skip to Main Content
Neoi Ergasia2 620×320

Νέα δωρεάν προγράμματα κατάρτισης για 1000 άνεργους (όλες οι ειδικότητες)

Το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», στο πλαίσιο της δράσης του, στηρίζει νέους που βιώνουν την ανεργία, χρησιμοποιώντας ως όχημα για την επίτευξη του στόχου αυτού την εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΝΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος  »Σταύρος Νιάρχος»,προσφέρει δωρεάν προγράμματα κατάρτισης σε 1000 άνεργους νέους, ηλικίας από 25 έως 40 ετών, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και πιστοποιήσεις που θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικής και Επιχειρησιακής Επιμόρφωσης & Κατάρτισης (ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ) είναι ο εκπαιδευτικός βραχίονας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών και προσφέρει με ιδιαίτερη επιτυχία και για περισσότερα από 30 χρόνια καινοτόμα και στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

  • Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνεργους νέους 25-40 ετών, αποφοίτους Λυκείου, Ι.Ε.Κ., AΤΕΙ, ΑΕΙ και με σχετική προϋπηρεσία, όπου η παρακολούθηση του προγράμματος το απαιτεί. Τα άτομα που θα κάνουν αίτηση θα πρέπει να είναι άνεργοι κατά τη χρονική στιγμή της υποβολή της αίτησης και να παραμένουν άνεργοι μέχρι και το πέρας του μαθήματος που θα παρακολουθήσουν.

  • Σκοπός/ στόχοι

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων μέσω θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, ώστε οι νέοι να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας και να αυξήσουν τις πιθανότητες να βρουν εργασία.
Σε ορισμένες ειδικότητες παρέχεται και δυνατότητα εξέτασης από συνεργαζόμενους φορείς πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τα απαραίτητα πιστοποιητικά γνώσεων, τα οποία είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.

  • Διάρκεια προγράμματος

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Ιούλιο του 2014 και θα διαρκέσει μέχρι περίπου τα μέσα του 2015 με στόχο να εκπαιδευτούν 1000 άτομα. Λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων θα ανακοινωθεί μετά την υποβολή των αιτήσεων. Όταν ο αριθμός των αιτήσεων ξεπεράσει τον επιθυμητό αριθμό, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ σχετική ανακοίνωση.

  • Τόπος διεξαγωγής προγράμματος

Τα προγράμματα θα διεξαχθούν πανελλαδικά στις πιστοποιημένες εγκαταστάσεις του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Πάτρα.

  • 21 ειδικότητες / μαθήματα του Προγράμματος

Ενεργειακοί Επιθεωρητές για Κτήρια
Επεξεργασία Νερού και Υγρών Αποβλήτων – Διαχείριση Αποβλήτων Ανακύκλωση Απορριμάτων
Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων & Εγκαταστάσεων Θέρμανσης
Ηλεκτρολόγος – Ηλεκτροτεχνίτης – Ασφάλεια από Ηλεκτρολογικό Κίνδυνο
Ηλεκτρολόγος – Αυτοματιστής – Ασφάλεια από Ηλεκτρολογικό Κίνδυνο
Συντήρηση Βιομηχανικού Εξοπλισμού. Βασικές και Πρακτικές Γνώσεις για την Ένταξη στη Βιομηχανία
Έλεγχος & Συντήρηση Καυστήρων Υγρών και Αερίων Καυσίμων – Ασφάλεια σε Καυστήρες
Γενικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας στη Βιομηχανία
Τεχνίτες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής
Επεξεργασία Κειμένου – Υπολογιστικά Φύλλα (Βασικό Επίπεδο)
Βασικές Γνώσεις και Δεξιότητες Πληροφορικής Παρουσιάσεις – Υπηρεσίες Διαδικτύου (Βασικό Επίπεδο)
Σχεδίαση με Χρήση AUTOCAD 2D (Ανάπτυξη Αρχιτεκτονικού & Μηχανολογικού Σχεδίου 2 Διαστάσεων)
Web Marketing και Επικοινωνία μέσω Social Media
E – Commerce
Proiect Management & MS Project 2010
Οι Διαδικασίες των Εξαγωγών
Βοηθοί Λογιστών
Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης – Βελτιστοποίηση Μεταφορών
Πώληση και Άριστη Εξυπηρέτηση του Πελάτη
Τουριστικό Marketing
Τουριστικά Επαγγέλματα:
Το Επάγγελμα του Receptionist
Τα ανωτέρω προγράμματα θα πραγματοποιηθούν σε επαναλαμβανόμενους κύκλους ανάλογα με την πληρότητα των τμημάτων ανά τρίμηνο.

  • Γενικά κριτήρια

Ανεργία (μόνο άνεργοι μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα). Η πιστοποίηση της ανεργίας γίνεται:

Για όλους πλην των μηχανικών, με την αναφορά του αριθμού της κάρταςανεργίας και την αποστολή αντιγράφου του εκκαθαριστικού τουυποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 ή, στην περίπτωση που ουποψήφιος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης,αποστολή σχετικής βεβαίωσης από την εφορία για τη μη υποχρέωσή του αυτή.
για τους μηχανικούς απαιτείται αναφορά του αριθμού μητρώου του ΤΕΕή βεβαίωση του τεχνικού επιμελητηρίου (ΤΕΕ) που αναφέρει ότι ουποψήφιος είναι μέλος του ΤΕΕ και αποστολή αντιγράφου τουεκκαθαριστικού του υποψηφίου για το οικονομικό έτος 2014 ή, στηνπερίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, αποστολή σχετικής βεβαίωσης από την εφορία για τη μη υποχρέωσή του αυτή.

Σε περίπτωση που η φορολογική δήλωση του οικονομικού έτους 2014 δενανταποκρίνεται στην παρούσα οικονομική κατάσταση του υποψηφίου (δηλαδή αν ο υποψήφιος εργαζόταν το 2013, αλλά σήμερα είναι άνεργος), απαιτείταιυπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 -με το γνήσιο της υπογραφής- που νααναφέρει την παραπάνω αλλαγή.

  • Μέθοδοι εκπαίδευσης

Σε κάθε μια από τις εκπαιδευτικές ενότητες γίνεται η θεωρητική παρουσίαση με τη βοήθεια του κατάλληλου εκπαιδευτικού εξοπλισμού και η πρακτική άσκηση με τον αντίστοιχο τεχνικό εξοπλισμό, όπου είναι απαραίτητο.

Όλες οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν βασίζονται στις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και στην προώθηση της ενεργητικής μάθησης. Η ανάπτυξη των διαφόρων θεμάτων θα γίνει με πολλαπλές τεχνικές εκπαίδευσης, όπως:

Με σύντομες διαλέξεις του εκπαιδευτή

Με επίδειξη εκ μέρους του εκπαιδευτή

Με συζήτηση

Με την ερωτηματική μέθοδο

Με τη χρήση εκπαιδευτικών video

Με ασκήσεις επί χάρτου

Με καταιγισμό ιδεών, κ.λπ.

Στην πρακτική άσκηση χρησιμοποιούνται: •    μελέτες πραγματικών περιπτώσεων •    παιγνίδια ρόλου •    ομαδικές    εργασίες    (ομάδες    εργασίας    αναλαμβάνουν συγκεκριμένο εκπαιδευτικό έργο και στο τέλος αξιολογούνται για αυτό) •    η εκπαιδευτική μέθοδος «μαθαίνω κάνοντας (learning by doing)». Η πρακτική άσκηση γίνεται είτε στην αίθουσα είτε στα πιστοποιημένα εργαστήρια του ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ. Σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα θα γίνονται τεστ αξιολόγησης για να τεκμηριωθούν οι γνώσεις των εκπαιδευομένων. Τα τεστ αυτά θα είναι: •    πολλαπλής επιλογής •    σωστού – λάθους •    σύζευξης •    συμπλήρωσης •    σύντομης απάντησης •    παρουσίαση εκπαιδευτικού έργου πρακτικής άσκησης

Από το aftodioikisi.gr

Back To Top