skip to Main Content
An 157

“ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”: Σε 4 άξονες οι αλλαγές – Τι θα γίνει με χωροταξικό, εκλογικό νομο

Σε τέσσερις άξονες και από μηδενική βάση θα κινηθούν οι αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σύμφωνα με την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής για την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά στο κτήριο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Π. Κουρουμπλή, του αναπληρωτή υπουργού Χ. Βερναρδάκη, του υφυπουργού Γ. Μπαλάφα, και του Γ.Γ. Κ. Πουλάκη, ο οποίος και θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής παραδόθηκε στα μέλη της έγγραφο στο οποίο καθορίζονται αυτοί οι άξονες που είναι:

Αρμοδιότητες, Προσωπικό και Εποπτεία ΟΤΑ – Σχέσεις Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κρατικής Διοίκησης. Συγκεκριμένα: Ενίσχυση της διοικητικής αποτελεσματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με κεντρικούς στόχους την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων κάθε βαθμίδας διοίκησης και την ουσιαστική άσκηση αυτών, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ. Σημείο κλειδί στο στόχο αυτό, είναι η αναβάθμιση της παρουσίας των δήμων στην καθημερινότητα των πολιτών μέσα από απτά και άμεσα ορατά αποτελέσματα. Ειδικότερα, η αναβάθμιση των εργαλείων της με τη στενή έννοια προνοιακής πολιτικής, αφ’ ετέρου με την προώθηση μίας ενιαίας κοινωνικής ατζέντας, που θα περιλαμβάνει και άλλες με την ευρύτερη έννοια κοινωνικές δράσεις στους τομείς της λαϊκής στέγης, της πρωτοβάθμιας υγείας, της παιδείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού κ.λπ., ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Θεσμική Συγκρότηση και Λειτουργία ΟΤΑ στο πλαίσιο του οποίου θα συζητηθούν το νέο Εκλογικό Σύστημα που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα προσεγγίζει την απλή αναλογική, η Καταστατική Θέση Αιρετών και τα Νομικα Πρόσωπα των ΟΤΑ. Συγκεκριμένα: Η ενίσχυση της δημοκρατίας, της αποκέντρωσης, της κοινωνικής συμμετοχής και της νομιμότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία των Ο.Τ.Α. (αναλογικό εκλογικό σύστημα, ενδοδημοτική αποκέντρωση και ενίσχυση των τοπικών θεσμών, εισαγωγή θεσμών κοινωνικής συμμετοχής και ελέγχου, συλλογικό σύστημα διοίκησης Δήμων και Περιφερειών, εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του συστήματος εποπτείας των Ο.Τ.Α.).

Οικονομικά Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπου θα συζητηθούν τα θέματα των προϋπολογισμών, η διαχείριση της περιουσίας των ΟΤΑ κλπ.

-Πόροι και Αναπτυξιακή Προοπτική της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπου θα συζητηθούν η κρατική χρηματοδότηση τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα κλπ. Συγκεκριμένα: Η δημιουργία θεσμικών, επιστημονικών και χρηματοδοτικών εργαλείων που θα υποστηρίξουν τον περιφερειακό δημοκρατικό αναπτυξιακό προγραμματισμό, το κύριο εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης κάθε περιοχής, και τον «από τα κάτω» αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο πλαίσιο των εθνικών γενικών κατευθύνσεων και στόχων. Όπως είπε ο κ. Πουλάκης, “στόχος είναι η αναβάθμιση του ρόλου των Περιφερειών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό, στο πλαίσιο του εθνικού στόχου της δίκαιης ανάπτυξης”. 

Να σημειωθεί το χωροταξικό, όπως έχει πει στη συνέντευξή του στην aftodioikisi.gr ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΣΔΑ Κ. Πουλάκης, «δεν αποτελεί και δεν θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα».

Αναφορά ωστόσο έγινε από το γγ του ΥΠΕΣΔΑ στην «ουσιαστική ενοποίηση των Ο.Τ.Α., όχι μέσα από έναν ακόμα επανασχεδιασμό του αυτοδιοικητικού χάρτη, μέσα από την κοπτορραπτική των διοικητικών ορίων των Δήμων και των Περιφερειών, αλλά μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών που θα αίρουν τις ενδοδημοτικές και ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα προάγουν την ενδοδημοτική και ενδοπεριφερειακή αποκέντρωση και, εν τέλει, θα καλλιεργούν στους πολίτες ενιαία δημοτική και περιφερειακή συνείδηση».

Να σημειωθεί ότι όπως τονίζεται στην απόφαση ορισμού της «έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και θεσμική και οικονομική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά και τις σχέσεις της με την Κεντρική και Αποκεντρωμένη Δημόσια Διοίκηση, καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρμόδιο υπουργό πρότασης για την αναμόρφωσή του, περιλαμβανομένης και της κατάρτισης σχετικού σχεδίου νόμου”.

Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το Νοέμβριο και να παραδώσει την πρότασή της, περιλαμβανομένου και του σχεδίου νόμου, στον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

epitropi1_aftodioikisi

Κατά την τοποθέτησή του ο κ. Κουρουμπλής τόνισε: “Οφείλουμε να μετουσιώσουμε όλη αυτή την εμπειρία σε στοχευμένες προσπάθειες, ώστε να σπάσουμε τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Να προχωρήσουμε στην Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας, στην Διαλειτουργικότητα του Δημοσίου και στην Επαναθεσμοποίηση”.
Ο κ. Βερναρδάκης στην σύντομη τοποθέτησή του, περιορίστηκε στο να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στην επάρκεια των μελών της Επιτροπής (υπηρεσιακών παραγόντων και εμπειρογνωμόνων), αλλά και να επισημάνει την στενή εκ μέρους του, παρακολούθηση των εργασιών της.
Κατά την τοποθέτησή του, ο κ. Μπαλάφας υπογράμμισε ότι η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου της Τ.Α., που εγκαινιάζεται σήμερα, θα επιδράσει θετικά στην περαιτέρω πορεία και πρόοδο των ΟΤΑ και της Αυτοδιοίκησης.
Ο κ. Πουλάκης ο οποίος είναι και πρόεδρος της Επιτροπής, συντόνισε την κομβικής σημασίας αυτή συνεδρίαση και μεταξύ άλλων, έδωσε έμφαση στην απουσία προσανατολισμού και οράματος, τέτοιου, που θα ήταν ικανό να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις τοπικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην απομακρύνονται από την αντίληψη συμμετοχής στα κοινά και να μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς. Δεν παρέλειψε, επίσης, να σημειώσει τις θετικές επιδόσεις της Τ.Α. σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Παράλληλα ο γγ του υπουργείου Εσωτερικών μίλησε και για τις τρεις βασικές παθογένειες της Αυτοδιοίκησης

 

Πρώτον, την απουσία προσανατολισμού και οράματος ικανού να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις τοπικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα οι πολίτες διαρκώς να απομακρύνονται από την αντίληψη της συμμετοχής και να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους θεσμούς, παρ’ όλο που – οφείλει κανείς να το αναγνωρίσει αυτό – η Αυτοδιοίκηση σημειώνει σχετικά καλύτερες επιδόσεις σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Δεύτερον, το απαρχαιωμένο και πολυδιασπασμένο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δεν επιτρέπει στους Δήμους και τις Περιφέρειες να λειτουργούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια δικαίου, με συνέπεια να γιγαντώνεται η γραφειοκρατία.

Τρίτον, οι μέχρι σήμερα εμβαλωματικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες, οι οποίες απείχαν πολύ από το να οραματιστούν και να προτείνουν ένα νέο, σύγχρονο, προοδευτικό αυτοδιοικητικό μοντέλο, αλλά αντίθετα προσπάθησαν να φορέσουν – συγχωρείστε μου την έκφραση – έναν «κορσέ» στους Δήμους και στις Περιφέρειες, μέσα από ρυθμίσεις αποσπασματικές, φοβικές – αν όχι εχθρικές – προς την Αυτοδιοίκηση και με σαφή νεοφιλελεύθερο προσανατολισμό.

aftodioikisi.gr

Back To Top