skip to Main Content
Drak

ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ: ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ “ΔΕΝ ΚΑΘΟΝΤΑΙ”

Σε μερίδα του ηλεκτρονικού τύπου των νησιών μας υπάρχει σήμερα (13.06) δημοσίευμα που αναφέρεται στους μηχανικούς της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Σύμφωνα πάντα με αυτό, στην τελευταία συνάντηση της ΠΕΔΙΝ που έλαβε χώρα στο Μεγανήσι και κατά τη συζήτηση του σοβαρού θέματος της έλλειψης μηχανικών στο Δήμο Ιθάκης, ο κ. Δήμαρχος Κεφαλονιάς ανέφερε ότι στην Περιφέρεια υπηρετούν δεκάδες μηχανικοί οι οποίοι κάθονται. Ανεξάρτητα αν η συγκεκριμένη φράση ειπώθηκε ή όχι από τον κ. Δήμαρχο Κεφαλονιάς οφείλουμε να τονίσουμε τα εξής:

Α) Στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων των Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης υπηρετούν σήμερα 6 πολιτικοί μηχανικοί και 1 αρχιτέκτονας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται η διευθύντρια και οι δύο προϊστάμενοι. Επίσης υπηρετούν 2 τοπογράφοι, εκ των οποίων η μία με παράλληλα καθήκοντα υπηρετεί και στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και 1 μηχανολόγος μηχανικός.

Β) I. Σήμερα εκτελούνται, από το ΥΠΟΜΕΔΙ, έργα αποκατάστασης των ζημιών από τους σεισμούς (βραχοπροστασία – οδικό δίκτυο), Π/Υ 25.000.000 ευρώ, των οποίων έργων η επίβλεψη έχει ανατεθεί στους μηχανικούς της Π.Ε. Κεφαλονιάς.

 1. II. Εκτελούνται από την Π.Ε τα έργα:
 • Συντήρηση οδικού δικτύου Κεφαλονιάς και Ιθάκης (αφορά κυρίως την Παλλική), Π/Υ 500.000 ευρώ.
 • Άρση καταπτώσεων και έργα εκτάκτων αναγκών(αφορά κυρίως την Παλλική), Π/Υ 300.000 ευρώ.
 • Παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας (πινακίδες, Ασπρογέρακας – Πόρος), Π/Υ 300.000 ευρώ
 • Ε.Ο. 42 (Παλλικής), Π/Υ 230.000 ευρώ
 • Οδική ασφάλεια άξονα Σάμης – Πυλάρου – Ερίσου Π/Υ 280.000 ευρώ.
 • Την επίβλεψη των έργων αυτών έχουν οι μηχανικοί της Π.Ε.

III. Έχουν δημοπρατηθεί, εντός του τρέχοντος έτους 2015, (κατόπιν μελετών που συνέταξαν οι ίδιοι μηχανικοί της Π.Ε.) και έχουν επιλεγεί ανάδοχοι στα έργα:

 • Αποκατάσταση – βελτίωση οδικού δικτύου Σάμη – Πυργί – Τζανάτα, Π/Υ 600.000 ευρώ.
 • Συντήρηση οδικού δικτύου Ιθάκης, Π/Υ 153.000 ευρώ.
 • Ασφαλτόστρωση Ε.Ο. προς Μονή Αγίου Γερασίμου, Π/Υ 100.000 ευρώ.
 • Επισκευή – συντήρηση – ανακαίνιση κτιρίου Ε.Ι.Ν, Π/Υ 250.000 ευρώ.
 • Διαγράμμιση οδικού δικτύου, Π/Υ 60.000 ευρώ.
 • Ανάσχεση καταπτώσεων στην είσοδο του Πόρου, Π/Υ 150.000 ευρώ.
 • Μετακίνηση και ασφάλιση πλωτού κυματοθραύστη λιμένα Φρικών, Π/Υ 40.000 ευρώ.
 • Την επίβλεψη των έργων αυτών έχουν οι μηχανικοί της Π.Ε., οι οποίοι συνέταξαν και τις σχετικές μελέτες.
 1. IV. Έχει δημοπρατηθεί το έργο Συντήρηση Υδρογραφικού Δικτύου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, Π/Υ 50.000 ευρώ. Σε σχέση με το έργο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι ο καθαρισμός των ρεμάτων υπάγεται στις αρμοδιότητες του Δήμου και όχι της Π.Ε.
 • Μελέτη και επίβλεψη του έργου αυτού από τους μηχανικούς της Π.Ε.
 1. V. Σχολικά κτίρια τα οποία, επίσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου και κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κεφαλονιάς:

1) Αποκατάσταση Β΄ Νηπιαγωγείου Ληξουρίου, Π/Υ 52.000 ευρώ, εκτελείται.

2) Κατασκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Σάμης, Π/Υ 105.000 ευρώ, έχει εγκατασταθεί ο ανάδοχος.

3) Κατασκευή σκάλας ορόφου Δημ. Σχολείου Κεραμειών, Π/Υ 64.000, δημοπρατείται εντός της τρέχουσας εβδομάδας.

– Η επίβλεψη σε όλα και η μελέτη στο υπ’ αρ. 3 έργο γίνεται από τους μηχανικούς της Π.Υ.

 1. VI. Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου βελτίωσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Καραβομύλου Π/Υ 140.000 ευρώ. Υπάρχει Π.Σ. με Δήμο Κεφαλονιάς και ΑΟΣ. Δημοπρατείται εντός τρέχοντος μηνός.
 • Μελέτη – επίβλεψη από τους μηχανικούς της Π.Ε.

VII. Έργα ΕΣΠΑ

 • Εκτελείται το έργο αποκατάστασης – ασφάλειας της Ε.Ο. 25 (Χάρακας), Π/Υ 7.000.000 ευρώ με επίβλεψη των μηχανικών της Π.Ε.
 • Επαναδημοπρατείται το έργο του λιμανιού του Πίσω Αετού, Π/Υ 7.000.000 ευρώ με επίβλεψη των μηχανικών της Π.Ε.

VIII.

 • Εντός των προσεχών ημερών (θα ληφθεί απόφαση στο επόμενο Περιφ. Συμβούλιο) θα αρχίσει η εκτέλεση του έργου Βελτίωση Δρόμου Σβορωνάτα – Αεροδρόμιο, Π/Υ 258.000 ευρώ, (υπάρχει ανάδοχος), με επίβλεψη των μηχανικών της Π.Ε.
 • Αναμένεται από την «Αποκεντρωμένη» η κήρυξη της απαλλοτρίωσης για το οδικό έργο στη διασταύρωση των Κοντογουράτων. Η μελέτη και ο φάκελος του έργου έγιναν από μηχανικούς της Π.Ε. οι οποίοι θα έχουν και την επίβλεψη του έργου, το οποίο θα δημοπρατηθεί το συντομότερο δυνατό.
 • Αναμένεται η άδεια από το αρμόδιο Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το έργο της αποκατάστασης βατότητας προς τον μυκηναϊκό τάφο Τζανάτων, Π/Υ 30.000 ευρώ. Μελέτη – επίβλεψη από τους μηχανικούς της Π.Ε.
 • Αναμένεται η άδεια από το αρμόδιο Αρχαιολογικό Συμβούλιο για το έργο ηλεκτροφωτισμού του Κουτάβου, Π/Υ 100.000 ευρώ. Μελέτη – επίβλεψη από τους μηχανικούς της Π.Ε.
 • Προχωράει η σύναψη σύμβασης διαβαθμιακής συνεργασίας με το Δήμο Ζακύνθου για την παροχή ενός δασολόγου, προς το σκοπό όπως δημοπρατηθεί το έργο βελτίωσης της οδού προς Ι.Μ. Άτρου, Π/Υ 200.000 ευρώ. Μελέτη – επίβλεψη από τους μηχανικούς της Π.Ε.
 • Αναμένεται η υπογραφή Π.Σ., με το ΥΠ.ΠΟ για το έργο Τοιχίο αντιστήριξης δρόμου Σάμη – Γρίλια (Λουτρό), Π/Υ 77.000 ευρώ. Μελέτη – επίβλεψη από τους μηχανικούς της Π.Ε.
 • Αναμένεται η αδειοδότηση, από ΥΕΝ και ΓΕΝ, για το έργο του τοιχίου αντιστήριξης στη θέση «ΦΑΝΑΡΙ» Αργοστολίου, Π/Υ 200.000 ευρώ. Μελέτη – επίβλεψη από τους μηχανικούς της Π.Ε.
 • Εκπονείται η μελέτη, Π/Υ 300.000 ευρώ, για το λιμάνι Πεσσάδας και θα δημοπρατηθεί, άμεσα, η μελέτη, Π/Υ 260.000 ευρώ για το λιμάνι Σάμης.
 • Με την έκδοση των σχετικών αδειών ή με την υπογραφή των συμβάσεων, κατά περίπτωση, τα έργα θα δημοπρατηθούν άμεσα.
 1. IX. Ολοκληρώνονται οι μελέτες (από τους ίδιους μηχανικούς) των έργων:
 • Επισκευή και αποκατάσταση οδικού δικτύου Ιθάκης, Π/Υ 187.000 ευρώ (έργο που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα στον Πίσω Αετό).
 • Επισκευή και αποκατάσταση οδικού δικτύου Ιθάκης (Μπροστά Αετός), Π/Υ 150.000 ευρώ.
 • Δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων στα Βλαχάτα Λειβαθούς, Π/Υ 57.000 ευρώ.
 • Τα έργα αυτά θα δημοπρατηθούν εντός του τρέχοντος έτους και φυσικά την επίβλεψη θα έχουν οι μηχανικοί της Π.Ε.
 1. X. Οι ίδιοι πάντα μηχανικοί έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν τις μελέτες για τα έργα:

1) Αποκατάσταση οδικού δικτύου από τους σεισμούς(αφορά κυρίως την Παλλική αλλά και άλλα σημεία του οδικού δικτύου της Κεφαλονιάς), Π/Υ 540.000 ευρώ.

2) Αποκατάσταση κτιρίου Διοικητηρίου, Π/Υ 100.000 ευρώ.

3) Αποκατάσταση κτιρίου ΚΤΕΟ, Π/Υ 20.000 ευρώ.

4) Βελτιώσεις οδικού δικτύου (Δοριζάτα, Ραζάτα, κ.α), Π/Υ 430.000 ευρώ.

– Οι μελέτες αυτές θα ολοκληρωθούν εντός του τρέχοντος έτους.

 1. XI. Επίσης έχουν αναλάβει να ολοκληρώσουν τους φακέλους (απαλλοτριώσεις – χρηματοδότηση) των έργων:
 • Οδικός άξονας αεροδρόμιο – Κρανιά (έργο υποψήφιο για ένταξη στο ΣΕΣ)
 • Βελτίωση Ε.Ο. στην είσοδο Καταποδάτων (απαιτείται απαλλοτρίωση).
 • Διαπλάτυνση – βελτίωση Ε.Ο. από θέση Ρουπάκι μέχρι την είσοδο Σάμης (απαιτείται απαλλοτρίωση και ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης).
 • Διαπλάτυνση – βελτίωση Ε.Ο Καραβομύλου – Αγίας Ευφημίας (απαιτείται απαλλοτρίωση και ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης).
 • Λιμάνι Αργοστολίου (ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης).

XII. Οι μηχανικοί της Π.Ε. συνδράμουν το δύσκολο έργο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από δεκάδες σεισμικές δονήσεις, έντονες βροχοπτώσεις, αλλά και έντονη χιονόπτωση, το επαρχιακό οδικό δίκτυο παρέμεινε διαρκώς ανοικτό. Δημοπράτησαν ()2.)6) το έργο της θαμνοκοπής, Π/Υ 49.600 ευρώ. Ολοκλήρωσαν της ασφαλτόστρωση στη θέση «Καλόν όρος», έργο το οποίο ανατέθηκε στην Περιφέρεια τον Δεκέμβριο του 2014. Μεριμνούν για την αποκατάσταση ζημιών στο οδόστρωμα (λακκούβες) και για την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων κυκλοφορίας. Επεξεργάζονται το νέο γενικό χωροταξικό σχέδιο.

XIII. Κατόπιν σχετικής σύμβασης διαβαθμιακής συνεργασίας θα εκτελέσουν για λογαριασμό του Δήμου Ιθάκης τις μελέτες των έργων:

 • Τοπογραφικά διαγράμματα για τη χάραξη αιγιαλού – παραλίας Φρικών.
 • Επισκευή στέγης γυμνασίου –λυκείου Ιθάκης.
 • Επισκευή κτιρίου Δημαρχείου Ιθάκης.
 • Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Περαχώρι – Βουνί.
 • Αναφορικά με το πρόβλημα που έχει προκύψει με την έλλειψη μηχανικού στο Δήμο Ιθάκης, αλλά και γενικότερα για τις ενέργειες της Περιφερειακής Αρχής σε σχέση με την Ιθάκη, θα υπάρξει σύντομα ειδικότερο δελτίο τύπου.

Από όλα τα ανωτέρω με σαφήνεια προκύπτει ότι όπου υπάρχει εργοτάξιο στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι παρόν μηχανικός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Οι μηχανικοί της Περιφέρειας, όχι μόνο δεν «κάθονται» αλλά κοπιάζουν καθημερινά, παράγοντας έργο και μόνο εύσημα τους αρμόζουν. Είναι αναντίρρητη ανάγκη η πολιτεία να κάνει δεκτό το αίτημα της ΠΙΝ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, ειδικότητας πολ. μηχανικού στα σεισμόπληκτα νησιά της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚΟΥΛΟΓΚΩΝΑΣ

 

Back To Top