skip to Main Content
Makispapanastasatos

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΜΕ 27 ΘΕΜΑΤΑ

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στη 13η συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» (αίθουσα Αντίοχου Ευαγγελάτου),  στις   16  Ιουνίου 2015   ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  10.00  προκειμένου να συζητηθούν  τα παρακάτω  θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Αποδοχή μελέτης παροχής υπηρεσιών : «Ετήσια πρόληψη και καταπολέμηση των εχθρών των φοινικοειδών με βιολογικά μέσα».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

 

2.      Ορισμός τριών εκλεκτόρων για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ορφανοτροφείου Κεφαλληνίας «Ο Σωτήρ».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

 

3.      Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κεφαλλονιάς με τον αντικαταστάτη του, για την τακτική Γενική Συνέλευση στις 29/06/2015 των Μετόχων της Εταιρείας με την επωνυμία: «ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ Α.Ε.( Ε.Κ.Ε.Κ.- Τ.Α.Κ.Ι  Α.Ε.) ».

ΕΙΣ: Γ.Γ. Δήμου Κεφ/νιάς κ. Θ. Τσαγρής

 

 

4.      Έγκριση τροποποίησης  Συστατικής Πράξης Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ»

ΕΙΣ: Α/Πρόεδρος κ. Γ. Αποστολάτος

 

 

5.      Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δύο κτηρίων εκ των τριών του συγκροτήματος κτηρίων του κτήματος «Θαλασσόμυλου» στο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ»

ΕΙΣ: Α/Πρόεδρος κ. Γ. Αποστολάτος

 

6.      Έγκριση της αριθμ. 30/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου με θέμα: «Εκποίηση χωραφιών στα Φαρακλάτα Κεφ/νιάς».

ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Γ.  Αποστολάτος

 

 

7.      Σύσταση και Κανονισμός  Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης, Προστασίας και Ελέγχου Δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κεφ/νιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

 

8.      Έγκριση της αριθμ. 214/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με αναμόρφωση Προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Κεφ/νιάς  έτους 2015.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

 

9.      Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Κεφ/νιάς   έτους 2015

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

 

10.  Έγκριση απευθείας μίσθωσης ακινήτου για στέγαση του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.) στη Δ.Ε. Παλικής.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Α. Μοσχονάς

 

 

11.  Ανάκληση της αριθμ. 122/2015 προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΙΣ: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

12. Αποδοχή μελετών έργων:

α) «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον Οικισμό Σαρλάτων – Καθορισμός τρόπου δημοπράτησης και αναμόρφωση προϋπολογισμού – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Κεφ/νιάς έτους 2015,

β) «Επισκευή Ξενώνα ΑΓ. Ευφημίας».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

13.   Έγκριση των αριθμ. 152/15 και 163/15 αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφ/νιά – Ιθάκης σχετικά με 3η και 4η αντίστοιχα τροποποίηση προϋπολογισμού  έτους 2015.

ΕΙΣ: Πρόεδρος κ. Γ.  Τζωρτζάτος

 

14.   Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2015 (αριθμ. 198/15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

ΕΙΣ:  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

 

15.   Έγκριση προσωρινής διακοπής εργασιών και χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση ανακατασκευή τεχνικού έργου οδού προς Λιμνοσπήλαιο Μελισσάνης» αναδόχου ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡ.ΠΑΝΑΓΗΣ

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

16.   Συγκρότηση Επιτροπής της παρ. 1 του Αρθρου 18 του Ν. 2119/1993 για την κατάρτιση των μητρώων Αρρένων το έτος 2014.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Αλυσανδράτος

 

 

17.Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:

α) «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού – Πρόννων» αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Ε.Δ.Ε.

β) «Αγροτική Οδοποιία  στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Λειβαθούς, αναδόχου  ΠΛΑΤΕΙΕΣ Α.Ε.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

 

18.   Έγκριση  επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: «Ανάδειξη δικτύου πεζοπορικών διαδρομών στη Δημοτική Ενότητα Αργοστολίου Δ. Κεφ/νιάς».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

 

19.   Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Κοινόχρηστων Χώρων Τοπικής Κοινότητας Σκάλας» αναδόχου ΑΝΤΙΚΛΗΣ ΑΤΕ.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

20.   Αποδοχή μελέτης του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

 

21.   Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΑΚΡΥΛΙΚΟΎ ΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ» στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος προσέγγισης leader άξονα 4του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (ΠΑΑ)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

22. Έγκριση μελετών :

α) «Προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Κεφ/νιάς και Ν.Π.Δ.Δ.

β) «Προμήθεια Υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου.

γ)  «Προμήθεια καλαθοφόρου οχήματος»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

 

 

23.   Έγκριση της αριθμ. 25/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Έγκρισης εισόδου- εξόδου σε υπό ίδρυση  εγκατάσταση επί αγροτικής οδού στη θέση «Τσουνί – Κακογγύλος της Τ.Κ. Πλαγιάς Δ.Ε. Ερίσου»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

 

 

24.   Έγκριση της αριθμ. 38/2015 απόφ. της ΕΠΟΙΖΩ σχετικά με καθορισμό κοινοχρήστων χώρων με σκοπό τηντοποθέτηση υπαίθριας ηλεκτρονικής διαφήμισης (τύπου LED)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σπ. Ματιάτος

 

25.   Έγκριση Δαπανών

ΕΙΣ: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

26.   Έγκριση μετακινήσεων Α/Δημάρχου

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Γ. Παπαναστασάτος

 

 

27.   Συζήτηση – ενημέρωση  επί αιτήσεως κ. Ηλία Παρίση  Δημοτικού Συμβούλου επικεφαλής  της  παράταξης  Φ.Ι.Κ.Ο.

ΕΙΣ: Δ/νση  Οικονομικών Υπηρεσιών .

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Δήμαρχο Κεφ/νιάς κ. Αλέξανδρο Παρίση.
 2. Βουλευτή Κεφ/νιάς κ. Αφροδίτη Θεοπεφτάτου
 3. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφ/νιάς Παναγή Δρακουλόγκωνα
 4. Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Τσαγκρής Θέμης
 5. Προϊσταμένους Δ/νσεωνΥπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
 6. Προϊσταμένους Τμημάτων – Γραφείων Δ/νσεων Υπηρεσιών Δήμου Κεφ/νιάς
 7. Ιστοσελίδα Δήμου
 8. Προέδρους: Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κεφ/νιάς, Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και εκπροσώπων Τοπ. Κοινοτήτων Δήμου Κεφ/νιάς.
 9. Προέδρους Ν.Π.Ι.Δ.
 10. Προέδρους Ν.Π.Δ.Δ.
 11. Πίνακα Ανακοινώσεων
 12. Πολιτικά Κόμματα
 13. Τοπικά Μ.Μ.Ε.

 

Back To Top