυτόχρονη λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής – Βιολογικής Προεπεξεργασίας Απορριμμάτων και Βιολογικής Ιλύος και του προγράμματος  ανα-κύκλωσης απορριμμάτων αυξάνει κατά 20% περίπου τον χρόνο  λειτουργίας του Χ.Υ.Τ.Υ

Η συντήρηση και επισκευή όλων των οχημάτων έγινε  στο ιδιόκτητο  συνεργείο της Επιχείρισης  στην Β.Ι.Π.Ε Αργοστολίου όπου  υπάρχει η κατάλληλη υποδομή  όπως  και ο ανεφοδιασμός καυσίμων των οχημάτων.


5.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς είναι ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του ν. 1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως». Ασχολείται με τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, έργων μεταφοράς, τη διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, αφαλάτωσης, καθώς και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων σε όλη τη γεωγραφική ενότητα του νησιού.

Προήλθε από τη συγχώνευση των τριών πρώην ΔΕΥΑ που δραστηριοποιούνταν στο νομό (ΔΕΥΑ Αργοστολίου, ΔΕΥΑ Λειβαθούς, ΔΕΥΑ Σάμης), στα πλαίσια εφαρμογής του Ν 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 107 παράγραφος 1β. Έτσι από 01-01-2012 η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφαλλονιάς ανέλαβε δραστηριότητα στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, αφαλάτωσης και Μονάδων Επεξεργασίας Λυμμάτων σε  όλο το νησί (Έρισο, Πύλαρο, Σάμη, Παλική, Αργοστόλι, Ομαλά, Λειβαθώ, Ελειού-Πρόννων).

Η υδροδότηση πραγματοποιείται από 110 γεωτρήσεις και εξυπηρετούνται περίπου 36.000 ενεργά υδρόμετρα.

Το δίκτυο αποχέτευσης περιλαμβάνει 35 αντλιοστάσια και 3 Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων, στο Αργοστόλι (δυναμικότητα επεξεργασίας 6.000 κυβικά/ημέρα και δυνατότητα εξυπηρέτησης 30.000 κατοίκων), στη Σάμη (δυναμικότητα επεξεργασίας 2.700 κυβικά/ημέρα και δυνατότητα εξυπηρέτησης 8.000 κατοίκων) και στην Παλική (δυναμικότητα επεξεργασίας 2.800 κυβικά/ημέρα και δυνατότητα εξυπηρέτησης 8.500 κατοίκων).

Για την εύρυθμη οργάνωση, λειτουργία και αποτελεσματικότητα της Επιχείρησης, η Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς πέραν των κεντρικών γραφείων της που βρίσκονται στο Αργοστόλι, διατηρεί κατά τόπους γραφεία στη Σάμη, στη Λειβαθώ, στον Πόρο και στο Ληξούρι, με το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό. Επιπλέον, έχει οργανώσει κοινά συνεργεία τεχνικών ανά γειτονικές περιοχές, ώστε να καλύπτουν άμεσα τις όποιες ανάγκες. Εξειδικευμένο, επίσης προσωπικό διαθέτει και στις τρεις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων. Τέλος, στις περιοχές που δε λειτουργεί γραφείο της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, για την εξυπηρέτηση των πολιτών, ανά τακτά χρονικά διαστήματα προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α. παραβρίσκεται στα κατά τόπους δημοτικά γραφεία για είσπραξη λογαριασμών, αποδοχή αιτήσεων και παροχή διευκρινίσεων σχετικών με τη λειτουργία της Επιχείρησης.

Κατά προτεραιότητα, στον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς, προβλέπονται, πέραν των λειτουργικών αναγκών, προμηθειών και εργασιών συντήρησης και επισκευής των υπαρχόντων δικτύων της επιχείρησης, και νέα έργα που αφορούν τόσο στο δίκτυο ύδρευσης του νησιού, καθώς η αντικατάσταση των παλαιών αγωγών θα συμβάλει στην ποιότητα του παρεχόμενου νερού, όσο όμως και στην αποχέτευση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των λυμάτων είναι βασική παράμετρος στην προστασία του περιβάλλοντος από την ανθρώπινη ρύπανση και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Επιχείρηση παρά την έλλειψη προσωπικού και των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζει λόγω της ιδιαιτερότητας των περιοχών που εποπτεύει (μορφολογία εδάφους, υψομετρικές διαφορές, μεγάλες αποστάσεις), προσπαθεί να αντεπεξέρχεται στις ανάγκες λειτουργίας των δικτύων της και να κρατάει σε καλό επίπεδο τις παροχές της προς τους καταναλωτές της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πραγματοποίησε 15 συνεδριάσεις και έλαβε 118 αποφάσεις.

Με την υπ’ αριθ. 12/2014 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς ζητήθηκε ο ορισμός  ορκωτού ελεγκτή για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου χρήσεως 2013, με τη δαπάνη που θα δημιουργηθεί από τον εν λόγω ορισμό να επιβαρύνει τον Κ.Α. 61.00 «Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών» του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού έτους 2014.

 

ΑΝΑΘΕΣΗ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ

Με την υπ΄αριθμ. 18/2014 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η μελέτη «Τοπογραφικών και Βυθομετρικών Υποβάθρων Μονάδας Αφαλάτωσης Φισκάρδου» που συντάχθηκε από τον Τοπογράφο Μηχανικό Κουβά Νικόλαο με ΑΜ ΤΕΕ 78652 και θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κεφαλλονιάς. Η αμοιβή της μελέτης είναι δέκα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα επτά λεπτά €14.929,47 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Η ανωτέρω δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 61.00 «Αμοιβές Ελεύθερων Επαγγελματιών» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού 2014.

Με την υπ΄αριθμ. 37/2014 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η ανάθεση καινούργιας μελέτης τροποποίησης Περιβαλλοντικών Όρων για την ανανέωση άδειας λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Ληξουρίου στην εταιρεία CHEMCONTROL ΧΗΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Ε.  έναντι του χρηματικού ποσού των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ  (4.500,00 € ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  Η ανωτέρω δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 61.01 «Αμοιβές Ελεύθερων Επαγγελματιών» του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού της επιχείρησης έτους 2014 και ανάλογη πίστωση σε Κ.Α. που έχει προβλεφθεί και στον προϋπολογισμό έτους 2015.

Με την υπ’ αριθ. 45/2014 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς εγκρίθηκε η μελέτη «Υδραυλική Μελέτη Μονάδας Αφαλάτωσης Φισκάρδου» η οποία ανατέθηκε στην κα Στρατάκου Φωτεινή του Λεωνίδα, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με την υπ’ αριθμ. 72/2012 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Κεφαλλονιάς, εγκρίθηκε από τον επιβλέποντα μηχανικό κ. Καλογερόπουλο Θεόδωρο και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μελετών και Κατασκευής Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Ύδρευσης –Αποχέτευσης – Κτιριακών Έργων & Η/Μ της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Κεφαλλονιάς, κ. Παγουλάτο Λεωνίδα, με την υπ’ αριθμ. 12104/15-04-2014 απόφαση.

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ- ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Με την υπ΄ αριθμ. 61/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της προμήθειας υδρομετρητών & φρεατίων 2014. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από τον κ. Στελλάτο Ανδρέα, υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου Τ.Ε., ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων ΕΚΠΟΤΑ). Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 30.350,00 € πλέον Φ.Π.Α. και η συγκεκριμένη δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2014 και στον Κ.Α. 62.07 «Έξοδα Επισκευών & Συντηρήσεων» του σκέλους των εξόδων.

Με την υπ΄ αριθμ. 6/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την κα Βιτωράτου Μαριάνθη, υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου Π.Ε., ειδικότητας Χημικού Μηχανικού καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων ΕΚΠΟΤΑ). Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 56.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει την εξειδικευμένη πίστωση ποσού 24.000,00 €, που υπάρχει εγγεγραμμένη εις βάρος του Κ.Α. 64.00 «Έξοδα Μεταφορών» του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού έτους 2014 και την πίστωση του ποσού των 32.000,00 € που θα προβλεφθεί για το οικονομικό έτος 2015 του Κ.Α. 64.00 «Έξοδα Μεταφορών» του σκέλους των εξόδων .

Με την υπ΄ αριθμ. 6/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τη Δημοτική Ενότητα Παλικής. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την κα Βιτωράτου Μαριάνθη, υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου Π.Ε., ειδικότητας Χημικού Μηχανικού καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων ΕΚΠΟΤΑ). Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 9.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει την εξειδικευμένη πίστωση ποσού 3.150,00 €, που υπάρχει εγγεγραμμένη εις βάρος του Κ.Α. 64.00 «Έξοδα Μεταφορών» του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού έτους 2014 και την πίστωση του ποσού των 5.850,00 € που θα προβλεφθεί για το οικονομικό έτος 2015 του Κ.Α. 64.00 «Έξοδα Μεταφορών» του σκέλους των εξόδων .

Με την υπ΄ αριθμ. 6/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές Ενότητες Ελειού-Πρόννων & Λειβαθούς. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την κα Βιτωράτου Μαριάνθη, υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου Π.Ε., ειδικότητας Χημικού Μηχανικού καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων ΕΚΠΟΤΑ). Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 11.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει την εξειδικευμένη πίστωση ποσού 3.000,00 €, που υπάρχει εγγεγραμμένη εις βάρος του Κ.Α. 64.00 «Έξοδα Μεταφορών» του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού έτους 2014 και την πίστωση του ποσού των 8.000,00 € που θα προβλεφθεί για το οικονομικό έτος 2015 του Κ.Α. 64.00 «Έξοδα Μεταφορών» του σκέλους των εξόδων .

Με την υπ΄ αριθμ. 6/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δημοτικές Ενότητες Σάμης, Πυλάρου & Ερίσσου. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την κα Βιτωράτου Μαριάνθη, υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου Π.Ε., ειδικότητας Χημικού Μηχανικού καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων ΕΚΠΟΤΑ). Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 17.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει την εξειδικευμένη πίστωση ποσού 5.500,00 €, που υπάρχει εγγεγραμμένη εις βάρος του Κ.Α. 64.00 «Έξοδα Μεταφορών» του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού έτους 2014 και την πίστωση του ποσού των 11.500,00 € που θα προβλεφθεί για το οικονομικό έτος 2015 του Κ.Α. 64.00 «Έξοδα Μεταφορών» του σκέλους των εξόδων .

 

Με την υπ΄ αριθμ. 7/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της προμήθειας γάλακτος για το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α Κεφαλλονιάς για το έτος 2014. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την κ. Κουρή Παρασκευή, υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου Π.Ε., ειδικότητας Βιολόγου – Τεχνολόγου καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 11.439,05 € πλέον Φ.Π.Α. και η συγκεκριμένη δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2014 και στον Κ.Α. 60.00 « Αμοιβές Έμμισθου Προσωπικού» του σκέλους των εξόδων.

Με την υπ΄ αριθμ. 32/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της προμήθειας αντλιών. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από τον κ. Στελλάτο Ανδρέα, υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου Τ.Ε., ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων ΕΚΠΟΤΑ). Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 10.200,00 € πλέον Φ.Π.Α. και η συγκεκριμένη δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του έτους 2014 και στον Κ.Α. 12.90 «Αντλητικά Συγκροτήματα» του σκέλους των εξόδων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την υπ΄ αριθμ. 9/2014 απόφαση Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α. Κεφαλλονιάς εγκρίθηκαν η μελέτη και οι όροι δημοπράτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για το έτος 2014. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σχετική μελέτη που εκπονήθηκε από την κα Βιτωράτου Μαριάνθη, υπάλληλο ΙΔΑΧ κλάδου Π.Ε., ειδικότητας Χημικού Μηχανικού καθώς και η διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή και τη συμμόρφωση στις τεχνικές προδιαγραφές (βάσει των διατάξεων του ΠΔ 28/80). Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 2.162,5 € πλέον Φ.Π.Α. και η συγκεκριμένη δαπάνη έχει συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2014 και στον Κ.Α. 61.00 «Αμοιβές Ελεύθερων Επαγγελματιών» του σκέλους των εξόδων.

Με την υπ’ αριθ. 54/2014 απόφαση του ΔΣ ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς ζητήθηκε η ανάθεση εργασιών απεντόμωσης-μυοκτονίας των ΔΕ Αργοστολίου, Ληξουρίου & Σάμης, με τη δαπάνη που θα δημιουργηθεί από την εν λόγω ανάθεση να επιβαρύνει τον Κ.Α. 61.00 «Αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών» του σκέλους των εξόδων προϋπολογισμού έτους 2014.

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 • Αλλαγές υδρομέτρων: 524
 • Επανασυνδέσεις: 138
 • Διακοπές: 375
 • Νέες συνδέσεις ύδρευσης: 152
 • Νέες συνδέσεις αποχέτευσης: 15

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

 • Απεντόμωση – μυοκτονία σε Αργοστόλι, Παλική, Σάμη
 • Διανομή νερού σε Δ.Ε. Ερίσου
 • Σύνδεση νέας δεξαμενής Καραβομύλου με δίκτυο ύδρευσης
 • Δίκτυο ύδρευσης σε Ζόλα
 • Δίκτυο ύδρευσης σε Βλαχάτα
 • Δίκτυο Ύδρευσης Ληξούρι – Εθνικής Αντιστάσεως – Μιαούλη – Καρούσου
 • Δίκτυο Ύδρευσης Χαυδάτα
 • Δίκτυο Ύδρευσης Καραβόμυλος
 • Δίκτυο Αποχέτευσης Βουνί και Ματζαβινάτα
 • Δίκτυο Ύδρευσης Ληξούρι Γηροκομείο
 • Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνα Ληξούρι
 • Δίκτυο Ύδρευσης σε Κουνόπετρα
 • Δίκτυο Ύδρευσης σε Χαράβοντα
 • Δίκτυο Ύδρευσης σε Κρεμμύδι
 • Δίκτυο Ύδρευσης σε Ζόλα
 • Δίκτυο Ύδρευσης Τραυλιάτα
 • Δίκτυο Ύδρευσης Πουλάτα
 • Κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων στην Πλατεία Ληξουρίου
 • Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Σάμης – Αργοστολίου – Παλικής
 • Συντήρηση υποσταθμών ρεύματος ΜΕΛ Αργοστολίου και Παλικής
 • Καθαρισμός δεξαμενών ύδρευσης
 • Συντήρηση δικτύων ύδρευσης
 • Καθαρισμός δεξαμενών ΜΕΛ Αργοστολίου, Σάμης και Παλικής
 • Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες για την αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης-αποχέτευσης, τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Σάμης και Παλικής
 • Αντικατάσταση και αποκατάσταση φθαρμένων τσιμεντόδρομων και ασφαλτικών από εργασίες σε δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.
 • Δειγματοληψίες και χημικές-μικροβιολογικές αναλύσεις νερού στο εργαστήριο της Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων Αργοστολίου για την παρακολούθηση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

 


 1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ- ΝΠΔΔ

Το ∆ηµοτικό Λιμενικό Ταµείο Κεφαλληνίας- Ιθάκης είναι διαδημοτικό ΝΠ∆∆, στο οποίο συμμετέχουν οι ∆ήµοι Κεφαλονιάς και Ιθάκης .

Σκοπός είναι η διοίκηση χρήση και εκμετάλλευση  των  λιμενικών  ζωνών των λιμένων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των ανωτέρω ∆ήµων, η οικονομική διαχείριση των εισπραττόμενων λιμενικών τελών και η εκτέλεση λιμενικών έργων. Για ολόκληρο το έτος 2014 ανατέθηκαν υπηρεσίες  και προμήθειες και   έγιναν έργα τα οποία εξασφάλισαν την ασφάλεια των σκαφών που προσέγγισαν στα λιμάνια  και την όσο το δυνατόν καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους επιβάτες των πλοίων και στους  επισκέπτες των νησιών μας γενικότερα .

 • Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην σύνταξη των αναγκαίων μελετών για την αποκατάσταση των ζημιών  που προκλήθηκαν από τους σεισμούς  της 26-1 και 3-2 2014  . Έτσι ολοκληρώθηκε η μελέτη και η εκτελεση του  έργου αποκατάστασης  των ζημιών στο λιμάνι Ληξουρίου  Α ΄ΦΑΣΗ  και ολοκληρώθηκε η σύνταξη , η αδειοδότηση και χρηματοδότηση του έργου αποκατάστασης των ζημιών  στο Αργοστόλι  Α Φάση .
 • Για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα Αργοστολίου αποφασίστηκε η επαναλειτουργία των παρκόμετρων στην παραλιακή ζώνη Αργοστολίου .
 • Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τεθούν οι βάσεις   λειτουργίας υδατοδρομίου  .

Για  το  έτος 2014   ειδικότερα   εκτελέστηκαν  τα κατωθι έργα :

 1. Αποκατάσταση βλαβών στην κεντρική ράμπα  λιμάνι   Σάμης .
 2. Επισκευή ράμπας προσέγγισης   F/B   λιμάνι   Αργοστολίου.
 3. Ασφαλτόστρωση χώρου   προσέγγισης  F/B  λιμάνι  Αργοστολίου .
 4. Αποκατάσταση βλαβών στα φανάρια   δίαυλου  Αγκυροβολίου  Λεγατάτων Ληξούρι  .
 5. Βάψιμο τμήματος κτιρίου  και  εγκαταστάσεων   στο  μπαστούνι   Αργοστολίου
 6. Βάψιμο κολόνων  και  παρτεριών   παραλίας  Ληξουρίου  .
 7. Συντήρηση φωτισμού  παλιό  λιμάνι  Πόρου  .
 8. Μελέτη και  αδειοδοτήσεις   για  5  τουαλέτες ,  3  στο  λιμάνι  Πόρου  και  2 στον  Πισαετό .
 9. Έναρξη διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος Φισκάρδου  και  Αργοστολίου  για   επανακαθορισμό χερσαίων  ζωνών και δημοσίευση σε ΦΕΚ.
 10. Καλάθια λουλουδιών  στις  κολώνες  Λεγατάτων  Ληξούρι .
 11. Καλλωπισμός χώρων  λιμένα   Ληξουρίου – Πόρου –  Αργοστολίου  με τοποθέτηση γλαστρών  και  φύτεμα  νέων  λουλουδιών.
 12. Ανατέθηκαν οι εργασίες καθαριότητας των λιμενικών χώρων.
 13. Προμήθεια και τοποθέτηση παγκακιών Ιθάκη  – Πόρος –  Ληξούρι ,  προσθήκη   και   αντικατάσταση   καλαθιών απορριμμάτων  .
 14. Αντικατάσταση φρεατίων  λιμάνι   Σάμης .
 15. Πλακόστρωση τμήματος χερσαίας  ζώνης λιμένα Ιθάκης  , σημείου τοποθέτησης αγάλματος Οδυσσέα.
 16. Επισκευή ηλεκτροφωτισμού λιμένα Πισαετού Ιθάκης και Βαθέως Ιθάκης.
 17. Έγινε έλεγχος  του υποθαλάσσιου χώρου λιμένα Ληξουρίου για τυχόν ύπαρξη επικίνδυνων καταλοίπων του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου  και εκκαθάριση των ευρημάτων προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκτέλεση των εργασιών επισκευής λιμένος Ληξουρίου β΄ΦΑΣΗ  .
 18. Επίσης έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και  αποκαταστάθηκε πλήρως  η ζημιά που είχε προκληθεί κατά την προσέγγιση   Κ/Ζ  στην νέα προβλήτα Αργοστολίου

Εγκρίθηκαν οι μελέτες  επισκευής  ηλεκτροφωτισμού  λιμενικής  ζώνης   Αργοστολίου (γουλόστρωτο)  Σάμης και Φισκάρδου .

Συντάθηκαν και εγκρίθηκαν οι μελέτες  αποκατάστασης βλαβών λιμένα Πόρου ,της  τοποθέτησης δεστρών στο λιμάνι Φισκάρδου   και της πλακόστρωσης λιμενικών χώρων  Φισκάρδου.

 

Αργοστόλι   28  Σεπτεμβρίου 2015

Ο Δήμαρχος Κεφαλλονιάς

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2014 ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

 

Back To Top