skip to Main Content
Sx

Εισάγονται 1.030 σπουδαστές στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1420/2014 η υπουργική απόφαση “Κύρωση Κανονισμού Εισαγωγής Σπουδαστών/Σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) για το εκπαιδευτικό έτος 2014-2015”.

Ο αριθμός των σπουδαστών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 καθορίζεται σε 1.030 (600 Πλοίαρχοι και 430 Μηχανικοί).
To 60% των θέσεων αφορά εισαγωγή με πανελλαδικές και το 40% εκτός των πανελλαδικών με το απολυτήριο λυκείου. Οι υποψήφιοι όπως αναφέρει το news.gr δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 27 έτος της ηλικίας, όριο που θεωρείται ότι συμπληρώνεται μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αιτήσεως (γεννηθέντες έτους 1987 και μεταγενέστερα).

Ειδικές κατηγορίες

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ισχύουν οι ειδικές κατηγορίες εισαγωγής υποψηφίων . Συγκεκριμένα μέσα από το ΦΕΚ προκύπτει ότι για τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού θα υπάρχουν οι ακόλουθες ειδικές κατηγορίες: 10% πολύτεκνοι, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου 3% υποψηφίων γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα 2% κοινωνικά κριτήρια.

Δηλαδή ορφανοί, με γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% [δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό 67% Πλοίαρχος-μηχανικός:

Η Επιλογή

Οι υποψήφιοι με βάση τον τελικό βαθμό κατάταξής τους καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα Πλοιάρχου ή Μηχανικού την οποία έχουν δηλώσει ως πρώτη προτίμηση και εφόσον δεν επιλεγούν σ’ αυτή καταλαμβάνουν θέσεις στην ειδικότητα που έχουν δηλώσει ως δεύτερη επιλογή. Υποψήφιοι και στις δυο κατηγορίες ( πανελλαδικές και απολυτήριο λυκείου)

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν κάποιος επιθυμεί να είναι υποψήφιος για τις Σχολές του Εμπορικού Ναυτικού τόσο μέσω των πανελλαδικών όσο και με τη διαδικασία του απολυτηρίου λυκείου υποχρεούται να καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά που παρουσιάζονται πιο κάτω μια φορά. Δικαιολογητικά υποψηφίων Οι υποψήφιοι της Πρώτης Γενικής Σειράς (μέσω πανελλαδικών) πρέπει να δηλώσουν τις ΑΕΝ στο μηχανογραφικό δελτίο του ΥΠΑΙΘ και να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΝΑ (www.yen.gr) .

Στην αίτηση δηλώνονται Υποχρεωτικά όλες οι Σχολές της μίας ή και των δύο ειδικοτήτων που έχουν δηλωθεί στο μηχανογραφικό του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον πρέπει μέσα σε προθεσμία που θα ανακοινωθεί να καταθέσουν σε οποιαδήποτε ΑΕΝ τας εξής δικαιολογητικά: Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής  που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση σε Σχολή της μιας  ή και των δυο ειδικοτήτων. Οι υποψήφιοι παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπου ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας απογραφούσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμενικής Αρχής). Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης βαρύνουν τους ίδιους.

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχονται ότι εφόσον εισαχθούν στις ΑΕΝ κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου θα εξεταστούν στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εν νέου αποτυχιών θα απομακρύνονται από τις ΑΕΝ. Φωτοαντίγραφο δελτίου εξεταζομένου στις Πανελλαδικές Φωτοαντίγραφο δυο όψεων ταυτότητας Υποψήφιοι ΔΕΥΤΕΡΗΣ γενικής κατηγορίας ( με απολυτήριο)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέσα σε προθεσμία που θα ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα www.yen.grκαι στη συνέχεια να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Απολυτήριο απολύσεως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γνωμοδότηση υγειονομικής επιτροπής  που να προκύπτει ότι ο υποψήφιος/α είναι σωματικά και πνευματικά κατάλληλος για φοίτηση σε Σχολή της μιας  ή και των δυο ειδικοτήτων.

Οι υποψήφιοι παραπέμπονται για εξέταση στις κατά τόπου ΥΕΑΝΕΘ με την ίδια διαδικασία που ισχύει και για τους ναυτικούς δηλαδή με παραπεμπτικό της πλησιέστερης στον τόπο κατοικίας απογραφούσας αρχής (ΔΝΕΡ 1ο ή Λιμενικής Αρχής). Οι δαπάνες υγειονομικής εξέτασης βαρύνουν τους ίδιους.

Υπεύθυνη δήλωση με την οποία αποδέχονται ότι εφόσον εισαχθούν στις ΑΕΝ κατά τη διάρκεια του Α εξαμήνου θα εξεταστούν στην κολύμβηση και σε περίπτωση επανεξετάσεων και εν νέου αποτυχιών θα απομακρύνονται από τις ΑΕΝ. Πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει Φωτοαντίγραφο δυο όψεων ταυτότητας Τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας εφόσον υπάρχει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και το  Υπουργείο Ναυτιλίας είχε ανακοινώσει μέσα από Δελτίο Τύπου του το προηγούμενο έτος  ότι από την επόµενη ακαδηµαϊκή χρονιά  θα θεσπιστεί ως απαραίτητη προϋπόθεση εισαγωγής στις ΑΕΝ η κατοχή τίτλου σπουδών ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2, τελικά δεν εφαρμόζεται όπως προκύπτει μέσα από την προκήρυξη.

Πως υπολογίζονται τα μόρια των εισαχθέντων εκτός των πανελλαδικών

Βαθμός απολυτηρίου λυκείου σε χιλιάδες Για παράδειγμα: 16.3 = 16.300 μόρια Ο βαθμός προσαυξάνεται ανάλογα με τη γνώση των αγγλικών Καλή γνώση = 2000 Πολύ καλή = 2200 Άριστη = 2500 Ναυτική υπηρεσία = 20 μόρια ανά μέρα ( Εάν υπάρχει)

Κατανομή στις σχολές και ισοβαθμία

Η κατανομή των υποψηφίων γίνεται από το ΥΝΑ ανάλογα με τη Γενική κατηγορία στην οποία ανήκουν, την σειρά προτίμησης ειδικοτήτων και αντιστοίχων σχολών που έχουν δηλώσει και τον τελικό βαθμό κατάταξής τους ο οποίος εκφράζεται με προσέγγιση χιλιοστού. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση της Σχολής λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία στη Νεοελληνική γλώσσας γενικής παιδείας. Σε περίπτωση που υπάρξει και στη Γλώσσα ισοβαθμία εισάγονται και οι δυο υποψήφιοι, υπό την προϋπόθεση ότι στην αίτησή τους έχουν δηλώσει ως προτίμηση τις συγκεκριμένες σχολές.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στο σχετικό ΦΕΚ.

www.dikaiologitika.gr

Back To Top